Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70019-2023

03/02/2023    S25

Finnland-Traficom: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2023/S 025-070019

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Liikenne- ja viestintävirasto
Nationale Identifikationsnummer: 2924753-3
Postanschrift: PL 320
Ort: TRAFICOM
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 00059
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Sanna-Kaisa Kaikkonen
E-Mail: Sanna-Kaisa.Kaikkonen@traficom.fi
Telefon: +358 295345013
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.traficom.fi
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Liikenne ja viestintä

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

TIETOPYYNTÖ: Paas/Kubernetes -asiantuntijapalvelut

Referenznummer der Bekanntmachung: TRAFICOM/52092/02.03.02/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valmistelee PaaS/Kubernetes asiantuntijapalvelun kilpailuttamista. Tähän liittyen teemme selvitystä markkinoilla olevista palveluista ja niitä tarjoavista toimijoista.

Hankinnasta ja markkinavuoropuhelusta kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa osallistua markkinavuoropuheluun ilmoittamalla yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite) osoitteeseen sanna-kaisa.kaikkonen@traficom.fi. Kiinnostuneille toimittajille lähetetään sähköpostitse tarkemmat tietopyyntöön liittyvät kysymykset ja materiaali. Vastaukset tietopyyntöön tulee toimittaa viimeistään 14.2.2023 klo 16.00 (tarkemmat tiedot toimitettavassa materiaalissa).

Tämä tietopyyntö ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö eikä se sido Liikenne- ja viestintävirastoa. Tähän tietopyyntöön annettu vastaus ei myöskään sido vastaajaa. Tämä tietopyyntö ei velvoita Traficomia aloittamaan varsinaista tarjouskilpailua. Mahdollinen hankinta tullaan toteuttamaan myöhemmin aloitettavan tarjouskilpailun perusteella. Mahdollinen tarjouspyyntö tullaan julkaisemaan julkisten hankintojen ilmoituskanavilla. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan mahdollisessa tarjouskilpailussa.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72100000 Hardwareberatung
72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on kokeneiden PaaS/Kubernetes -asiantuntijoiden hankinta uuden Kubernetes -pohjaisen ympäristön käyttöönoton tehtäviin sekä ympäristön jatkokehittämisen ja ylläpidon tehtäviin.

Kubernetes ympäristöllä haetaan palveluiden joustavaa siirrettävyyttä oman palvelutuotannon, ulkoistetun palvelutuotannon ja tulevaisuudessa myös julkisen pilven välillä. Paas -alustalla haetaan vakioitua alustaratkaisua sovelluskehitysprojektien ja palvelutuotannon tarpeisiin.

Työ kohdentuu jo olemassa olevaan konesaliympäristöön ja jo toteutetun virtalisointialustakerroksen päälle.

Joustavan siirretävyyden osalta, tulee ratkaisussa huomioida myös IaC (Infra as Code) ratkaisut, konfiguraatiohallinnan automatisointi ja näihin liittyvä osaaminen.

PaaS / Kubernetes palvelualustassa huomioitavat asiat:

• tiedon luokittelu ja suojaaminen palveluympäristöissä, huomioiden julk-tl4-tl3 turvaluokat

• CI/CD putken toteutuksen tuki, huomioiden eri palvelutuotantoympäristöt

Paas / Kubernetes -asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä muun muassa arkkitehtien sekä palvelutuotannon ja sovelluskehityksen asiantuntijoiden kanssa. Traficomissa kehitystyötä tehdään ketterillä menetelmillä.

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) palveluntuottajan, jonka kanssa tekee hankintasopimuksen resurssien toimittamisesta. Palveluiden tuottamiseen käytettävän asiantuntijoiden tarve vaihtelee sopimuskauden aikana palvelutarpeen mukaisesti. Toimittajan tulee pystyä tarjoamaan asiantuntijoiden resurssipooli, jolla toimittaja varmistaa, että asiakkaalla on koko sopimuskauden ajan käytettävissä riittävästi vaatimuksenmukaisia asiantuntijoita sopimuksen edellyttämässä laajuudessa.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Lisätietoja markkinakartoitukseen liittyen antaa hankintapäällikkö Sanna-Kaisa Kaikkonen, sanna-kaisa.kaikkonen@traficom.fi.

II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
13/03/2023

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tietopyyntöön annetut vastaukset tulevat julkiseksi vasta, kun asiaa koskevassa hankinnassa tehdään päätös ja sopimus (JulkL 6§). Mikäli kartoituksen perusteella päätetään, että sopimusta ei tehdä lainkaan, tulevat asiakirjat julkiseksi ao. päätöksen allekirjoituksesta. Mikäli vastauksenne sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää tietoa, pyydämme, että yksilöitte ja merkitsette ao. tiedot selvästi ja toimitatte ne erillisessä liitteessä.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023