Lieferungen - 70216-2023

03/02/2023    S25

Polska-Kraków: Elektryczność

2023/S 025-070216

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo - Marszałkowski - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Medyczne KOL-MED Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
Adres pocztowy: Plac Dworcowy 6
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
Adres pocztowy: Lusławice 250
Miejscowość: Zakliczyn
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-840
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Zwierzyniecka 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. S. Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Jana Zamojskiego 58
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-523
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Gazowa 15
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
Adres pocztowy: ul. św. Łazarza 14
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Królewska 86
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
Adres pocztowy: ul. 28 Lipca 1943 17C
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Okrężna 2F
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 33-104
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Nowohucka 33a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-728
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
Adres pocztowy: ul. Kolejowa nr 1a
Miejscowość: Jaroszowiec
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Małopolski Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka
Adres pocztowy: al. Modrzewiowa 2
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-224
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Adres pocztowy: ul. Lubelska 23
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-003
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Adres pocztowy: ul. Długosza 3
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 3
Miejscowość: Mszana Dolna
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-730
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Adres pocztowy: ul. Krupówki 10
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Senacka 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-002
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
Adres pocztowy: ul. Kościelna 7
Miejscowość: Wadowice
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Adres pocztowy: Krakowska 46
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-066
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 56
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Rynek 3
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Opera Krakowska w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Lubicz 48
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-512
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
Adres pocztowy: ul. Nadwiślańska 2-4
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-527
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 1
Miejscowość: Krzeszowice
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 61
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Piastowska 32
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
Adres pocztowy: ul. dr J. Babińskiego 29
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-393
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Skarbowa 4
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-121
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Adres pocztowy: ul. Młyńska 10
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Adres pocztowy: pl. Św. Ducha 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-023
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem
Adres pocztowy: ul. Chramcówki 15
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 30
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 2
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-503
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Rajska 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-124
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
Adres pocztowy: ul. Jarosława Dąbrowskiego 19
Miejscowość: Andrychów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Adres pocztowy: ul. Ciągłówka 9
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach
Adres pocztowy: ul. Władysława Jagiełły 2
Miejscowość: Gorlice
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 38-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie
Adres pocztowy: os. Teatralne 4a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-945
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
Adres pocztowy: ul. Jana Brandysa 8
Miejscowość: Wielkie Drogi
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza
Adres pocztowy: ul. Droga do Olczy 26
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem,
Adres pocztowy: ul. O. Balzera 15
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Augusta 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-504
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 39
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-864
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkia w Krakowie im. Hugona Kołłątaja
Adres pocztowy: al. Marszałka F. Focha 39
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-119
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 97B
Miejscowość: Myślenice
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
Adres pocztowy: ul. Zdrojowa 18
Miejscowość: Myślenice
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126303428
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej.

Numer referencyjny: DG-VI. 272.12.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa energii elektrycznej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) na potrzeby zamawiających o łącznym maksymalnym wolumenie: 23 999 535,00 kWh w okresie dostaw, tj. nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

2. Postępowanie przetargowe prowadzone jest przez Województwo Małopolskie w imieniu i na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, które zawarły w tym celu Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

3. Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Zamawiających.

4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z lokalnymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego.

5. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

6. Zamawiający jednocześnie informuje, że obecnie posiada umowy na sprzedaż energii, zawarte jako umowy kompleksowe, jak i wyłącznie na sprzedaż, po kolejnej zmianie sprzedawcy. Informacja dotycząca umów została zawarta w załączniku nr 1D do SWZ.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zawiera warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1C do SWZ.

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera swz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uzupełnienie do pkt. II.2.7)

Zamówienie należy wykonać w terminie, od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r., jednak dostarczenie energii elektrycznej powinno nastąpić nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023 r. i być kontynuowane przez 12 miesięcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający zgodnie z treścią art. 138 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, które zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, zostało ono przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;. Zamawiający w celu skrócenia terminu składania ofert zamieścił wstępne ogłoszenie informacyjne 2022/S 093-253135 z dnia 13/05/2022r. (data przekazania 05/01/2022) na BIPie w dniu 13/05/2022r

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 181-511537
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO ujęte są w załącznikach nr 1A i nr 1B do SWZ. Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO – oświadczenie jest ujęte w formularzu oferty.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy.

Zgodnie z treścią tego przepisu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Oferta złożona przez ENTRADE Sp. z o.o. ul. Poznańska 86/88 05-850 Jawczyce została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5), ustawy.

W dniu 4 listopada 2022 r. w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Energo Operator Sp. z o.o., ul. Bukietowa 5, lok. U3, 02-650 Warszawa. Wykonawca pismem z dnia 28 grudnia 2022 r. poinformował, że odstępuje od zawarcia umów. Z uwagi, że w przedmiotowym postępowaniu druga oferta została odrzucona, Zamawiający nie jest wstanie zastosować art. 263 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są określone w dziale IX ustawy.

4. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023