Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70793-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Computeranlagen und Zubehör

2023/S 025-070793

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TEHNIChESKI UNIVERSITET
Nationale Identifikationsnummer: 831917834
Postanschrift: kv. DaRVENITsA ul. KLIMENT OHRIDSKI No..8
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1756
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Luchiya Hristova Furnadzhieva
E-Mail: luchiya@tu-sofia.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tu-sofia.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Поръчката е с предмет: „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“, с 6 обособени позиции.

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка,  Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ДОСТАВКА НА НОВО МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, ТУ-София.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка.  Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

Включва доставката на: Ново мрежово оборудване- общо 17 броя с технически характеристики подробно посочени в техническата спецификация на Възложителя.

Срокът на доставка е до 240 дни, считано от датата на регистриране на договора в Деловодството на Възложителя. Минималният гаранционен срок за всяко изделие е посочен в техническата спецификация за настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Плащането се извършва съгласно клаузите на проекта на договор.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 221-636581
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

ДОСТАВКА НА НОВО МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

ПРЕКРАТЯВАМ:

обособен позиция 5:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП прекратявам процедурата, в частта по обособена позиция 5, тъй като са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно:

В образеца на ценово предложение Възложителят е допуснал грешка по отношение на общото количество на артикул 1 „Безжичен рутер“, както следва: За артикул № 1 сборът на бройките от колона № 4 до колона № 13 е 15, а посоченото в колона „общо количество“ е 14. Така допуснатата от Възложителя грешка поставя в невъзможност участникът да изготви коректно ценово предложение. В този смисъл допуснатата от Възложителя грешка не може да бъде санирана на този етап от процедурата, а от друга страна поставя в невъзможност комисията коректно да оцени подадената оферта в частта ценово предложение. Възложителят и Комисията нямат възможност да инициират промяна в ценовото предложение, нито имат възможност да отстранят грешки, доколкото законът и приложимият правен ред не предвиждат такива правомощия. В този смисъл описаните противоречия представляват нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени на този етап, поради което същите представляват основание за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка в частта по обособена позиция 5 на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023