Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69987-2023

03/02/2023    S25

Polen-Sokółka: Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)

2023/S 025-069987

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Sokólski – Zarząd Powiatu Sokólskiego
Nationale Identifikationsnummer: 050658628
Postanschrift: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
Ort: Sokółka
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 16-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Diana Matoszko-Borowska
E-Mail: przetargi@sokolka-powiat.pl
Telefon: +48 857110876
Fax: +48 857112008
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://sokolka-powiat.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych na placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej oraz materiałów sanitarnych i elektrycznych na strzelnicę w gm. Kuźnica

Referenznummer der Bekanntmachung: OR-IV.272.62.2022.DM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44000000 Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej oraz materiałów sanitarnych i elektrycznych na potrzeby strzelnicy w gm. Kuźnica.

2. Przedmiot zamówienia w zakresie I i II części obejmuje sukcesywną dostawę każdorazowo określanych przez Zamawiającego partii materiałów wraz z ich wniesieniem do wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego pomieszczenia.

3. Dostarczany asortyment musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. Powinien posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

4. Miejsce realizacji zamówienia: w zakresie części I, II - 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Obwodowa 14, dz. nr 806, w zakresie części III, IV dz. o nr. Geod. 388/1, obręb Cimanie, gm. Kuźnica.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 529 021.54 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostawa materiałów budowlanych na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03419000 Nutzholz
09132000 Benzin
14211000 Sand
14212300 Schotter und Kleinschlag
19521000 Polystyrolerzeugnisse
24910000 Klebstoffe
24953000 Appreturhilfsmittel
34941100 Stangen
38622000 Spiegel
39812500 Dichtungsmittel
42641300 Werkzeugmaschinen für die Bearbeitung von Beton
42674000 Teile und Zubehör für Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung
43413000 Beton- oder Mörtelmischer
44111100 Ziegel
44111200 Zement
44111300 Keramische Werkstoffe
44111520 Wärme-Isolierstoffe
44111700 Fliesen
44111800 Mörtel (Baumörtel)
44114000 Beton
44114200 Betonerzeugnisse
44170000 Zu Baustoffen gehörige Platten, Bleche, Streifen und Folien
44171000 Platten (Bau)
44176000 Filme
44192100 PVC-Schaum
44192200 Nägel
44212000 Bauerzeugnisse und Teile davon, vorgefertigte Gebäude ausgenommen
44212500 Winkel und Profilstücke
44333000 Draht
44512910 Bohrmeißel
44523000 Scharniere, Beschläge und Zubehörteile
44531100 Holzschrauben
44531510 Bolzen und Schrauben
44810000 Anstrichfarben
44831200 Füllstoffe
44832000 Lösungsmittel
44832100 Abbeizmittel
44921000 Kalkstein und Gips
44921100 Gips
14810000 Schleifmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

ul. Obwodowa 14, 16-200 Dąbrowa Białostocka, dz. nr 806

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Na część I zamówienia składa się dostawa materiałów budowlanych na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej:

1) Miejsce realizacji zamówienia: 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Obwodowa 14, dz. nr 806,

2) Zamawiający stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie I części przewiduje prawo opcji udzielane na zasadach, określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące Załącznik nr 4.1 do SWZ w zakresie do 20 % ilości wybranych materiałów. Opcja zostanie zastosowana w przypadku, gdy zamówione w zamówieniu podstawowym materiały okażą się niewystarczające dla osiągnięcia celu w jakim są nabywane.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik nr 5.1 do SWZ.

4) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 4.1 do SWZ.

5) Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, którym jest dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania robót budowlanych, Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności przedmiotu zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych art. 100 ustawy Pzp w ten sposób, że zamierza zakupić gres antypoślizgowy i drzwi do pomieszczeń dostosowane wymiarami do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie I części przewiduje prawo opcji udzielane na zasadach, określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące Załącznik nr 4.1 do SWZ w zakresie do 20 % ilości wybranych materiałów. Opcja zostanie zastosowana w przypadku, gdy zamówione w zamówieniu podstawowym materiały okażą się niewystarczające dla osiągnięcia celu w jakim są nabywane.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt nr WND-RPPD.07.02.01-20-0100/20 pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów instalacyjnych branży elektrycznej na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31211310 Sicherheitsausschalter
31214130 Sicherheitsschalter
31216200 Blitzableiter
31224100 Stecker und Steckdosen
31224700 Anschlusskästen
31320000 Stromverteilerkabel
31340000 Kabelzubehör, isoliert
31518200 Notbeleuchtungsanlagen
31520000 Leuchten und Beleuchtungszubehör
31680000 Elektrische Bedarfsartikel und Zubehör
31682100 Buchsenhalter
32423000 Netzwerkspeichen
35125100 Sensoren
31330000 Koaxialkabel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Obwodowa 14, dz. nr 806

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Na II część zamówienia składa się dostawa materiałów instalacyjnych branży elektrycznej na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej:

1) Miejsce realizacji zamówienia: 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Obwodowa 14, dz. nr 806,

2) Zamawiający stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie III części przewiduje prawo opcji udzielane na zasadach, określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące Załącznik nr 4.2 do SWZ w zakresie do 20 % ilości wybranych materiałów. Opcja zostanie zastosowana w przypadku, gdy zamówione w zamówieniu podstawowym materiały okażą się niewystarczające dla osiągnięcia celu w jakim są nabywane.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik nr 5.2 do SWZ.

4) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 4.2 do SWZ.

5) Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, którym jest dostawa materiałów instalacyjnych branży elektrycznej niezbędnych do wykonania robót budowlanych, Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności przedmiotu zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych art. 100 ustawy Pzp w ten sposób, że zamierza zakupić materiały instalacyjne pozwalające na montaż systemu przywoławczego -zestawu do WC dla osób niepełnosprawnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie III części przewiduje prawo opcji udzielane na zasadach, określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące Załącznik nr 4.2 do SWZ w zakresie do 20 % ilości wybranych materiałów. Opcja zostanie zastosowana w przypadku, gdy zamówione w zamówieniu podstawowym materiały okażą się niewystarczające dla osiągnięcia celu w jakim są nabywane.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt nr WND-RPPD.07.02.01-20-0100/20 pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów instalacyjnych branży elektrycznej na potrzeby strzelnicy w gm. Kuźnica

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31211110 Steuertafeln
31211310 Sicherheitsausschalter
31213100 Verteilerkästen
31216200 Blitzableiter
31221200 Universalrelais
31224100 Stecker und Steckdosen
31224400 Anschlusskabel
31340000 Kabelzubehör, isoliert
31620000 Elektrische Akustik- oder Optiksignalgeräte
31680000 Elektrische Bedarfsartikel und Zubehör
31527300 Haushaltsbeleuchtung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

dz. o nr. Geod. 388/1, obręb Cimanie, gm. Kuźnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Na III część zamówienia składa się dostawa materiałów instalacyjnych branży elektrycznej na potrzeby strzelnicy w gm. Kuźnica:

1) Miejsce realizacji zamówienia: dz. o nr. Geod. 388/1, obręb Cimanie, gm. Kuźnica.

2) Zamawiający stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie III części przewiduje prawo opcji udzielane na zasadach, określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące Załącznik nr 4.3 do SWZ w zakresie do 20 % ilości wybranych materiałów. Opcja zostanie zastosowana w przypadku, gdy zamówione w zamówieniu podstawowym materiały okażą się niewystarczające dla osiągnięcia celu w jakim są nabywane.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik nr 5.3 do SWZ.

4) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 4.3 do SWZ.

5) Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, którym jest dostawa materiałów instalacyjnych branży elektrycznej niezbędnych do wykonania robót budowlanych celem utworzenia strzelnicy w gm. Kuźnica, Zamawiający odstępuje się do określenia wymagań w zakresie dostępności przedmiotu zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie III części przewiduje prawo opcji udzielane na zasadach, określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące Załącznik nr 4.3 do SWZ w zakresie do 20 % ilości wybranych materiałów. Opcja zostanie zastosowana w przypadku, gdy zamówione w zamówieniu podstawowym materiały okażą się niewystarczające dla osiągnięcia celu w jakim są nabywane.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostawa materiałów instalacyjnych branży sanitarnej na potrzeby strzelnicy w gm. Kuźnica

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163130 Abzugsrohre
44610000 Tanks, Sammelbehälter, Container und Druckbehälter
44163230 Rohrverbinder
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

dz. o nr. Geod. 388/1, obręb Cimanie, gm. Kuźnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Na IV część zamówienia składa się dostawa materiałów instalacyjnych branży sanitarnej na potrzeby strzelnicy w gm. Kuźnica:

1) Miejsce realizacji zamówienia: dz. o nr. Geod. 388/1, obręb Cimanie, gm. Kuźnica.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik nr 5.4 do SWZ.

3) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 4.4 do SWZ.

4) Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, którym jest dostawa materiałów instalacyjnych branży sanitarnej niezbędnych do wykonania robót budowlanych celem utworzenia strzelnicy w gm. Kuźnica, Zamawiający odstępuje się do określenia wymagań w zakresie dostępności przedmiotu zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 211-606490
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

dostawa materiałów budowlanych na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Radosław Kalinowski „Hurtownia Artykułów Przemysłowych Import-Eksport Radosław Kalinowski”
Nationale Identifikationsnummer: NIP 5451001777
Postanschrift: 1000-lecia Państwa Polskiego 34
Ort: Dąbrowa Białostocka
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 16-200
Land: Polen
E-Mail: hubertkalinowski@o2.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 278 931.03 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 310 147.18 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów instalacyjnych branży elektrycznej na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Radosław Kalinowski „Hurtownia Artykułów Przemysłowych Import-Eksport Radosław Kalinowski”
Nationale Identifikationsnummer: NIP 5451001777
Postanschrift: 1000-lecia Państwa Polskiego 34
Ort: Dąbrowa Białostocka
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 16-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 164 466.65 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 196 837.23 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów instalacyjnych branży elektrycznej na potrzeby strzelnicy w gm. Kuźnica

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Radosław Kalinowski „Hurtownia Artykułów Przemysłowych Import-Eksport Radosław Kalinowski”
Nationale Identifikationsnummer: NIP 5451001777
Postanschrift: 1000-lecia Państwa Polskiego 34
Ort: Dąbrowa Białostocka
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 16-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 72 025.86 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 57 555.49 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

dostawa materiałów instalacyjnych branży sanitarnej na potrzeby strzelnicy w gm. Kuźnica

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Radosław Kalinowski „Hurtownia Artykułów Przemysłowych Import-Eksport Radosław Kalinowski”
Nationale Identifikationsnummer: NIP 5451001777
Ort: Dąbrowa Białostocka
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 13 598.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 19 070.07 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, klauzulę informacyjną z art. 13 RODO, dotyczącą przetwarzania danych osobowych, podstawy wykluczenia, wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym wymaganych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykaz wymaganych załączników składanych wraz z ofertą, projektowane postanowienia umowy oraz pozostałe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dokument zamówienia – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami znajdującą się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w sposób określony w Rozdziale XXVII SWZ, w wysokości:

I część zamówienia – 5000,00 PLN(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

II część zamówienia – 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

III część zamówienia – 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (JEDZ - Załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do SWZ).

Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal oraz poczty elektronicznej, przy użyciu adresu e-mail: przetargi@sokolka-powiat.pl , z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Wykonawca składa ofertę jedynie za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnianego również na miniPortalu.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal dostępnego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/,

Do oferty należy dołączyć:

- formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1.1, 1.2, 1.3,1.4 do SWZ (odpowiednio do każdej z części),

- oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do SWZ (odpowiednio do każdej części),

- oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ,

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- dowód wniesienia wadium,

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

1. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ‘’Środki ochrony prawnej” pzp.

Terminy składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023