Dienstleistungen - 70647-2023

03/02/2023    S25

Česko-Praha: Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

2023/S 025-070647

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s.
Národní identifikační číslo: 16193725
Poštovní adresa: Rubeška 393/7
Obec: Praha 9
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 190 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Bartůněk
E-mail: info@bitcz.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.schp.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/SCHP
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: Dotovaný zadavatel
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Spoluvytváří příznivé podnikatelské prostředí a rozvoj českého chemického průmyslu

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vzdělávání v chemickém průmyslu

II.1.2)Hlavní kód CPV
80400000 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 28 435 200.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Měkké a manažerské kurzy

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80000000 Vzdělávání a školení
80400000 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
80510000 Odborná školení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Předpokládaným místem plnění (místy realizace daných školení) jsou místa v rámci ČR dle pokynů zadavatele, zejména sídla členů svazu apod.

II.2.4)Popis zakázky:

Měkké a manažerské kurzy, předpokladem je 32 000 odškolených osobohodin.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita obsahu / Váha: 40
Kritérium kvality - Název: Kvalita organizačního zajištění / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Kvalita realizačního týmu / Váha: 10
Cena - Váha: 30
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Název projektu: Vzdělávání v chemickém průmyslu, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951

II.2.14)Další informace

Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. (dále jen "OPZ"). Název projektu: Vzdělávání v chemickém průmyslu, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Obecné IT vzdělávání

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80000000 Vzdělávání a školení
80400000 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
80510000 Odborná školení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Předpokládaným místem plnění (místy realizace daných školení) jsou místa v rámci ČR dle pokynů zadavatele, zejména sídla členů svazu apod.

II.2.4)Popis zakázky:

Vzdělávání obecného IT, předpokladem je 10 400 osobohodin školení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita obsahu / Váha: 40
Kritérium kvality - Název: Kvalita organizačního zajištění / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Kvalita organizačního zajištění / Váha: 10
Cena - Váha: 30
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Název projektu: Vzdělávání v chemickém průmyslu, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951.

II.2.14)Další informace

Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. (dále jen "OPZ"). Název projektu: Vzdělávání v chemickém průmyslu, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80000000 Vzdělávání a školení
80400000 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
80510000 Odborná školení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Předpokládaným místem plnění (místy realizace daných školení) jsou místa v rámci ČR dle pokynů zadavatele, zejména sídla členů svazu apod.

II.2.4)Popis zakázky:

Účetní, ekonomické a právní kurzy, předpokladem je 3 600 osobohodin školení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita obsahu / Váha: 40
Kritérium kvality - Název: Kvalita organizačního zajištění / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Kvalita realizačního týmu / Váha: 10
Cena - Váha: 30
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Název projektu: Vzdělávání v chemickém průmyslu, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951.

II.2.14)Další informace

Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. (dále jen "OPZ"). Název projektu: Vzdělávání v chemickém průmyslu, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Jazykové vzdělávání

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80000000 Vzdělávání a školení
80400000 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
80510000 Odborná školení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Předpokládaným místem plnění jsou místa v rámci ČR dle pokynů zadavatele, zejména sídla členů svazu apod

II.2.4)Popis zakázky:

Jazykové vzdělávání, předpokladem je odškolení 19 040 osobohodin.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita obsahu vzdělávacích kurzů, metod výuky a evaluace / Váha: 40
Kritérium kvality - Název: Kvalita organizačního zajištění zakázky / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Kvalita realizačního týmu / Váha: 10
Cena - Váha: 30
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Název projektu: Vzdělávání v chemickém průmyslu, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951.

II.2.14)Další informace

Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. (dále jen „OPZ“). Název projektu: Vzdělávání v chemickém průmyslu, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Technické a jiné odborné vzdělávání

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80000000 Vzdělávání a školení
80400000 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
80510000 Odborná školení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Předpokládaným místem plnění (místy realizace daných školení) jsou místa v rámci ČR dle pokynů zadavatele, zejména sídla členů svazu apod.

II.2.4)Popis zakázky:

Technické a jiné odborné vzdělávání, předpokladem je 6 400 osobohodin školení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita obsahu / Váha: 40
Kritérium kvality - Název: Kvalita organizačního zajištění / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Kvalita realizačního týmu / Váha: 10
Cena - Váha: 30
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Název projektu: Vzdělávání v chemickém průmyslu, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951

II.2.14)Další informace

Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. (dále jen "OPZ"). Název projektu: Vzdělávání v chemickém průmyslu, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Projektové řízení a administrace projektu

Část č.: 6
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79951000 Organizace seminářů
72224000 Poradenské služby v oblasti řízení projektů
80400000 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
75112100 Administrativa rozvojových projektů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zadavatel předpokládá plnění této části zakázky v prostorách dodavatele. Jednání, předání výstupů apod. se budou konat v místě sídla zadavatele, nedohodnou-li se strany jinak.

II.2.4)Popis zakázky:

Projektové řízení a administrace projektu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita organizačního zajištění / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Kvalita realizačního týmu / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Řízení rizik / Váha: 20
Cena - Váha: 30
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Název projektu: Vzdělávání v chemickém průmyslu, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951

II.2.14)Další informace

Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. (dále jen "OPZ"). Název projektu: Vzdělávání v chemickém průmyslu, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 166-406739
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1
Název:

Měkké a manažerské kurzy

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
17/02/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: bit cz training, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27371891
Poštovní adresa: Vinohradská 29/93
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 120 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: EuroProfis, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25640224
Poštovní adresa: Vinohradská 29/93
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 120 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 12 000 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 557 923.75 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 2
Název:

Obecné IT vzdělávání

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
09/01/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25568027
Poštovní adresa: Kudlov 500
Obec: Zlín
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 760 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 912 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 602 704.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 3
Název:

Ekonomické, právní a účetní kurzy

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
09/01/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25568027
Poštovní adresa: Kudlov 500
Obec: Zlín
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 760 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 368 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 138 240.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 6
Název:

Projektové řízení a administrace projektu

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
23/01/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: bit cz training, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27371891
Poštovní adresa: Vinohradská 29/93
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 120 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: EuroProfis, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25640224
Poštovní adresa: Vinohradská 29/93
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 120 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 9 287 200.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 134 678.96 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Uvedená konečná cena se týká plnění z rámcové smlouvy za 4. čtvrtletí 2022.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023