Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70257-2023

03/02/2023    S25

Polen-Krośniewice: Hausmüllbeseitigung

2023/S 025-070257

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Krośniewice
Nationale Identifikationsnummer: 775-24-07-009
Postanschrift: Poznańska 5
Ort: Krośniewice
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 99-340
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Gałek
E-Mail: inwestycje@krosniewice.pl
Telefon: +48 242523024
Fax: +48 242547782
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.krosniewice.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice

Referenznummer der Bekanntmachung: IŚZ.271.15.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Krośniewice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie stałych odpadów komunalnych z:

a) zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Krośniewice tj. z następujących miejscowości zamieszkałych: Bardzinek, Bielice, Błonie, Cudniki, Cygany, Franki, Głaznów, Głogowa, Godzięby, Górki Miłońskie, Iwiczna, Jankowice, Kajew, Kopy, Kopyta, Krośniewice, Krzewie, Luboradz, Marynin, Miłonice, Miłosna, Morawce, Nowe, Nowe Jankowice, Ostałów, Pawlikowice, Pniewko, Pomarzany, Raszynek, Rozpacz, Skłóty, Stara Wieś, Stare Morawce, Suchodoły, Szubina, Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo, Teresin, Tumidaj, Witów, Wola Nowska, Wychny, Wymysłów, Zalesie, Zieleniew, Zosinek oraz miasta Krośniewice (Zamawiający zaleca by Wykonawca zapoznał się z wykazem dróg/ulic gminnych i dokonał wizji terenowej, gdyż część nieruchomości zamieszkałych jest usytuowana w miejscu do których w zależności od przewidzianego samochodu może być utrudniony dojazd.)

b) punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwanych dalej „PSZOK”) znajdujących się w m. Franki, na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych, oraz w Krośniewicach, przy ul. Paderewskiego 3,

c) aptek i placówek oświatowych (tylko zbiórka selektywna przeterminowanych leków i baterii).

2) Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych, natomiast na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę Gminy Krośniewice w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 005-008376

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: IŚZ.271.15.2021
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
30/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Postanschrift: Paderewskiego 3
Ort: Krośniewice
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Postleitzahl: 99-340
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@zuk-krosniewice.pl
Telefon: +48 242523360
Fax: +48 242523360
Internet-Adresse: https://www.zuk-krosniewice.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 411 275.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy PZP..

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
90513100 Hausmüllbeseitigung
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Krośniewice

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie stałych odpadów komunalnych z:

a) zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Krośniewice tj. z następujących miejscowości zamieszkałych: Bardzinek, Bielice, Błonie, Cudniki, Cygany, Franki, Głaznów, Głogowa, Godzięby, Górki Miłońskie, Iwiczna, Jankowice, Kajew, Kopy, Kopyta, Krośniewice, Krzewie, Luboradz, Marynin, Miłonice, Miłosna, Morawce, Nowe, Nowe Jankowice, Ostałów, Pawlikowice, Pniewko, Pomarzany, Raszynek, Rozpacz, Skłóty, Stara Wieś, Stare Morawce, Suchodoły, Szubina, Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo, Teresin, Tumidaj, Witów, Wola Nowska, Wychny, Wymysłów, Zalesie, Zieleniew, Zosinek oraz miasta Krośniewice (Zamawiający zaleca by Wykonawca zapoznał się z wykazem dróg/ulic gminnych i dokonał wizji terenowej, gdyż część nieruchomości zamieszkałych jest usytuowana w miejscu do których w zależności od przewidzianego samochodu może być utrudniony dojazd.)

b) punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwanych dalej „PSZOK”) znajdujących się w m. Franki, na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych, oraz w Krośniewicach, przy ul. Paderewskiego 3,

c) aptek i placówek oświatowych (tylko zbiórka selektywna przeterminowanych leków i baterii).

2) Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych, natomiast na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę Gminy Krośniewice w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zawiera załącznik Nr 1 do SWZ.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 433 739.01 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Komunalny Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7752568066
Postanschrift: ul. Paderewskiego 3
Ort: Krośniewice
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Postleitzahl: 99-340
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@zuk-krosniewice.pl
Telefon: +48 242523360
Fax: +48 242523360
Internet-Adresse: https://www.zuk-krosniewice.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Wniosek Wykonawcy z dnia 25.01.2023 r., o zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytuły wykonania przedmiotu Umowy z kwoty 2 604 177,00 zł do kwoty 2 628 438,13 zł, w związku z przyjęciem większej ilości odpadów o kodzie 20 01 99, niż przewidywała Umowa

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Wniosek Wykonawcy z dnia 25.01.2023 r., o zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytuły wykonania przedmiotu Umowy z kwoty 2 604 177,00 zł do kwoty 2 628 438,13 zł, w związku z przyjęciem większej ilości odpadów o kodzie 20 01 99, niż przewidywała Umowa

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 411 275.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 433 739.01 PLN