Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70814-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

2023/S 025-070814

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA
Nationale Identifikationsnummer: RO 17344491
Postanschrift: Strada: Sf. Vineri, nr. 29
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 020921
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Sorin Predila
E-Mail: secretariat@anpa.ro
Telefon: +40 374466139
Fax: +40 0374466138
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.anpa.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162142
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de măsurare a puterii motoarelor ambarcațiunilor

Referenznummer der Bekanntmachung: 17344491202114
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contractul de prestări servicii va consta în realizarea de teste și verificări pentru a evalua performanțele în funcțiune pentru un număr de 18 ambarcațiuni cu scopul de a evalua conformitatea cu regulile și standardele aplicabile.

Inspecțiile și verificările fizice ale navelor selectate vor consta într-o verificare a documentelor, urmată de o inspecție vizuală a instalației mașinilor de propulsie și o verificare fizică a puterii.

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor – 20 zile;

Răspunsul consolidat al autorității contractante la aceste solicitări va fi transmis cu 11 zile înainte de termenul stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 243 589.50 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Strada: Sf. Vineri, nr. 29, Sector 3; Cod Postal: 030203; Tara: Romania

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Potrivit articolului 5 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) este instituția publică de interes național ce coordonează activitățile de control ale tuturor autorităților naționale de control, fiind responsabilă de coordonarea colectării, tratării și certificării informațiilor referitoare la activitățile de pescuit și de raportarea acestor informații.

Având în vedere amploarea diminuării resurselor acvatice marine, este vitală adoptarea de către Comunitate a măsurilor necesare de dezvoltare a unei culturi a respectării de către toţi operatorii a normelor politicii comune în domeniul pescuitului şi a obiectivelor stabilite de Reuniunea mondială la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă din 2002, precum şi de Strategia pentru dezvoltare durabilă a Consiliului European. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, normele de control, inspecţie şi asigurare a respectării măsurilor privind conservarea şi gestionarea resurselor, a măsurilor structurale şi a celor privind organizarea comună a pieţei ar trebui să fie sprijinite, armonizate şi consolidate.

Tehnologiile moderne, precum sistemul de monitorizare a navelor, sistemul de detectare a navelor şi sistemul de identificare automată, ar trebui exploatate, întrucât acestea permit o monitorizare efectivă, verificări încrucişate sistematice şi automate într-o manieră rapidă şi facilitează procedurile administrative atât pentru autorităţile naţionale, cât şi pentru operatori, permiţând astfel analize de risc prompte şi evaluări globale ale tuturor informaţiilor pertinente privind controlul. Sistemul de control ar trebui, prin urmare, să permită statelor membre să combine utilizarea diferitelor instrumente de control pentru a asigura cea mai eficientă metodă de control.

Având în vedere cerinţele de capacitate aplicabile la flota de pescuit comunitară prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, în Regulamentul (CE) nr. 639/2004 al Consiliului din 30 martie 2004 privind gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice ale Comunităţii ( 1) JO L 102, 7.4.2004, p. 9. (1), în Regulamentul (CE) nr. 1438/2003 al Comisiei din 12 august 2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare a politicii comunitare în domeniul flotei definite la capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului ( 2) JO L 204, 13.8.2003, p. 21. (2) şi în Regulamentul (CE) nr. 2104/2004 al Comisiei din 9 decembrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 639/2004 al Consiliului ( 3) JO L 365, 10.12.2004, p. 19. (3), se recomandă introducerea de instrumente pentru controlul capacităţii flotei care ar trebui să includă monitorizarea puterii motorului şi a utilizării uneltelor de pescuit. Din acest motiv, statele membre ar trebui să adopte măsuri care să garanteze că capacitatea totală a licenţelor de pescuit nu depăşeşte nivelurile maxime de capacitate şi să se asigure că puterea de propulsie a motoarelor navelor de pescuit nu depăşeşte puterea certificată a motoarelor acelor nave de pescuit. În acest sens, statele membre ar trebui să certifice puterea de propulsie a motorului pentru navele de pescuit ale căror motoare au o putere de propulsie mai mare de 120 kW şi, de asemenea, ar trebui să verifice, pe baza unui plan de sondaj, concordanţa puterii motorului cu alte informaţii disponibile.

DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE:

Contractul de prestări servicii va consta în realizarea de teste și verificări pentru a evalua performanțele în funcțiune pentru un număr de 18 ambarcațiuni cu scopul de a evalua conformitatea cu regulile și standardele aplicabile.

Inspecțiile și verificările fizice ale navelor selectate vor consta într-o verificare a documentelor, urmată de o inspecție vizuală a instalației mașinilor de propulsie și o verificare fizică a puterii.

