Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70831-2023

03/02/2023    S25

Polen-Wędrzyn: Reparatur von Personenwagen

2023/S 025-070831

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
Postanschrift: Wędrzyn
Ort: Wędrzyn
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 69-211
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin KUPIŃSKI
E-Mail: 45wog.zampubliczne@ron.mil.pl
Telefon: +48 261676225
Fax: +48 261676222
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.45wog.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Wojskowa Jednostka Budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługę napraw i obsług pojazdów w roku 2023 w podziale na 8 części

Referenznummer der Bekanntmachung: 6/PN/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50112100 Reparatur von Personenwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Usługi napraw i obsług pojazdów w roku 2023:

Część 1 - naprawa i obsługa pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów, w tym interwencyjne oraz sanitarne

Część 2 - naprawa i obsługa pojazdów ciężarowo- osobowych wysokiej mobilności w tym interwencyjne oraz sanitarne

Część 3 - naprawa pojazdów ciężarowych tym p-poż i żurawi samochodowych

Część 4 - naprawa i obsługa autobusów

Część 5 - naprawa i obsługa pojazdów ogólnego przeznaczenia średniej ładowności, dużej ładowności oraz ciągników siodłowych

Część 6 - naprawa i obsługa przyczep i naczep niskopodwoziowych

Część 7 - naprawa i obsługa motocykli i quadów

Część 8 - naprawa i obsługa ciągników rolniczych

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 487 804.87 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 8
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa i obsługa pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów, w tym interwencyjne oraz sanitarne

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50112000 Reparatur und Wartung von Personenwagen
50114100 Reparatur von Lastwagen
71631200 Technische Kontrolle von Kraftfahrzeugen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są: usługi naprawy oraz obsług pojazdów wyszczególnionych poniżej . Naprawy i obsługi odbywać się będą w ilościach i czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności pojazdów samochodowych będących na ewidencji w 45 WOG Wędrzyn.

2. Planowana ilość pojazdów do naprawy i obsług w okresie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach określonej kwoty, którą dysponuje. W przypadku, gdy naprawiany/obsługiwany pojazd nie posiada ważnego badania technicznego lub jego termin mija w trakcie trwania naprawy/obsługi, Wykonawca zobowiązany jest po zakończonej naprawie/obsłudze do wykonania pełnego badania technicznego pojazdu. Ponowne badanie techniczne bezwzględnie jest wymagane po wykonaniu napraw układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy (hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego czy oświetlenia pojazdu). Koszt okresowego badania technicznego Wykonawca ujmuje w wycenie naprawy/obsługi pojazdu. Koszt OBT musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz U. Nr 223, poz. 2261 z późn. Zm.)

3. W zakres przedmiotowy napraw i obsługi nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, piór wycieraczek, żarówek reflektorowych, kołpaków oraz dywaników i pokrowców.

4. Zakres naprawy i obsługi sprzętu, o którym mowa w ust.1 będzie obejmował czynności i pojazdy odpowiednio do poszczególnych części, w tym między innymi:

Część 1 – naprawa i obsługa pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów, w tym interwencyjne oraz sanitarne

Zakres naprawy i obsługi pojazdów będzie obejmował następujące czynności - układy:

• diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;

• obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego, wkładki obsług, książki serwisowej przewidzianej dla danej marki;

• obsługa układu klimatyzacji

• diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych;

• naprawy bieżące wynikające ze wskazań komputera pokładowego

• naprawa układów pojazdu:

o kierowniczego,

o chłodzenia,

o przeniesienia mocy, zasilania paliwem i powietrzem,

o naprawa instalacji elektrycznej,

o naprawa osprzętu silnika.

• naprawa klimatyzacji;

• naprawa webasto;

• naprawa zawieszenia;

• naprawa układu hamulcowego;

• naprawa blacharsko lakiernicze ;

• naprawa mostów napędowych;

• naprawa wałów napędowych i resorów;

• naprawa przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych;

• naprawa tapicerska;

• naprawa skrzyń biegów;

• naprawa/wymiana szyb.

