Lieferungen - 69927-2023

03/02/2023    S25

România-Cluj-Napoca: Uniforme de poliţie

2023/S 025-069927

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: 4305857
Adresă: Strada Moţilor, Nr. 1-3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400001
Țară: România
Persoană de contact: Simina Salagean
E-mail: simina.salagean@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaclujnapoca.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.primariaclujnapoca.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Uniforme de serviciu pentru Politia Locala Cluj-Napoca

II.1.2)Cod CPV principal
35811200 Uniforme de poliţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Uniforme de serviciu pentru Politia Locala Cluj-Napoca conform documentatiei.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 668 849.30 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Municipiul Cluj-Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Uniforme de serviciu pentru Politia Locala Cluj-Napoca conform documentatiei.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
15/02/2023

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023