Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70153-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Banská Bystrica: Rohre und Formstücke

2023/S 025-070153

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nationale Identifikationsnummer: 36038351
Postanschrift: Námestie SNP 8
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 97566
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
E-Mail: bohuslav.chudik@lesy.sk
Telefon: +421 484344255
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.lesy.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ Karpaty
Postanschrift: Pri rybníku 1301
Ort: Šaštín-Stráže
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Postleitzahl: 90841
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.karpaty@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ PODUNAJSKO
Postanschrift: Koháryho 2
Ort: Levice
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.podunajsko@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ TRIBEČ
Postanschrift: Parková 7
Ort: Topoľčianky
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Postleitzahl: 95193
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.tribec@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ POVAŽIE
Postanschrift: Hodžova 38
Ort: Trenčín
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.povazie@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ SEVER
Postanschrift: Nám. M. R. Štefánika 1
Ort: Žilina
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 01001
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.sever@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ TATRY
Postanschrift: Juraja Martinku 110/6
Ort: Liptovský Hrádok
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.tatry@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ HOREHRONIE
Postanschrift: Hlavná 245/72
Ort: Čierny Balog
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 97652
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.horehronie@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ POĽANA
Postanschrift: Kriváň 334
Ort: Kriváň
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 96204
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.polana@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ GEMER
Postanschrift: Námestie slobody 2
Ort: Revúca
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 05001
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.gemer@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ VÝCHOD
Postanschrift: Jovická 2
Ort: Rožňava
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.vychod@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ ŠARIŠ
Postanschrift: Obrancov mieru 6
Ort: Prešov
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.saris@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ VIHORLAT
Postanschrift: Čemernianska 136
Ort: Vranov nad Topľou
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Postleitzahl: 09301
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.vihorlat@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ ZLT B. BYSTRICA
Postanschrift: Mičinská cesta 33
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 97405
Land: Slowakei
E-Mail: a.luptakova@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ SEMENOLES L. HRÁDOK
Postanschrift: Pri železnici 52
Ort: Liptovský Hrádok
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Land: Slowakei
E-Mail: semenoles@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup rúr

Referenznummer der Bekanntmachung: 4 Q/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44164310 Rohre und Formstücke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup rúr, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny:

a) 44164310-3 (Rúry a príslušenstvo - spojky)

b) 44114220-0 (Betónové rúry a ich príslušenstvo - spojky)

c) 44163130-0 (Kanalizačné rúry)

, ktorý je rozdelený na tri časti:

a) časť A - Nákup betónových/železobetónových rúr

b) časť B - Nákup oceľových rúr

c) časť C - Nákup plastových rúr

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 46 945.50 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

časť A - Nákup betónových/železobetónových rúr

Los-Nr.: A
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44164310 Rohre und Formstücke
44114220 Betonrohre und -formstücke
44163130 Abzugsrohre
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, resp. jeho odštepné závody a

odborné miesta uvedené v súťažných podkladoch

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup rúr, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny:

a) 44164310-3 (Rúry a príslušenstvo - spojky)

b) 44114220-0 (Betónové rúry a ich príslušenstvo - spojky)

c) 44163130-0 (Kanalizačné rúry)

, ktorý je rozdelený na tri časti:

a) časť A - Nákup betónových/železobetónových rúr

b) časť B - Nákup oceľových rúr

c) časť C - Nákup plastových rúr

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:

a) časť A: Predmetom zákazky v tejto časti bude dodávka železobetónových a betónových rúr, rámových priepustov a prefabrikátov, ktoré budú určené na odvod povrchových vôd gravitačne samospádom či slúžiť pre výstavbu priepustov a iných objektov lesnej cestnej siete.

b) časť B: Predmetom zákazky v tejto časti bude dodávka oceľových rúr, ktoré sú určené na odvod povrchových vôd

gravitačne samospádom a slúžia pre výstavbu priepustov a iných objektov lesnej cestnej siete.

c) časť C: Predmetom zákazky v tejto časti bude dodávka plastových (korugovaných a rebrovaných), respektíve iných vhodných rúr, ktorých použitie je možné využiť pri zhotovovaní rúrových priepustov cestných komunikácií.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS, pre svoje organizačné jednotky - odštepné závody:

1) OZ Karpaty

2) OZ Podunajsko

3) OZ Tribeč

4) OZ Považie

5) OZ Sever

6) OZ Tatry

7) OZ Horehronie

8) OZ Poľana

9) OZ Gemer

10) OZ Východ

11) OZ Šariš

12) OZ Vihorlat

13) OZ Lesnej techniky

14) OZ Semenoles

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Najkratšia vzdialenosť do miesta vykládky uvedená v kilometroch / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

časť B - Nákup oceľových rúr

Los-Nr.: B
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44164310 Rohre und Formstücke
44114220 Betonrohre und -formstücke
44163130 Abzugsrohre
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, resp. jeho odštepné závody a

odborné miesta uvedené v súťažných podkladoch

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup rúr, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny:

a) 44164310-3 (Rúry a príslušenstvo - spojky)

b) 44114220-0 (Betónové rúry a ich príslušenstvo - spojky)

c) 44163130-0 (Kanalizačné rúry)

, ktorý je rozdelený na tri časti:

a) časť A - Nákup betónových/železobetónových rúr

b) časť B - Nákup oceľových rúr

c) časť C - Nákup plastových rúr

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:

a) časť A: Predmetom zákazky v tejto časti bude dodávka železobetónových a betónových rúr, rámových priepustov a prefabrikátov, ktoré budú určené na odvod povrchových vôd gravitačne samospádom či slúžiť pre výstavbu priepustov a iných objektov lesnej cestnej siete.

b) časť B: Predmetom zákazky v tejto časti bude dodávka oceľových rúr, ktoré sú určené na odvod povrchových vôd

gravitačne samospádom a slúžia pre výstavbu priepustov a iných objektov lesnej cestnej siete.

c) časť C: Predmetom zákazky v tejto časti bude dodávka plastových (korugovaných a rebrovaných), respektíve iných vhodných rúr, ktorých použitie je možné využiť pri zhotovovaní rúrových priepustov cestných komunikácií.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS, pre svoje organizačné jednotky - odštepné závody:

1) OZ Karpaty

2) OZ Podunajsko

3) OZ Tribeč

4) OZ Považie

5) OZ Sever

6) OZ Tatry

7) OZ Horehronie

8) OZ Poľana

9) OZ Gemer

10) OZ Východ

11) OZ Šariš

12) OZ Vihorlat

13) OZ Lesnej techniky

14) OZ Semenoles

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Najkratšia vzdialenosť do miesta vykládky uvedená v kilometroch / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

časť C - Nákup plastových rúr

Los-Nr.: C
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44164310 Rohre und Formstücke
44114220 Betonrohre und -formstücke
44163130 Abzugsrohre
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, resp. jeho odštepné závody a

odborné miesta uvedené v súťažných podkladoch

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup rúr, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny:

a) 44164310-3 (Rúry a príslušenstvo - spojky)

b) 44114220-0 (Betónové rúry a ich príslušenstvo - spojky)

c) 44163130-0 (Kanalizačné rúry)

, ktorý je rozdelený na tri časti:

a) časť A - Nákup betónových/železobetónových rúr

b) časť B - Nákup oceľových rúr

c) časť C - Nákup plastových rúr

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:

a) časť A: Predmetom zákazky v tejto časti bude dodávka železobetónových a betónových rúr, rámových priepustov a prefabrikátov, ktoré budú určené na odvod povrchových vôd gravitačne samospádom či slúžiť pre výstavbu priepustov a iných objektov lesnej cestnej siete.

b) časť B: Predmetom zákazky v tejto časti bude dodávka oceľových rúr, ktoré sú určené na odvod povrchových vôd

gravitačne samospádom a slúžia pre výstavbu priepustov a iných objektov lesnej cestnej siete.

c) časť C: Predmetom zákazky v tejto časti bude dodávka plastových (korugovaných a rebrovaných), respektíve iných vhodných rúr, ktorých použitie je možné využiť pri zhotovovaní rúrových priepustov cestných komunikácií.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS, pre svoje organizačné jednotky - odštepné závody:

1) OZ Karpaty

2) OZ Podunajsko

3) OZ Tribeč

4) OZ Považie

5) OZ Sever

6) OZ Tatry

7) OZ Horehronie

8) OZ Poľana

9) OZ Gemer

10) OZ Východ

11) OZ Šariš

12) OZ Vihorlat

13) OZ Lesnej techniky

14) OZ Semenoles

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Najkratšia vzdialenosť do miesta vykládky uvedená v kilometroch / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Ein dynamisches Beschaffungssystem wurde eingerichtet
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 139-341429
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4 Q/2022
Los-Nr.: časť "C"
Bezeichnung des Auftrags:

Nákup rúr pre organizačnú zložku OZ Považie - časť C- výzva č. 01/2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: REMAKOV s. r. o.
Nationale Identifikationsnummer: 52073084
Postanschrift: Nová Trstená 2287
Ort: Hurbanovo
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Postleitzahl: 94703
Land: Slowakei
E-Mail: remakov@remakov.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 267.50 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4 Q/2022
Los-Nr.: Časť "C"
Bezeichnung des Auftrags:

Nákup rúr pre organizačnú zložku OZ Považie - časť C- výzva č. 02/2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: REMAKOV s. r. o.
Nationale Identifikationsnummer: 52073084
Postanschrift: Nová Trstená 2287
Ort: Hurbanovo
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Postleitzahl: 94703
Land: Slowakei
E-Mail: remakov@remakov.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 950.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4 Q/2022
Los-Nr.: Časť "B"
Bezeichnung des Auftrags:

Nákup oceľových rúr pre organizačnú zložku OZ Horehronie pre rok 2022 - časť B

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: REMAKOV s. r. o.
Nationale Identifikationsnummer: 52073084
Postanschrift: Nová Trstená 2287
Ort: Hurbanovo
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Postleitzahl: 94703
Land: Slowakei
E-Mail: remakov@remakov.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 38 728.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023