Zamawiający dopuszcza skierowanie do naprawy/obsługi pojazdów różnych typów, modeli i marek, w tym niewymienionych powyżej, w zależności od występujących aktualnych potrzeb.

Potrzeby takie mogą wystąpić nagle i niespodziewanie np. w stosunku do pojazdu należącego do innej jednostki wojskowej, który uległ awarii w rejonie odpowiedzialności 45 WOG (na terenie powiatów: Sulęcińskiego Słubickiego, Strzelecko-Drezdeneckiego, Międzyrzeckiego , Gorzowskiego, Zielonogórskiego, Krośnieńskiego, Sulechowskiego, )

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu usług przedstawiony w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ), który stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: cena 1 roboczogodziny (obsługi, naprawy) / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: marża na zakup części / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: okres udzielonej gwarancji na wykonanie usługi i zamontowane części / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 401 219.51 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa

w art. 441 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na poniższych warunkach:

1) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy, o którym mowa w § 4,

2) Maksymalna wielkość opcji wynosi 50 % zamówienia podstawowego,

3) Rodzaj opcji określa § 1 ust. 4. ,

4) O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem jego zakresu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem, po wykorzystaniu całości środków z zamówienia podstawowego.

5) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

6) Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do wielkości wskazanej w pkt 2).

7) W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego.

8) Odmowa zrealizowania przez Wykonawcę usług w ramach prawa opcji będzie uznane za nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa i obsługa pojazdów ciężarowo- osobowych wysokiej mobilności w tym interwencyjne oraz sanitarne

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50112000 Reparatur und Wartung von Personenwagen
50114100 Reparatur von Lastwagen
71631200 Technische Kontrolle von Kraftfahrzeugen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są: usługi naprawy oraz obsług pojazdów wyszczególnionych poniżej . Naprawy i obsługi odbywać się będą w ilościach i czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności pojazdów samochodowych będących na ewidencji w 45 WOG Wędrzyn.

2. Planowana ilość pojazdów do naprawy i obsług w okresie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach określonej kwoty, którą dysponuje. W przypadku, gdy naprawiany/obsługiwany pojazd nie posiada ważnego badania technicznego lub jego termin mija w trakcie trwania naprawy/obsługi, Wykonawca zobowiązany jest po zakończonej naprawie/obsłudze do wykonania pełnego badania technicznego pojazdu. Ponowne badanie techniczne bezwzględnie jest wymagane po wykonaniu napraw układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy (hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego czy oświetlenia pojazdu). Koszt okresowego badania technicznego Wykonawca ujmuje w wycenie naprawy/obsługi pojazdu. Koszt OBT musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz U. Nr 223, poz. 2261 z późn. Zm.)

3. W zakres przedmiotowy napraw i obsługi nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, piór wycieraczek, żarówek reflektorowych, kołpaków oraz dywaników i pokrowców.

4. Zakres naprawy i obsługi sprzętu, o którym mowa w ust.1 będzie obejmował czynności i pojazdy odpowiednio do poszczególnych części, w tym między innymi:

Część 2 – naprawa i obsługa pojazdów ciężarowo- osobowych wysokiej mobilności w tym interwencyjne oraz sanitarne

Zakres naprawy i obsługi pojazdów będzie obejmował następujące czynności - układy:

• diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;

• diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych;

• obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego, wkładki obsług, książki serwisowej przewidzianej dla danej marki;

• obsługa układu klimatyzacji

• naprawa układów pojazdu:

o kierowniczego,

o chłodzenia,

o przeniesienia mocy, zasilania paliwem i powietrzem,

o naprawa instalacji elektrycznej,

• naprawa osprzętu silnika;

• naprawa wyciągarki;

• naprawa webasto;

• naprawa klimatyzacji;

• naprawa zawieszenia;

• naprawa układu hamulcowego;

• naprawy blacharsko lakiernicze;

• naprawa mostów napędowych;

• naprawa skrzyń biegów;

• naprawa wałów napędowych i resorów;

• naprawa przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych;

• naprawa tapicerska.

• naprawa/wymiana szyb.

Zamawiający dopuszcza skierowanie do naprawy/obsługi pojazdów różnych typów, modeli i marek, w tym niewymienionych powyżej, w zależności od występujących aktualnych potrzeb.

Potrzeby takie mogą wystąpić nagle i niespodziewanie np. w stosunku do pojazdu należącego do innej jednostki wojskowej, który uległ awarii w rejonie odpowiedzialności 45 WOG (na terenie powiatów: Sulęcińskiego Słubickiego, Strzelecko-Drezdeneckiego, Międzyrzeckiego , Gorzowskiego, Zielonogórskiego, Krośnieńskiego, Sulechowskiego,)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu usług przedstawiony w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ), który stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: cena 1 roboczogodziny (obsługi, naprawy) / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: marża na zakup części / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: okres udzielonej gwarancji na wykonanie usługi i zamontowane części / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 210 975.61 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa

w art. 441 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na poniższych warunkach:

1) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy, o którym mowa w § 4,

2) Maksymalna wielkość opcji wynosi 50 % zamówienia podstawowego,

3) Rodzaj opcji określa § 1 ust. 4. ,

4) O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem jego zakresu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem, po wykorzystaniu całości środków z zamówienia podstawowego.

5) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

6) Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do wielkości wskazanej w pkt 2).

7) W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego.

8) Odmowa zrealizowania przez Wykonawcę usług w ramach prawa opcji będzie uznane za nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa i obsługa pojazdów ogólnego przeznaczenia średniej ładowności, średniej ładowności wysokiej mobilności w tym ppoż. i żurawi samochodowych oraz innymi specjalistycznymi na ich podwoziach

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50112000 Reparatur und Wartung von Personenwagen
50114100 Reparatur von Lastwagen
71631200 Technische Kontrolle von Kraftfahrzeugen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są: usługi naprawy oraz obsług pojazdów wyszczególnionych poniżej . Naprawy i obsługi odbywać się będą w ilościach i czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności pojazdów samochodowych będących na ewidencji w 45 WOG Wędrzyn.

2. Planowana ilość pojazdów do naprawy i obsług w okresie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach określonej kwoty, którą dysponuje. W przypadku, gdy naprawiany/obsługiwany pojazd nie posiada ważnego badania technicznego lub jego termin mija w trakcie trwania naprawy/obsługi, Wykonawca zobowiązany jest po zakończonej naprawie/obsłudze do wykonania pełnego badania technicznego pojazdu. Ponowne badanie techniczne bezwzględnie jest wymagane po wykonaniu napraw układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy (hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego czy oświetlenia pojazdu). Koszt okresowego badania technicznego Wykonawca ujmuje w wycenie naprawy/obsługi pojazdu. Koszt OBT musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz U. Nr 223, poz. 2261 z późn. Zm.)

3. W zakres przedmiotowy napraw i obsługi nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, piór wycieraczek, żarówek reflektorowych, kołpaków oraz dywaników i pokrowców.

4. Zakres naprawy i obsługi sprzętu, o którym mowa w ust.1 będzie obejmował czynności i pojazdy odpowiednio do poszczególnych części, w tym między innymi:

Część 3 – naprawa i obsługa pojazdów ogólnego przeznaczenia średniej ładowności, średniej ładowności wysokiej mobilności w tym ppoż. i żurawi samochodowych oraz innymi specjalistycznymi na ich podwoziach

Zakres naprawy i obsługi pojazdów będzie obejmował następujące czynności - układy:

• obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego, wkładki obsług, książki serwisowej przewidzianej dla danej marki;

• obsługa układu klimatyzacji

• naprawa układów pojazdu:

o kierowniczego,

o pneumatycznego,

o chłodzenia,

o przeniesienia mocy, zasilania paliwem i powietrzem,

o naprawa instalacji elektrycznej,

• naprawa osprzętu silnika;

• naprawa webasto;

• naprawa wyciągarki;

• naprawa zawieszenia;

• naprawa układu hamulcowego;

• naprawy blacharsko lakiernicze;

• naprawa mostów napędowych;

• naprawa skrzyń biegów;

• naprawa wałów napędowych i resorów;

• naprawa przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych;

• naprawa tapicerska.

• naprawa klimatyzacji.

• naprawa/wymiana szyb.

Zamawiający dopuszcza skierowanie do naprawy/obsługi pojazdów różnych typów, modeli i marek, w tym niewymienionych powyżej, w zależności od występujących aktualnych potrzeb.

Potrzeby takie mogą wystąpić nagle i niespodziewanie np. w stosunku do pojazdu należącego do innej jednostki wojskowej, który uległ awarii w rejonie odpowiedzialności 45 WOG (na terenie powiatów: Sulęcińskiego Słubickiego, Strzelecko-Drezdeneckiego, Międzyrzeckiego , Gorzowskiego, Zielonogórskiego, Krośnieńskiego, Sulechowskiego,)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu usług przedstawiony w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ), który stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: cena 1 roboczogodziny (obsługi, naprawy) / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: marża na zakup części / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: okres udzielonej gwarancji na wykonanie usługi i zamontowane części / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 893 902.44 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa

w art. 441 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na poniższych warunkach:

1) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy, o którym mowa w § 4,

2) Maksymalna wielkość opcji wynosi 50 % zamówienia podstawowego,

3) Rodzaj opcji określa § 1 ust. 4. ,

4) O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem jego zakresu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem, po wykorzystaniu całości środków z zamówienia podstawowego.

5) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

6) Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do wielkości wskazanej w pkt 2).

7) W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego.

8) Odmowa zrealizowania przez Wykonawcę usług w ramach prawa opcji będzie uznane za nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa i obsługa autobusów

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50112000 Reparatur und Wartung von Personenwagen
50114100 Reparatur von Lastwagen
71631200 Technische Kontrolle von Kraftfahrzeugen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są: usługi naprawy oraz obsług pojazdów wyszczególnionych poniżej . Naprawy i obsługi odbywać się będą w ilościach i czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności pojazdów samochodowych będących na ewidencji w 45 WOG Wędrzyn.

2. Planowana ilość pojazdów do naprawy i obsług w okresie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach określonej kwoty, którą dysponuje. W przypadku, gdy naprawiany/obsługiwany pojazd nie posiada ważnego badania technicznego lub jego termin mija w trakcie trwania naprawy/obsługi, Wykonawca zobowiązany jest po zakończonej naprawie/obsłudze do wykonania pełnego badania technicznego pojazdu. Ponowne badanie techniczne bezwzględnie jest wymagane po wykonaniu napraw układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy (hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego czy oświetlenia pojazdu). Koszt okresowego badania technicznego Wykonawca ujmuje w wycenie naprawy/obsługi pojazdu. Koszt OBT musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz U. Nr 223, poz. 2261 z późn. Zm.)

3. W zakres przedmiotowy napraw i obsługi nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, piór wycieraczek, żarówek reflektorowych, kołpaków oraz dywaników i pokrowców.

4. Zakres naprawy i obsługi sprzętu, o którym mowa w ust.1 będzie obejmował czynności i pojazdy odpowiednio do poszczególnych części, w tym między innymi:

Część 4 – naprawa i obsługa autobusów

Zakres naprawy i obsługi pojazdów będzie obejmował następujące czynności - układy:

• obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego, wkładki obsług, książki serwisowej przewidzianej dla danej marki;

• obsługa układu klimatyzacji

• naprawa układów pojazdu:

o kierowniczego,

o pneumatycznego,

o chłodzenia,

o przeniesienia mocy, zasilania paliwem i powietrzem,

o naprawa instalacji elektrycznej,

• naprawa osprzętu silnika;

• naprawa webasto;

• naprawa zawieszenia;

• naprawa układu hamulcowego;

• naprawy blacharsko lakiernicze;

• naprawa mostów napędowych;

• naprawa skrzyń biegów;

• naprawa wałów napędowych i resorów;

• naprawa przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych;

• naprawa tapicerska.

• naprawa układu klimatyzacji

• naprawa/wymiana szyb.

