Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70405-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Târgu Jiu: Teile für Bandförderer

2023/S 025-070405

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Nationale Identifikationsnummer: RO30267310
Postanschrift: Strada: Alexandru Ioan Cuza, nr. 5
Ort: Targu Jiu
NUTS-Code: RO412 Gorj
Postleitzahl: 210227
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): DUMITRU MOCIOI
E-Mail: dumitru.mocioi@ceoltenia.ro
Telefon: +40 722687848
Fax: +40 253227280/+40 252227281
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ceoltenia.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162129
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ghirlande role D5g, D3g si role singulare

Referenznummer der Bekanntmachung: 30267310-2023-199.1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42419810 Teile für Bandförderer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ghirlandele role D5g, D3g şi rolele singulare sunt componente deosebit de importante ale benzilor transportoare, atât din punct de vedere funcțional cât şi economic, prin costurile ridicate pe care le impun pentru asigurarea funcționării utilajelor în parametrii proiectaţi.

Ghirlandele role D5g, D3g şi rolele singulare vor fi utilizate pentru realizarea programelor de mentenanță (reparații curente ale utilajelor din dotarea carierelor) executate cu forte proprii.

Înlocuirea la timp a ghirlandelor role D5g, D3g şi rolele singulare defecte, duce la reducerea staționarilor datorate de incidente si accidente, asigurând realizarea programului de producție.

Nota:

Numarul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari: 18 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar, complet la toate solicitarile de clarificare si/sau informatii suplimentare primite de la operatorii economici interesati: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 580 806.20 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 4
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 4
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Operatorii economici pot depune oferte fie pentru unul, fie pentru mai multe loturi

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ROLE 108/194X450 (AF14)-ROLA D108/194X2000 (AG)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42419810 Teile für Bandförderer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

confornm Caiet desarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ROLE 108/194X450 (AF14)-ROLA D108/194X2000 (AG)=925 bucati, confornm Anexa 1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 657 129.25 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ROLE 159X530 (AG)-ROLA C 159/245X670 AG CU RULMENT 6312

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42419810 Teile für Bandförderer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

conform Caiet de sarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ROLE 159X530 (AG)-ROLA C 159/245X670 AG CU RULMENT 6312=2727 bucati, conform Anexa 1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 997 283.80 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

GHIRLANDE D5G 1400-GHIRLANDA D3G 1600

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42419810 Teile für Bandförderer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

conform Caiet de sarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

GHIRLANDE D5G 1400-GHIRLANDA D3G 1600=471 bucati, conform Anexa 1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 174 441.15 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ROLE 140/215X670 (PF)-ROLE 140/215X670 (AG)

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42419810 Teile für Bandförderer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

conform Caiet de sarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ROLE 140/215X670 (PF)-ROLE 140/215X670 (AG)=2.372 bucati, conform Caiet de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 751 952.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr.1.

Ofertanții si terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art. 202 alin. (1) lit a) din Legea 99/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Acestea sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

cf. OG3/2021 art.13(5)"operatorul economic prezinta pentru sediul principal documente din care sa reiasa neincadrarea in prev.art.178(1), iar pt.sediile secundare/puncte de lucru, o declaratie pe propira raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata";

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentării;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr.2.

Toate documentele cerute ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, vor fi valabile la momentul prezentării acestora.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

- Daniel Burlan – Preşedinte al Directoratului ;

- Antonie-Marius Negru – Membru al Directoratului ;

- Adriana Luminiţa Popescu – Director Direcţia Financiar Contabilitate;

- Dumitru Mocioi – Director Direcţia Comercială;

- Sorin Chircu- Director Adjunct Direcţia Comercială

- Constantin Bălăşoiu - Director Directia Strategii Dezvoltare;

- Florentin-Nicu Gheorghescu- Director Sucursala Minieră;

- Cristina Maria Măceşanu – Director Direcţia Legislaţie şi Guvernanţă Corporativă;

- Mihaela Lazăr Andrei – Şef Serviciu Disciplină Contractuală;

- Eugenia Bardan - Şef Serviciu Achiziţii Produse pt. Activitatea Minieră.

Modalitatea de îndeplinire: entitatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție sectorială. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 3 lit.zz) din Legea 99/2016, contractele de furnizare nu pot beneficia de subcontractare. (Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie sectorială nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi). Se va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE (completat conform link: http://anap.gov.ro/web/notificare-privindutilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/) din documentația de atribuire.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experienta similară, în conformitate cu art. 192 lit. b) din Legea 99/2016 Declaraţia privind lista principalelor livrari de produse (produse care fac obiectul contractului sau produse similare cu cele care fac obiectul contractului sectorial ce urmeaza a fi atribuit) efectuate in ultimii trei ani, calculati retroactiv fata de termenul limita de depunere al ofertei.Termenul pentru demonstrarea experientei similare se va raporta la ultimii trei ani calculati retroactiv fata de termenul limita de depunere al ofertei.Prin produse similare se intelege : piese pentru transportoare cu benzi din care fac parte ghirlandele de role si rolele singulare.

Loturile: 1,2,3,4Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Se solicita operatorului economic dovada implementarii sistemului de manegement al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015, prin prezentarea unui certificat valabil emis de organisme de certificare acreditate sau alte probe /dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. In cazul in care la procedura participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei pentru partea de contract care o realizeaza. Documentele se vor prezenta in copie lizibila certificata ,,conform cu originalul", semnată şi stampilată.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dovezi privind furnizarea in ultimii trei ani calculati retroactiv (fata de data de depunere al ofertei) de produse care fac obiectul contractului sau produse similare cu cele care fac obiectul contractului (piese pentru transportoare cu benzi din care fac parte ghirlandele de role si rolele singulare) ce urmeaza a fi atribuit, în valoare cumulată de cel putin: 1,174,441.15 lei/lot 1; 657,129.25 lei/lot 2; 1,751,952.00 lei/lot 3; 1,997,283.80 lei/lot 4. Prin produse similare se intelege : piese pentru transportoare cu benzi din care fac parte ghirlandele de role si rolele singulare

Se va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE (completat conform link: http://anap.gov.ro/web/notificare-privindutilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/) din documentatia de atribuire. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia de participare se va constitui conform prevederilor art 164, alin. 4 din Legea 99/2016 cu modificările si completările ulterioare, pentru loturile definite in sectiunea II.2.- lista de loturi. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si necondiţionată, sa fie constituita in suma si pentru perioada de valabilitate a ofertei, respectiv de 4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor). Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va transmite in SEAP impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia, cel mai tarziu la data si oralimita pentru depunerea ofertelor. În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoțită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință. Cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank. Garantia de participare se restituie de catre entitatea contractanta conform prevederilor 164, alin. 5, art.164¹ alin 1, din Legea 99/2016 cu modificările si completările ulterioare.

Garanția de bună execuție se va constitui conform prevederilor art 164, alin. 4 din Legea 99/2016 cu modificările si completările ulterioare, în procent de 10% din valoarea totala, fara TVA a contractului sectorial, conform prevederilor art. 45 din HG 394/02.06.2016. Operatorul economic va mentiona in oferta modul de constituire a garantiei de buna executie, aceasta fiind preluata in contractul sectorial conform alegerii sale. Garantia de buna executie se va restitui conform prevederilor art 164, alin. 4, art 164² din Legea 99/2016 cu modificările si completările ulterioare.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de analiza si evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Entitatea contractantă va încheia contractul sectorial cu ofertantul/ofertanții desemnat(i) câștigător(i), în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative, conform prevederilor art. 8 alin (1) lit.a) din Legea 101/2016. Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de cel mul 14 zile lucratoare de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de Entitatea contractantă. Dacă termenul de 14 zile lucratoare a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul, iar Entitatea contractantă va reține în favoarea sa garanția de participare.

a)Departajarea ofertelor cu acelasi pret:

Art. 144. - (1) În cazul în care criteriul utilizat este "preţul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc. (2) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, entitatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

b)În temeiul Art. 219, alin. (2) din Legea 99/2016 : În cazul în care entitatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, entitatea contractantă are obligaţia să declare câştigătoare oferta clasată pe locul următor, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă.

În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul următor admisibilă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 225 alin. (1) lit. e).

Evaluarea ofertelor se realizeaza in termen de 60 de zile lucratoare de la data depunerii ofertelor. Perioada de evaluare se poate prelungi o singura data, in interiorul perioadei de valabilitate a ofertei.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 8 din Legea 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Disciplina Contractuala
Postanschrift: str.A.I.Cuza nr.5
Ort: Targu Jiu
Postleitzahl: 210227
Land: Rumänien
E-Mail: mihaela.lazar@ceoltenia.ro
Telefon: +40 372819749
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023