Vor fi verificate prezența și consistența următoarelor documente (numai pentru acele documente eliberate navei și disponibile pentru inspecție la bord):

• Certificate de clasă (evaluează puterea și viteza max.);

• Certificate de probe pe mare (cauta puterea si viteza max.);

• Testul de tragere al bolardului (cu privire la putere);

• MARPOL Reg. 13 certificate de emisii de oxizi de azot (NOx) (puterea nominală);

• Cataloagele producătorilor de motoare (evaluările față de rezultatul licenței);

• Sisteme de monitorizare a navelor (VMS);

• Licențe de pescuit;

• Certificate de securitate;

• Certificate de motor, acolo unde este cazul.

• Alte documente, după caz;

Totodată, ambarcațiunile, uneltele de pescuit, sistemul de propulsie și echipamentele adiacente relevante vor fi inspectate în timpul inspecțiilor navei. Obiectivul este stabilirea următoarelor detalii:

• Datele navei;

• Date despre motor și cutie de viteze;

• Etanșare;

• instrumente informatice legate de puterea motorului;

• Dacă motoarele auxiliare sunt capabile să contribuie la puterea de propulsie;

Activitățile de verificare și testare a capacității motoarelor, potrivit sistemelor acceptate de certificare, trebuie să stabilească dacă puterea certificată a motorului la momentul instalării motorului corespunde cu capacitatea reală a motorului și vor consta cel puțin în:

a. Planificare și programare

Durata unei verificări va putea varia între 1 și 24 de ore.

b. Selectarea vaselor și pregătirea

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură va pune la dispoziție datele de identificare a ambarcațiunilor, ambarcațiuni care vor fi inspectate în prealabil. În plus, se vor pune la dispoziție informații suplimentare, solicitate de potențiali contractanți cu privire la navele care vor fi supuse verificării în prealabil, pentru a permite cea mai bună pregătire posibilă (instrumente de utilizat, software de utilizat etc.).

c. Măsurare:

Măsurătorile trebuie să fie efectuate de ingineri specializati, folosind echipamente de măsurare a puterii arborelui și a cuplului, după caz, seturi standardizate de echipamente, special dezvoltate pentru a efectua măsurători de putere a arborelui la bordul navelor într-o configurație temporară.

d. Precizie:

Acuratețea va putea varia între măsurători, fără să depășească un procent de aproximativ +/- 2,5%.

e. Abordare de măsurare:

O verificare fizică a puterii va reprezenta partea principală a fiecărei inspecții a navei. În timpul acestei verificări, pe arborele elicei vor fi aplicate un sistem de extensometru de punte complet și un sistem de preluare a vitezei arborelui optic, care va măsura puterea de propulsie a navei în timpul unei probe pe mare.

Scopul verificării puterii fizice este de a determina dacă motorul este sau nu capabil să furnizeze o putere a motorului care depășește puterea autorizată, fără a fi nevoie să se modifice aranjamentele de etanșare sau să se aplice conversii majore motorului. Aceasta implică căutarea sistemelor ascunse pentru a reduce rata motorului pentru a acoperi orice putere în exces, în limitele constrângerilor legale și contractuale ale studiului. Toate constatările și observațiile rezultate din inspecția documentelor, inspecția vizuală a mașinilor și verificarea puterii fizice vor fi documentate și evaluate. Constatările relevante ale fiecărui test efectuat sunt documentate în rapoartele individuale ale navei.

Se va realiza documentarea performanței motorului și în special a puterii măsurate a arborelui în următoarele circumstanțe:

• În marș (Steaming):

Turația maximă a motorului și pasul maxim (dacă este cazul) în condiții de navigație liberă în apă cu adâncime suficientă atunci când uneltele de pescuit nu sunt desfășurate.

În mod ideal, o adâncime de cel puțin trei ori pescajul navei sub vas ar trebui menținută în orice moment. Cursul navei ar trebui să fie cât mai constant posibil, deoarece direcția afectează puterea navei. Fiecare cursa de măsurare ar trebui să aibă o durată care să permită stabilizarea puterii de ieșire și să permită eliminarea distorsiunilor minore și a abaterilor prin mediere. În circumstanțe normale, este suficientă o perioadă de măsurare de 5 până la 10 minute la o rată de achiziție a datelor de o probă pe secundă. În cazul în care verificarea a avut loc în ape în care există curent, verificarea va fi efectuată de două ori, în direcții opuse, pentru a atenua potențialul efect de maree asupra viteza navei și puterea.

• Încărcat (Loaded):

Turația maximă a motorului și pasul maxim (dacă este cazul) pe un curs drept în apă adâncă atunci când uneltele de pescuit sunt desfășurate.

