Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 70744-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Wasserbauarbeiten

2023/S 025-070744

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Żelazna 59A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Radwan
E-Mail: JRPWroclaw.OPDOW@wody.gov.pl
Telefon: +48 713479410
Fax: +48 713285048
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://wodypolskie.bip.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://wroclaw.wody.gov.pl/
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://wroclaw.wody.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. C.K. Norwida 34
Ort: Wrocław
Postleitzahl: 50-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Radwan
Telefon: +48 713479410
E-Mail: JRPWroclaw.OPDOW@wody.gov.pl
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://wodypolskie.bip.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://wroclaw.wody.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa Osoba Prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka Wodna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej: Polanica-Zdrój, Szczytna rz. Kamienny Potok

Referenznummer der Bekanntmachung: OVFMP-2B.2/2(a)
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45240000 Wasserbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatności związane z Kontraktem 2B.2/2(a) „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej: Polanica-Zdrój, Szczytna rz. Kamienny Potok”.

Projekt będzie współfinansowany też z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem Kontraktu 2B.2/2(a) „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej: Polanica-Zdrój, Szczytna rz. Kamienny Potok”.

W ramach Zamówienia zaplanowano realizację robót związanych z wykonaniem przebudowy obiektów w rejonie miejscowości objętych Kontraktem.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 22 550 429.27 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45240000 Wasserbauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Hauptort der Ausführung:

Region: południowo-zachodni, województwo dolnośląskie, podregion wałbrzyski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

a) Realizacja Robót związanych z wykonaniem przebudowy obiektów na rzece Bystrzycy Dusznickiej w rejonie miejscowości Polanica-Zdrój:

a. wycinki i zabezpieczenie drzew i krzewów,

b. przygotowanie terenu budowy i prace rozbiórkowe,

c. budowa wału przeciwpowodziowego klasy IV w km 12+455 ÷ 12+562 rzeki Bystrzyca, Dusznicka,

d. budowa przepustu wałowego i przebudowa rowu,

e. budowa muru regulacyjnego w km 15+053 ÷ 15+085,

f. nadbudowa murów i skarp umocnionych,

g. przebudowa istniejących murów i skrp umocnionych,

h. budowa odsadzki,

i. przebudowa umocnień w korycie,

j. budowa zapory przeciwrumowiskowej:

- roboty ziemne,

- mury kierujące,

- gurty, fundament i słupy zapory oraz płyty ponuru i poszuru, ubezpieczenie skarp,

- nadbudowa murów,

- ściany oporowe prefabrykowane,

- budowa drogi,

k. przebudowa progu H-23 z budową bystrza i pozostałe roboty,

l. zieleń i inne prae.

m. przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych,

n. demontaż nieczynnych sieci gazowych,

o. przebudowa oświetlenia terenu i ochrona linii kablowej SN,

p. przebudowa sieci telekomunikacyjnych.

b) Realizacja Robót związanych z wykonaniem przebudowy obiektów na potoku Kamienny Potok w rejonie miejscowości Szczytna:

a. wycinki i zabezpieczenie drzew i krzewów,

b. przygotowanie terenu budowy i prace rozbiórkowe,

c. budowa umocnień TYP I - mur regulacyjny,

d. naprawa umocnień TYP II - remont murów,

e. wykonanie umocnień TYP III - narzut z kamienia,

f. odbudowa umocnień TYP IV - rozbudowa murów,

g. naprawa umocnień TYP V - remont ubezpieczeń brzegowych,

h. przebudowa jazów i progów na bystrza,

i. wykonanie pozostałych obiektów,

j. zieleń i inne prace,

k. przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych,

l. demontaż nieczxynnych sieci gazowych,

m. przebudowa sieci telekomunikacyjnych:

- demontaże,

- budowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej.

Czas na Ukończenie: 580 dni

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 22 550 429.27 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 580
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybie Międzynarodowego Przetargu Nieograniczonego (ICB) określonego „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR”, [Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Cre

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Englisch, Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/03/2023
Ortszeit: 10:05

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Biuro Koordynacji Projektu-KZGW
Postanschrift: al. Karkonoska 8, Budynek BF (II piętro)
Ort: Wrocław
Postleitzahl: 53-015
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Procedury dotyczące składania odwołań opisano w: Instrukcji Banku Światowego „Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych realizowane przez pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) oraz kredytów i grantów Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (MSR)” wydanie ze stycznia 2011 ze zmianami z lipca 2014 (Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 and revised on July 2014) Odwołania mogą być również składane do Klienta oraz Banku Światowego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biuro Koordynacji Projektu-KZGW
Postanschrift: al. Karkonoska 8, Budynek BF (II piętro)
Ort: Wrocław
Postleitzahl: 53-015
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023