Zamawiający dopuszcza skierowanie do naprawy/obsługi pojazdów różnych typów, modeli i marek, w tym niewymienionych powyżej, w zależności od występujących aktualnych potrzeb.

Potrzeby takie mogą wystąpić nagle i niespodziewanie np. w stosunku do pojazdu należącego do innej jednostki wojskowej, który uległ awarii w rejonie odpowiedzialności 45 WOG (na terenie powiatów: Sulęcińskiego Słubickiego, Strzelecko-Drezdeneckiego, Międzyrzeckiego , Gorzowskiego, Zielonogórskiego, Krośnieńskiego, Sulechowskiego,)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu usług przedstawiony w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ), który stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: cena 1 roboczogodziny (obsługi, naprawy) / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: marża na zakup części / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: okres udzielonej gwarancji na wykonanie usługi i zamontowane części / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 162 195.12 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa

w art. 441 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na poniższych warunkach:

1) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy, o którym mowa w § 4,

2) Maksymalna wielkość opcji wynosi 50 % zamówienia podstawowego,

3) Rodzaj opcji określa § 1 ust. 4. ,

4) O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem jego zakresu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem, po wykorzystaniu całości środków z zamówienia podstawowego.

5) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

6) Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do wielkości wskazanej w pkt 2).

7) W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego.

8) Odmowa zrealizowania przez Wykonawcę usług w ramach prawa opcji będzie uznane za nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa i obsługa pojazdów ogólnego przeznaczenia dużej ładowności oraz ciągników siodłowych oraz pojazdów Sanitarnych

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50112000 Reparatur und Wartung von Personenwagen
50114100 Reparatur von Lastwagen
71631200 Technische Kontrolle von Kraftfahrzeugen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są: usługi naprawy oraz obsług pojazdów wyszczególnionych poniżej . Naprawy i obsługi odbywać się będą w ilościach i czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności pojazdów samochodowych będących na ewidencji w 45 WOG Wędrzyn.

2. Planowana ilość pojazdów do naprawy i obsług w okresie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach określonej kwoty, którą dysponuje. W przypadku, gdy naprawiany/obsługiwany pojazd nie posiada ważnego badania technicznego lub jego termin mija w trakcie trwania naprawy/obsługi, Wykonawca zobowiązany jest po zakończonej naprawie/obsłudze do wykonania pełnego badania technicznego pojazdu. Ponowne badanie techniczne bezwzględnie jest wymagane po wykonaniu napraw układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy (hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego czy oświetlenia pojazdu). Koszt okresowego badania technicznego Wykonawca ujmuje w wycenie naprawy/obsługi pojazdu. Koszt OBT musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz U. Nr 223, poz. 2261 z późn. Zm.)

3. W zakres przedmiotowy napraw i obsługi nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, piór wycieraczek, żarówek reflektorowych, kołpaków oraz dywaników i pokrowców.

4. Zakres naprawy i obsługi sprzętu, o którym mowa w ust.1 będzie obejmował czynności i pojazdy odpowiednio do poszczególnych części, w tym między innymi:

Część 5 – naprawa i obsługa pojazdów ogólnego przeznaczenia dużej ładowności oraz ciągników siodłowych oraz pojazdów Sanitarnych

Zakres naprawy i obsługi pojazdów będzie obejmował następujące czynności - układy:

• obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego, wkładki obsług, książki serwisowej przewidzianej dla danej marki;

• obsługa układu klimatyzacji

• diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;

• diagnostyka poduszek powietrznych;

• obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego, wkładki obsług, książki serwisowej przewidzianej dla danej marki;

• obsługa układu klimatyzacji

• naprawa układów pojazdu:

o kierowniczego,

o pneumatycznego,

o chłodzenia,

o przeniesienia mocy, zasilania paliwem i powietrzem,

o naprawa instalacji elektrycznej,

• naprawa osprzętu silnika;

• naprawa wyciągarki;

• naprawa klimatyzacji;

• naprawa zawieszenia;

• naprawa układu hamulcowego;

• naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem;

• naprawa mostów napędowych;

• naprawa skrzyń biegów;

• naprawa wałów napędowych i resorów;

• naprawa przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych;

• naprawa tapicerska

• naprawa/wymiana szyb.

