Lieferungen - 70173-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Visby: Rengöringsmedel

2023/S 025-070173

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 248-722182)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Gotland
Nationellt registreringsnummer: 212000-0803
Postadress: Region Gotland
Ort: Visby
Nuts-kod: SE214 Gotlands län
Postnummer: 621 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Ludvig Svantesson Konsult
E-post: ludvig.svantesson@ecenea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.gotland.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städ- och kemtekniska produkter

Referensnummer: RS 2022/622
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39830000 Rengöringsmedel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Region Gotland upphandlar städ- och kemtekniska produkter för professionellt bruk.

Beskrivning

Region Gotland upphandlar städ- och kemtekniska produkter för professionellt bruk.

Besvara och lämna anbud

Anbud lämnas elektroniskt via systemet TendSign. Anbud som lämnas på annat sätt deltar inte i upphandlingen.

Det är kostnadsfritt att skapa och lämna anbud i TendSign. Registrering sker på Mercell TendSign Upphandlingsbevakning

Det företagsnamn och organisationsnummer som registreras i Tendsign är det som blir anbudsgivare i upphandlingen. Det är för det företaget som alla kontroller görs och eventuellt avtalsteckning sker. Frågor och svar skickas via systemet till den kontaktperson som är anmäld i TendSign vid registrering av anbud.

Kontrollera i anbudet att företagets namn och organisationsnummer används konsekvent.

Har ni frågor eller behöver teknisk support kring systemet, kontakta TendSigns support, se länk ovan.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 248-722182

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 03/02/2023
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 09/02/2023
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 04/02/2023
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 10/02/2023
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: