Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70539-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Softwarepaketreihen

2023/S 025-070539

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: UM 02499 BUCURESTI
Nationale Identifikationsnummer: 5129783
Postanschrift: Strada: Taberei, nr. 7-9
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 061352
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): CRISTIAN AGAPI
E-Mail: cagapi@mapn.ro
Telefon: +40 0213195770
Fax: +40 0213195770
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cybercommand.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de furnizare Aplicație de comandă-control pentru Forțele Terestre

Referenznummer der Bekanntmachung: 5129783_2022_PAAPD1372575
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48422000 Softwarepaketreihen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Încheierea unui acord-cadru de furnizare, cu un singur operator economic, în vederea achiziţionării produsului ,,Aplicație de comandă-control pentru Forțele Terestre”.

Termen limită de solicitare clarificări la documentație atribuire: 17 zile anterior datei limită de depunere oferte.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 121 404 240.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Livrarea produselor care fac obiectul contractelor subsecvente se va realiza în una din următoarele modalități:

a) electronic, pe adresa de e-mail indicată de autoritatea contractantă în contractul subsecvent;

b) fizic, la sediul U.M. 01308 București, str. Teiuș, nr. 108-110, sector 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Încheierea unui acord-cadru de furnizare, cu un singur operator economic, în vederea achiziţionării produsului ,,Aplicație de comandă-control pentru Forțele Terestre”.

Cantitatea minimă estimată a acordului-cadru 1 cpl.

Cantitatea maximă estimată a acordului-cadru 90 cpl.

Cantitățile estimate ale celui mai mare contract subsecvent ce urmează a fi încheiat: cantitatea minimă 1 cpl.; cantitatea maximă 30 cpl.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se estimează că va fi încheiat: 64.789.915,80 lei fără TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Existența unor rapoarte oficiale emise de Coallition Interoperability Assurance & Validation Working Group al NATO prin care se validează conformitatea implementării standardelor de referință și interoperabilitatea sistemelor la nivelul Coaliției pentru serviciile funcționale solicitate / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Durata garanție produsului / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 192-543044
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: BA-1831
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 1 pentru Aplicație de comandă-control pentru Forțele Terestre

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: INTERACTIVE SOFTWARE
Nationale Identifikationsnummer: RO16010582
Postanschrift: Strada Calea Rahovei, Nr. 266-268, Sector: 5
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050912
Land: Rumänien
E-Mail: sicap.isw@interactive.com.ro
Telefon: +40 372159610
Fax: +40 214232332
Internet-Adresse: www.intersystems.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 159 663.86 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 348 936.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: BA-1775
Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de furnizare Aplicație de comandă-control pentru Forțele Terestre

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: INTERACTIVE SOFTWARE
Nationale Identifikationsnummer: RO16010582
Postanschrift: Strada Calea Rahovei, Nr. 266-268, Sector: 5
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050912
Land: Rumänien
E-Mail: sicap.isw@interactive.com.ro
Telefon: +40 372159610
Fax: +40 214232332
Internet-Adresse: www.intersystems.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 194 369 747.40 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 121 404 240.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Documentul unic de Achizitii European (DUAE) se va transmite în format electronic prin accesarea adresei: http://sicap-prod.elicitatie.ro/pub, în vederea completării de către operatorii economici interesaţi.

2) Documentul unic de Achizitii European se va depune obligatoriu odată cu oferta sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

3) În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorul de evaluare al propunerii tehnice. Oferta câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestei reguli. În situația în care prin aplicarea acestui sistem nu se obține o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celei anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat anterior, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

4) Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa exclusiv în SEAP cu 17 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertei.

5) Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

6) Solicitările de clarificări privind ofertele depuse, se transmit în SEAP la secțiunea aferentă din cadrul procedurii de atribuire. Ofertanții vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP, integral în secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau mai multor documente fișiere distincte semnate cu semnătură electronica.

7) Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023