Zamawiający dopuszcza skierowanie do naprawy/obsługi pojazdów różnych typów, modeli i marek, w tym niewymienionych powyżej, w zależności od występujących aktualnych potrzeb.

Potrzeby takie mogą wystąpić nagle i niespodziewanie np. w stosunku do pojazdu należącego do innej jednostki wojskowej, który uległ awarii w rejonie odpowiedzialności 45 WOG (na terenie powiatów: Sulęcińskiego Słubickiego, Strzelecko-Drezdeneckiego, Międzyrzeckiego , Gorzowskiego, Zielonogórskiego, Krośnieńskiego, Sulechowskiego,)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu usług przedstawiony w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ), który stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: cena 1 roboczogodziny (obsługi, naprawy) / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: marża na zakup części / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: okres udzielonej gwarancji na wykonanie usługi i zamontowane części / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 568 292.68 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa

w art. 441 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na poniższych warunkach:

1) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy, o którym mowa w § 4,

2) Maksymalna wielkość opcji wynosi 50 % zamówienia podstawowego,

3) Rodzaj opcji określa § 1 ust. 4. ,

4) O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem jego zakresu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem, po wykorzystaniu całości środków z zamówienia podstawowego.

5) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

6) Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do wielkości wskazanej w pkt 2).

7) W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego.

8) Odmowa zrealizowania przez Wykonawcę usług w ramach prawa opcji będzie uznane za nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa i obsługa przyczep i naczep niskopodwoziowych

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50112000 Reparatur und Wartung von Personenwagen
50114100 Reparatur von Lastwagen
71631200 Technische Kontrolle von Kraftfahrzeugen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są: usługi naprawy oraz obsług pojazdów wyszczególnionych poniżej . Naprawy i obsługi odbywać się będą w ilościach i czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności pojazdów samochodowych będących na ewidencji w 45 WOG Wędrzyn.

2. Planowana ilość pojazdów do naprawy i obsług w okresie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach określonej kwoty, którą dysponuje. W przypadku, gdy naprawiany/obsługiwany pojazd nie posiada ważnego badania technicznego lub jego termin mija w trakcie trwania naprawy/obsługi, Wykonawca zobowiązany jest po zakończonej naprawie/obsłudze do wykonania pełnego badania technicznego pojazdu. Ponowne badanie techniczne bezwzględnie jest wymagane po wykonaniu napraw układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy (hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego czy oświetlenia pojazdu). Koszt okresowego badania technicznego Wykonawca ujmuje w wycenie naprawy/obsługi pojazdu. Koszt OBT musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz U. Nr 223, poz. 2261 z późn. Zm.)

3. W zakres przedmiotowy napraw i obsługi nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, piór wycieraczek, żarówek reflektorowych, kołpaków oraz dywaników i pokrowców.

4. Zakres naprawy i obsługi sprzętu, o którym mowa w ust.1 będzie obejmował czynności i pojazdy odpowiednio do poszczególnych części, w tym między innymi:

Część 6 – naprawa i obsługa przyczep i naczep niskopodwoziowych

Zakres naprawy i obsługi pojazdów będzie obejmował następujące czynności - układy:

• obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego, wkładki obsług, książki serwisowej przewidzianej dla danej marki;

• naprawa układów pneumatycznego

• naprawa mechanizmu skrętu;

• naprawa instalacji elektrycznej;

• naprawa instalacji hydraulicznej;

• naprawa pomostu najazdowego oraz podpór tylnych;

• naprawa osprzętu;

• naprawa zawieszenia;

• naprawa układu hamulcowego;

• naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem;

Zamawiający dopuszcza skierowanie do naprawy/obsługi pojazdów różnych typów ,modeli i marek, w tym niewymienionych powyżej, w zależności od występujących aktualnych potrzeb.

