Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70053-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Mihai Viteazu: Entwicklung von IT-Software

2023/S 025-070053

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)
Nationale Identifikationsnummer: 4860016
Postanschrift: Strada: Principala, nr. 46
Ort: Mihai Viteazu
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 907190
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Costache Adrian
E-Mail: primaria_mv@hotmail.com
Telefon: +40 241767130
Fax: +40 241767130
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.primaria-mihaiviteazu.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de implementare infrastructura cloud based pentru debirocratizarea proceselor instituției (front office – back office)

Referenznummer der Bekanntmachung: 4860016/2022/3
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212517 Entwicklung von IT-Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziția este realizată în contextul implementării proiectului cu titlul “ Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul ITI Tulcea - Comuna Mihai Viteazu (Constanta)” proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 „Administrație publica și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1„Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”, Contractul de finanțare nr. 649 din 29.03.2022.

Prin componenta IT a Proiectului ne-am propus, în vederea eficientizării activității beneficiarului în furnizarea serviciilor publice către cetățeni, realizarea unei soluții digitale intra-/interinstituționale, interconectată și interoperabilă.

Serviciile solicitate sunt urmatoarele:

• Servicii de licențiere acces la infrastructură digitală (hardware și software).

• Servicii de analiza, configurare și implementare de aplicații capabile de administrare și operare intra/inter-instituțională specifice.

• Servicii de analiza, configurare și implementare a componentelor de interoperabilitate.

• Servicii de instruire și dezvoltare a competențelor digitale.

Valoarea totala estimata a serviciilor de implementare infrastructura cloud based pentru debirocratizarea proceselor instituției (front office – back office)” este de 1.000.000,00 lei fara T.V.A.

Activitățile din cadrul contractului vor fi demarate la primirea ordinului de începere din partea Achizitorului în urma semnării contractului de achiziție publică de ambele părți.

Perioada de implementare a contractului este de 2 luni calendaristice de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 20.05.2023.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, cu cel putin 10 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 13 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

In conformitate cu prevederile art.156, alin (1) lit. b. din Legea 98/2016 – Toate specificatiille tehnice, serviciile, standardele si cerintele mentionate si solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (inclusiv caiet de sarcini, studiu de fezabilitate) sunt insotite de mentiunea „sau echivalent”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Comuna Mihai Viteazu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de implementare infrastructura cloud based pentru debirocratizarea proceselor instituției (front office – back office) în cadrul Primariei Comunei Mihai Viteazu prin proiectul “Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul ITI Tulcea - Comuna Mihai Viteazu (Constanta)”, cod proiect SIPOCA 1183, cod MySMIS 154771

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

cod proiect SIPOCA 1183, cod MySMIS 154771

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Perioada de implementare a contractului este de 2 luni calendaristice de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 20.05.2023.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 249-728374
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023