Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69966-2023

03/02/2023    S25

Dänemark-Odense: Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht

2023/S 025-069966

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Odense Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 35209115
Postanschrift: Flakhaven 2
Ort: Odense C
NUTS-Code: DK031 Fyn
Postleitzahl: 5000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Gitte Almind Skou
E-Mail: gisko@odense.dk
Telefon: +45 30356206
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.odense.dk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/20249be3-bcde-439b-983d-00263f7ed047/publicMaterial
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/20249be3-bcde-439b-983d-00263f7ed047/homepage
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/20249be3-bcde-439b-983d-00263f7ed047/homepage
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drift og vedligeholdelse af H. C. Andersen Haven

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77000000 Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet vedrører drift og vedligeholdelse af H. C. Andersen Haven. Arbejdsopgaverne vedrører hovedsageligt renholdelse, ukrudtsbekæmpelse, vedligeholdelse af belægninger samt gartnerisk pleje af beplantninger.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 950 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
77312000 Unkrautjäten
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
77311000 Pflegearbeiten für Ziergärten und Parks
77313000 Pflege von Parkanlagen
77340000 Baum- und Heckenschnitt
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK031 Fyn
Hauptort der Ausführung:

Odense Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet vedrører drift og vedligeholdelse af H. C. Andersen Haven, som er Haven anlagt omkring en af Odenses vigtige turistattraktioner, H. C. Andersens Hus. Det er af stor vigtighed, at det grønne område og stierne omkring – som udgør H. C. Andersen Haven – fremstår indbydende, flot og velvedligeholdt hele året rundt og på alle tider af døgnet. Derfor vil de krav, der er stillet til driften og vedligeholdelsen af Haven også være afspejlet heraf. Blandt andet er en stor del af kravene formuleret som tilstandskrav.

Leverandøren skal udføre gartnerisk pleje, renhold og generel vedligeholdelse af de grønne områder samt på stierne/belægningerne i H.C. Andersen Haven, som nærmere beskrevet i Bilag 2 - Kvalitetshåndbog. Opgaven omfatter drift og vedligehold af samtlige beskrevne elementer.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 60 %
Qualitätskriterium - Name: Delkriterium til "Kvalitet": Kvalitetssikring / Gewichtung: 60 %
Qualitätskriterium - Name: Delkriterium til "Kvalitet": Miljødokumentation / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 40 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2023
Ende: 31/12/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da Ordregiver ved én samlet kontrakt minimerer de administrative omkostninger, derudover kommer, at der er tale om et mindre og afgrænset område, der skal ses som én enhed og behandles som sådan. Ordregiver har således samlet vurderet, at det vil være den bedste løsning ikke at udbyde området i delaftaler.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

-

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal angive minimum 3 sammenlignelige referencer, der ikke er mere end 3 år gamle. Alderen på referencerne regnes i forhold til referencernes slutdato og datoen for tilbudsfristen for dette udbud. Referencens slutdato må således ikke ligge før 8. marts 2020. Der kan også være tale om referencer, der vedrører igangværende aftaler.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For alle oplyste referencer gælder det, at de skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en længerevarende kontrakt, og således ikke enkeltstående arbejder. Der skal som minimum være tale om et samarbejde på 6 måneder.

Referencerne skal vedrøre drift og vedligeholdelse af grønne områder, f.eks. have- og parkanlæg. En reference vedrørende drift og vedligeholdelse af grønne områder på en skole eller et børnehus anses ikke for en sammenlignelig reference. Den enkelte reference skal som minimum vedrøre én af følgende opgaver, og samlet set skal alle de listede opgaver være håndteret ved de angivne referencer: 1) Hækklipning, 2) Pasning og vedligeholdelse af staudebede, herunder ukrudtsbekæmpelse i disse, 3) Ukrudtsbekæmpelse på faste og/eller løse belægninger, 4) Opsamling og håndtering af affald, og 5) Beskæring af fritstående træer, f.eks. park- og vejtræer.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte kontraktudkast inkl. bilag, som vil udgøre kontraktgrundlaget for den endelige kontrakt mellem Ordregiver og den valgte leverandør.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 10:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Primo/medio 2026

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul, jf. Bilag 5, og beskæftigelsesklausul, jf. Bilag 6.

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 8.1.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023