Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70689-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Bauaufsicht

2023/S 025-070689

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 056-146985)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: B-dul Golescu Dinicu, nr. 38
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Horia NICOLAE, Sef Departament Achizitii Fonduri Externe/ Directia Achizitii Publice
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643299
Fax: +40 212643298
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cnadnr.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de Supervizare ,,Proiectare si Executie Autostrada Sibiu – Pitesti Sectiunea 2: Boița - Cornetu, km 13+170 – km 44+500”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2022/2408/S/10
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul ctr Servicii de Supervizare ,,Proiectare si Executie Autostrada Sibiu – Pitesti Sectiunea 2: Boița - Cornetu, km 13+170 – km 44+500” va consta în furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate, atât în timpul perioadei de proiectare și execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul proiectează și execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul proiectarii și al lucrărilor.

In conf cu prev art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modif si complet ult, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplim in legatura cu doc de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conf cu prev art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modif si complet ult, A C stabileste doua termene limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: primul termen - limita este cu 25 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; al doilea termen - limita este cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Precizam ca cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul operatorilor economici de a adresa solicitari de clarificare pe parcursul intregii perioade care se scurge de la momentul publicarii Anuntului de Participare si pana la termenul limita cu 18 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor stabilit de A C.

Cu toate acestea, avand in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, sens in care aceasta trebuie sa isi aloce un termen rezonabil pentru procesarea solicitarilor de clarificarea si formularea raspunsurilor care se impun, la primul termen de raspuns la clarificari Autoritatea Contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici in intervalul de la publicarea Anuntului de Participare si pana la data la care se implineste termenul cu 33 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns Autoritatea Contractanta va raspunde restului de solicitari de clarificare adresate pana la termenul limita cu 18 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.

In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire.

Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de A C.

In conf cu prev art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, A C optează pentru achiz ulterioară de noi servicii similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul prezentei proceduri de achiziție publică în cuantum de 22.327.455,84 lei fara TVA, valoarea reprezentând 20% din valoarea estimată a ctr (fără sumele provizionate si rezerve de implem). Valoarea Estimata Totala a ctr (inclusiv servicii similare) este de 145.358.462.98 Lei fără TVA.

Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprez valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprez valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri cat si valoarea posibilelor servicii noi similare cf art. 104 alin (8) din Legea 98/2016.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 056-146985

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 07/12/2022
muss es heißen:
Tag: 20/02/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 07/12/2022
muss es heißen:
Tag: 20/02/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 07/07/2023
muss es heißen:
Tag: 20/09/2023
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: