Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70134-2023

03/02/2023    S25

Polen-Sadki: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-070134

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Sadki
Postanschrift: ul. Strażacka 11
Ort: Sadki
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Postleitzahl: 89-110
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sebastian Mazur
E-Mail: przetarg@sadki.pl
Telefon: +48 523393944
Fax: +48 523393959
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sadki.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: RI.271.11.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na terenie Gminy Sadki w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

- od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

- od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

- podczas zorganizowanej objazdowej zbiórki odpadów;

- z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);

- z punktów aptecznych (przeterminowane leki);

- z placów zabaw oraz koszy ulicznych i koszy na przystankach autobusowych;

w sposób zapewniający osiągnięcie ustawowo określonego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 222 222.22 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90511200 Einsammeln von Hausmüll
90513100 Hausmüllbeseitigung
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sadki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na terenie Gminy Sadki w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

- od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

- od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

- podczas zorganizowanej objazdowej zbiórki odpadów;

- z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);

- z punktów aptecznych (przeterminowane leki);

- z placów zabaw oraz koszy ulicznych i koszy na przystankach autobusowych;

w sposób zapewniający osiągnięcie ustawowo określonego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy. Do przedmiotu zamówienia należy, także odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki, których dotyczą szczególne rygory sanitarne wynikające z przepisów szczególnych, związane z sytuacją epidemiologiczną i ochroną zdrowia. Organizacja odbioru odpadów zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odrębnie, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów szczególnych, o ile będzie istniała taka potrzeba.

Szczegółowe informacje związane z przedmiotem zamówienia zawarte są w SWZ w szczególności Rozdział II SWZ oraz w załącznikach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Norma emisji spalin / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Zintegrowany wizyjny system rozliczania usług monitorujący bieżący odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności za wykonaną usługę / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Pojazdy odbierające niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, segregowane odpady komunalne i odpady wielkogabarytowe wyposażone w wagę / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 210-603351
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 091254304
Postanschrift: ul. Ciepła 4
Ort: Świecie
NUTS-Code: PL616 Grudziądzki
Postleitzahl: 86-100
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@zuk-swiecie.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 222 222.22 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 001 751.25 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje w zakresie środków ochrony prawnej znajdują się w art. 506 - 576 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023