Va fi simulată cea mai grea situație de sarcină pe care o va întâlni motorul de propulsie al unei nave de pescuit în circumstanțe operaționale normale. De exemplu, pentru un trauler cu bară, acesta reprezintă remorcarea uneltelor de pescuit chiar sub suprafața apei. Pentru traulele cu panouri se va face un test de pescuit. Traulerele cu panouri vor pune uneltele de pescuit într-o poziție normală de funcționare și vor porni motorul la accelerație maximă. În cazul în care verificarea pescuitului a avut loc în ape în care există curent, verificarea a fost efectuată de două ori în direcții opuse pentru a atenua potențialul efect de maree.

Operatorilor de traulere li se va oferi posibilitatea de a face un test de tracțiune a bolardului în loc de un test de pescuit, pentru a limita impactul verificării asupra funcționării navei. Acest test este în general asociat cu riscuri mai mari de deteriorare și rănire decât pescuitul normal. Decizia dacă este sigur să nu se efectueze un astfel de test va fi luată în toate circumstanțele de către comandant și este supusă aprobării autorităților portuare și a inspectorilor de pescuit responsabili de verificare.

f. Raportarea

Raportul final al fiecărei verificări trebuie să fie clar, faptic, lipsit de ambiguitate și admisibil ca dovadă.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POPAM 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

POPAM 2014-2020

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

• alte docedificatoare, dupa caz;

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

2. Declaratie privind neincadrarea in situatii de conflict de interese cf. art. 59-60 din Legea 98/2016, prin completarea formularului DUAE. Lista persoanelor cu functii de decizie, cf. art 63 alin 1 din Legea 98/2016: Persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica:

Marian Avram - Presedinte, Cojan Florin Silviu - sef Serviciu, Pruteanu Ioan Andy - sef Serviciu, Balaci Kety – Sef Serviciu, Sorin Predila - Director, Chiriac Marian - Director , Constantin Stroie - Consilier superior, Dinu Aurel - consilier superior, Predescu Marian – Valerian - Consilier superior, Tudor Mariana - Consilier superior, Ancuta Kazimirovicz - Manager public superior, Andrieas Victor - Andrei - Valentin - Consilier juridic, Aurelian Marin - director, Mocean Dan Mihai - Consilier superior, Gheorghe Alexandru – Consilier asistent, Ion Laurențiu - Consilier principal, Andra Eleonora Plăiniceanu - Consilier juridic, Vasiliu Octavian Mihai - Consilier superior, Octavian Dumitru - Consilier asistent, Costache Mihai - Consilier principal, Constantinescu Traian Narcis - Consilier Superior, Maxim Aurel - consilier superior, Popescu Gabriel Mihai - director, Crăciun Marius Vlad - expert cooptat.

Autoritatea contractanta va avea dreptul de a solicita clarificari si/sau completari referitoare la aceasta declaratie oricand pe parcursul procedurii de atribuire, in cazul in care intervin modificari in Lista de mai sus.

DUAE aferent procedurii de atribuire va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire, in secțiunea ”Criterii DUAE”, conform criteriilor de calificare și selecție stabilite;

DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României).

Pentru ofertanții străini se acceptă orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care acesta este stabilit, cum ar fi declarații pe proprie răspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă, însoţit de traducere autorizată în limba română.

NOTĂ: Documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de către fiecare asociat în parte în caz de ofertă comună, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât şi de subcontractant/ţi, iar în cazul ofertei susţinute de terţ/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât şi de terţul/ii susţinător/i.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

A. A. Operatorii economici (ofertanţii/ofertanţii asociaţi/terţ susţinători/subcontractanţii) care participa la procedura, trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, prin prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitătile care fac obiectul contractului, respectiv există corespondență între obiectul principal al contractului și activitatea economică înscisă în documentul de constituire al operatorului economic sub formă de cod CAEN (NACE), principal sau secundar. Se va solicita certificatul constatator ofertantului (lider asociere, asociati), terțului susținător și subcontractantului, după caz, din care trebuie să rezulte îndeplinirea cerinței pentru partea din contract pe care o realizează. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente din care să rezulte competența acestora de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanţii/ofertanţii asociaţi/terţii susţinători/subcontractanţii) participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor - informatii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. Documentul justificativ, ACTUALIZAT, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentat la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire, respectiv:

- Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, în integralitate, din care să rezulte ca activitatea principală/secundară pe care o desfaşoară conform codificării CAEN corespunde activităţii specifice desfăşurate în cadrul contractului şi care trebuie să cuprindă informaţii reale/actuale la momentul prezentării acestuia.

