Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69840-2023

03/02/2023    S25

Tschechien-Prag: Polizeifahrzeuge

2023/S 025-069840

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika - Ministerstva vnitra
Nationale Identifikationsnummer: 00007064
Postanschrift: Poštovní schránka 160
Ort: Praha 6
NUTS-Code: CZ0 Česko
Postleitzahl: 160 41
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Martin Fikáček
E-Mail: pp.ovz@pcr.cz
Telefon: +420 974835653
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.mvcr.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rámcová dohoda na dodávky vodních stříkačů jako multifunkčních služebních dopravních prostředků pro pořádkové jednotky Policie ČR v letech 2021-2023

Referenznummer der Bekanntmachung: PPR-39197/ČJ-2020-990640
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114200 Polizeifahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0 Česko
Hauptort der Ausführung:

Prostory prodávajícího na území ČR.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Jedná se o 5 ks speciálních vozidel.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 176-457255

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
03/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: KOBIT, spol. s r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 44792247
Postanschrift: Rozvojová 269
Ort: Praha 6
NUTS-Code: CZ0 Česko
Postleitzahl: 165 00
Land: Tschechien
E-Mail: stengl@kobit-th.cz
Telefon: +420 775653050
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 102 875 000.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
34114200 Polizeifahrzeuge
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0 Česko
Hauptort der Ausführung:

Prostory prodávajícího na území ČR.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem zadávacího řízení bylo uzavření rámcové dohody na dodávky vodních stříkačů jako multifunkčních služebních dopravních prostředků pro pořádkové jednotky Policie ČR. Jedná se o 5 ks speciálních vozidel.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 102 875 000.00 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: KOBIT, spol. s r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 44792247
Postanschrift: Rozvojová 269
Ort: Praha 6
NUTS-Code: CZ0 Česko
Postleitzahl: 165 00
Land: Tschechien
E-Mail: stengl@kobit-th.cz
Telefon: +420 775653050
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Jedná se o prodloužení termínu dodání v rámci objednávky č. 1 vedenou pod č . j. PPR-39197-75/ČJ-2020-990640 uveřejněné dne 29. 12. 2021 v registru smluv. Meritem věci změny závazku z uvedené objednávky byl požadavek dodavatele na prodloužení termínu plnění v návaznosti na to, že poddodavatelé dodavatele nebyli schopni dodat podvozek, jímž má být osazen předmětný stříkač. Absence jednotlivých komponent pro sestrojení a následné dodání podvozku TATRA bylo dle tvrzení dodavatele způsobeno současnou situací, kterou způsobil válečný konflikt na Ukrajině. Objednávka dodavatele do společnosti TATRA v rámci objednání podvozku byla ze strany dodavatele učiněna včas, tedy před samotným konfliktem. Je nutno podotknout, že z technické specifikace je zřejmé, že nemohl být dodán jiný podvozek a tedy že dodavatel nemohl učinit nějaká opatření, která by vedla k nápravě stavu. Jak zadavatel, tak i dodavatel jednající s náležitou péčí tedy nemohli předvídat tuto situaci a nějakým způsobem této situaci předejít. V případě výběru jiného dodavatele by byla situace naprosto analogická a zadavatel by tak postupoval stejně.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Dle rozhodnutí ÚOHS č.j.: ÚOHS-R0168/2018/VZ-00024/2018/321/KB1, které nabylo právní moci ke dni 3. 1. 2019 a č.j. ÚOHS-17783/2022/500, které nabylo právní moci ke dni 18.7.2022, ze kterých je zřejmé, že by měla být ve smlouvě vyhrazená změna ze závazku, v případě vzniku problematiky týkající se VZ v době podpisu smlouvy. Válečný konflikt nastal až v průběhu plnění, tudíž v případě nevyhrazené změny ze závazku ve smlouvě, je nutno pečlivě přistoupit k § 222 odst. 6 ZZVZ a možnosti prodloužení termínu plnění. Z jejich argumentace je možné vycházet v případě prodloužení termínu plnění výše uvedné objednávky č. 1.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 102 875 000.00 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 102 875 000.00 CZK