Lieferungen - 70080-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Östersund: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

2023/S 025-070080

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2023/S 015-041559)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Nationellt registreringsnummer: 232100-0214
Postadress: Box 654
Ort: Östersund
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 83127
Land: Sverige
E-post: ove.holm@regionjh.se
Telefon: +46 702435647
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionjh.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Endoskopi utrustning till Screeningsrum

Referensnummer: HSN/1076/2022
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Köparen inbjuder till anbudsgivning gällande – Endoskopiutrustning till Screeningrum för tjocktarmscancer.

Region Jämtland Härjedalen genomför för närvarande en satsning på den endoskopiska verksamheten för att möta de ökande behov som införande av tarmcancerscreening medför.

Utrustningen ska placeras på en takpendel (Getinge MoDuEvo HEAVY 9-6) och skärmarna kommer att vara takhängda.

Koloskopen kommer att diskas i Olympus ETD Double för att sedan torkas i Olympus EDC Plus.

Denna utrustning ska användas på Endoskopimottagningen på Östersunds sjukhus.

Den avsedda användningen är för screening av tjocktarmscancer.

 

Utrustningen kommer att nyttjas av endoskopister som är både erfarna och under utbildning.

Bilder från undersökningarna utförda med utrustningen kommer att lagras på USB-minne, men senare kopplas mot en extern grabber-enhet med Dicom stöd.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/01/2023
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2023/S 015-041559

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.2
I stället för:
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
Ska det stå:
33168000 Apparatur för endoskopi och endokirurgi
Avsnitt nummer: II.2.2
I stället för:
33110000 Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
Ska det stå:
33168100 Endoskop
VII.2)Övriga upplysningar: