Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70352-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie Ton- und Bildaufnahme- und -wiedergabegeräte

2023/S 025-070352

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 249-726246)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00151491
Postanschrift: Námestie Alexandra Dubčeka
Ort: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81280
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Martin Ďurech
E-Mail: martin.durech@nrsr.sk
Telefon: +421 259722368
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nrsr.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/455267

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zariadenia pre réžiu a rokovaciu sálu NR SR.

Referenznummer der Bekanntmachung: k CRD - 2699/22/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32300000 Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie Ton- und Bildaufnahme- und -wiedergabegeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru je dodávka zariadení audio a video techniky spolu s príslušenstvom vrátane inštalácie a montáže zariadení do prevádzkyschopného stavu. Predmetné zariadenia sa zapoja

na novovybudované káblové rozvody, ktoré sa osadia v rámci realizácie rekonštrukčných prác réžie rokovacej sály v

budove Národnej rady Slovenskej republiky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí oddiel IV. s názvom Opis

predmetu zákazky príslušných súťažných podkladov a obchodné podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo, ktorý

tvorí prílohu č. 1 príslušných súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 249-726246

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť; Dátum a čas:
Anstatt:
Tag: 31/01/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 15/02/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk; Dátum a čas:
Anstatt:
Tag: 31/01/2023
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 15/02/2023
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: