Lieferungen - 70793-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Computeranlagen und Zubehör

2023/S 025-070793

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TEHNIChESKI UNIVERSITET
Nationale Identifikationsnummer: 831917834
Postanschrift: kv. DaRVENITsA ul. KLIMENT OHRIDSKI No..8
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1756
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Luchiya Hristova Furnadzhieva
E-Mail: luchiya@tu-sofia.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tu-sofia.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Поръчката е с предмет: „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“, с 6 обособени позиции.

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка,  Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ДОСТАВКА НА НОВО МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, ТУ-София.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка.  Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

Включва доставката на: Ново мрежово оборудване- общо 17 броя с технически характеристики подробно посочени в техническата спецификация на Възложителя.

Срокът на доставка е до 240 дни, считано от датата на регистриране на договора в Деловодството на Възложителя. Минималният гаранционен срок за всяко изделие е посочен в техническата спецификация за настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Плащането се извършва съгласно клаузите на проекта на договор.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 221-636581
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

ДОСТАВКА НА НОВО МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

ПРЕКРАТЯВАМ:

обособен позиция 5:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП прекратявам процедурата, в частта по обособена позиция 5, тъй като са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно:

В образеца на ценово предложение Възложителят е допуснал грешка по отношение на общото количество на артикул 1 „Безжичен рутер“, както следва: За артикул № 1 сборът на бройките от колона № 4 до колона № 13 е 15, а посоченото в колона „общо количество“ е 14. Така допуснатата от Възложителя грешка поставя в невъзможност участникът да изготви коректно ценово предложение. В този смисъл допуснатата от Възложителя грешка не може да бъде санирана на този етап от процедурата, а от друга страна поставя в невъзможност комисията коректно да оцени подадената оферта в частта ценово предложение. Възложителят и Комисията нямат възможност да инициират промяна в ценовото предложение, нито имат възможност да отстранят грешки, доколкото законът и приложимият правен ред не предвиждат такива правомощия. В този смисъл описаните противоречия представляват нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени на този етап, поради което същите представляват основание за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка в частта по обособена позиция 5 на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023