Astfel, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante urmatoarele :

a) Persoane juridice române:

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza căruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul constatator /extrasul de registru prezentat, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului

- obiectul contractului trebuie sa aiba correspondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

- starea ofertantului;

- persoanele care reprezinta ofertantul în relația cu terții.

b) Persoane juridice straine :

Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

Documentele emise în alta limba decat română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

În vederea respectarii principiului recunoașterii reciproce, Autoritatea contractantă permite prezentarea de catre operatorii economici nerezidenti a certificarilor/autorizarilor corespunzatoare emise in tara de rezidenta care confirma posibilitatea prestarii activitatii in cauză.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta 1 Lista principalelor prestări de servicii similare in domeniu: Ofertantul trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani dus la bun sfârșit servicii similare la nivelul unuia sau cel mult 3 (trei) contracte. Pentru îndeplinirea cerinţei se vor prezenta contracte din care să rezulte cumulat că au fost duse la bun sfârșit servicii similare, cu cele care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, respectiv: - Servicii de măsurare a puterii motoarelor ambarcațiunilor; Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa caz acestea putand fi (fara a se limita la acestea): - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - procese-verbale de receptie întocmite pentru servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; - procesul verbal de recepție pentru servicii recepţionate la sfârşitul prestării / documente constatatoare/recomandări, etc.; Documentele prezentate, semnate și parafate de beneficiar vor contine informații privind beneficiarul contractului, tipul contractului, perioada în care au fost prestate serviciile, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Operatorii economici nerezidenți (straini) vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizată a acestora în limba română. Pentru serviciile prestate în ultimii 5 ani se va dovedi faptul că serviciile au fost duse la bun sfârșit în cadrul perioadei de 5 ani, calculată de la data limită de depunere a ofertelor. Ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Instrucţiunea ANAP nr. 2/2017, respectiv: Ultimii 3 ani vor fi calculati prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea contractantă în anunţul de participare, cu mentiunea că, în cazul în care este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Cerinta 6 Informatii privind asocierea (daca este cazul). Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art.53 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta Acordul de asociere, semnat si stampilat de catre fiecare asociat în parte. Acesta trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui în anexa la contractul de achizitie publica. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Cerinta 7 Informatii privind sustinerea (daca este cazul) Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile art. 182 alin (1), art. 113 alin (12) din Legea 98/2016. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016. Atunci când ofertantul demonstreaza îndeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si /sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinte.

Proportia de subcontractare Cerința 5 Informatii privind subcontractarea (daca este cazul): În cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte, daca aceste informatii sunt cunoscute la data depunerii ofertelor, conform art 55 din Legea 98/2016. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor de subcontractare încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cerinta 1 - In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Vor fi completate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta la solicitarea AC documentele justificative. Cerinta 6 - Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv de catre asociții nominalizati în oferta. Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, asociat) împreună cu Acordul de asociere, în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. În sensul celor de mai sus, acordul de asociere va trebui să contină cel putin următoarele informatii: - asociatii sunt responsabili solidar de executia integrală a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta; - nominalizarea liderului formal al asocierii si membrii acesteia împreună cu datele de identificare ale acestora; - comunicarile dintre autoritatea contractantă si membrii asocierii cu privire la desfăsurarea procedurii de atribuire/ executia contractului se vor face cu liderul asocierii; - partea/ părtile din contract care urmează să fie îndeplinită/ îndeplinite de fiecare asociere în parte cu referire la activitătile ce revin fiecărui membru al asocierii; Cerinta 7 Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (ofertant, tert susinător) în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de tertă parte la care se atasează angajamentul ferm al terțului susținător/ angajamentele ferme ale terților sustinători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/ terții susținători va/ vor asigura îndeplinirea angajamentului. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative care probează cele asumate în angajamentul/ angajamentele de sustinere si prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv de catre subcontractantii nominalizati în oferta. Operatorii economici vor indica in cadrul DUAE informatii cu privire la partea/ partile din contract pecare intentioneaza sa le subcontracteze. Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, subcontractant declarat) împreună cu Acordul/ Acordurile de subcontractare, în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor de subcontractare încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj autoritatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”.

2.Autoritatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari facute cu depasirea termenului stabilit în prezenta fișă de date.

Autoritatea contractanta va posta raspunsurile insotite de intrebari in SICAP conform art.160 alin 3 din Legea98/2016.

3. Autoritatea contractanta va transmite ofertantului declarat castigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta acordul de a incheia contractul de achizitie publica.

4.Oferta si documentele care o insotesc se depun on line semnate cu semnatura electronica.

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronică).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participar simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SICAP (Secțiunea “Întrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

În urma finalizării evaluarii ofertelor, autoritatea contractantă va introduce în SICAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SICAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Întrebari”),în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de servicii și vor anexa o declarație prin care își manifestă acordul cu privire la conținutul acestuia.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.8 din Legea nr.101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA
Postanschrift: str. Sf. Vineri, nr. 29, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030203
Land: Rumänien
Internet-Adresse: www.anpa.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023