Potrzeby takie mogą wystąpić nagle i niespodziewanie np. w stosunku do pojazdu należącego do innej jednostki wojskowej, który uległ awarii w rejonie odpowiedzialności 45 WOG (na terenie powiatów: Sulęcińskiego Słubickiego, Strzelecko-Drezdeneckiego, Międzyrzeckiego , Gorzowskiego, Zielonogórskiego, Krośnieńskiego, Sulechowskiego,)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu usług przedstawiony w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ), który stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: cena 1 roboczogodziny (obsługi, naprawy) / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: marża na zakup części / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: okres udzielonej gwarancji na wykonanie usługi i zamontowane części / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 160 975.61 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa

w art. 441 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na poniższych warunkach:

1) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy, o którym mowa w § 4,

2) Maksymalna wielkość opcji wynosi 50 % zamówienia podstawowego,

3) Rodzaj opcji określa § 1 ust. 4. ,

4) O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem jego zakresu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem, po wykorzystaniu całości środków z zamówienia podstawowego.

5) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

6) Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do wielkości wskazanej w pkt 2).

7) W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego.

8) Odmowa zrealizowania przez Wykonawcę usług w ramach prawa opcji będzie uznane za nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa i obsługa motocykli i quadów

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50112000 Reparatur und Wartung von Personenwagen
50114100 Reparatur von Lastwagen
71631200 Technische Kontrolle von Kraftfahrzeugen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są: usługi naprawy oraz obsług pojazdów wyszczególnionych poniżej . Naprawy i obsługi odbywać się będą w ilościach i czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności pojazdów samochodowych będących na ewidencji w 45 WOG Wędrzyn.

2. Planowana ilość pojazdów do naprawy i obsług w okresie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach określonej kwoty, którą dysponuje. W przypadku, gdy naprawiany/obsługiwany pojazd nie posiada ważnego badania technicznego lub jego termin mija w trakcie trwania naprawy/obsługi, Wykonawca zobowiązany jest po zakończonej naprawie/obsłudze do wykonania pełnego badania technicznego pojazdu. Ponowne badanie techniczne bezwzględnie jest wymagane po wykonaniu napraw układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy (hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego czy oświetlenia pojazdu). Koszt okresowego badania technicznego Wykonawca ujmuje w wycenie naprawy/obsługi pojazdu. Koszt OBT musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz U. Nr 223, poz. 2261 z późn. Zm.)

3. W zakres przedmiotowy napraw i obsługi nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, piór wycieraczek, żarówek reflektorowych, kołpaków oraz dywaników i pokrowców.

4. Zakres naprawy i obsługi sprzętu, o którym mowa w ust.1 będzie obejmował czynności i pojazdy odpowiednio do poszczególnych części, w tym między innymi:

Część 7 – naprawa i obsługa motocykli i quadów

Zakres naprawy i obsługi pojazdów będzie obejmował następujące czynności - układy:

• diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;

• obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego, wkładki obsług, książki serwisowej przewidzianej dla danej marki;

• naprawa układów pojazdu:

o kierowniczego,

o przeniesienia mocy, zasilania paliwem i powietrzem,

o naprawa instalacji elektrycznej,

• naprawa osprzętu silnika;

• naprawa zawieszenia;

• naprawa układu hamulcowego;

• naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem;

• naprawa układu napędowego;

• naprawa skrzyń biegów;

• naprawa wałów napędowych i resorów;

• naprawa przekładni kierowniczych i układów zasilania;

• naprawa tapicerska.

Zamawiający dopuszcza skierowanie do naprawy/obsługi pojazdów różnych typów, modeli i marek, w tym niewymienionych powyżej, w zależności od występujących aktualnych potrzeb.

Potrzeby takie mogą wystąpić nagle i niespodziewanie np. w stosunku do pojazdu należącego do innej jednostki wojskowej, który uległ awarii w rejonie odpowiedzialności 45 WOG (na terenie powiatów: Sulęcińskiego Słubickiego, Strzelecko-Drezdeneckiego, Międzyrzeckiego , Gorzowskiego, Zielonogórskiego, Krośnieńskiego, Sulechowskiego,)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu usług przedstawiony w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ), który stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: cena 1 roboczogodziny (obsługi, naprawy) / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: marża na zakup części / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: okres udzielonej gwarancji na wykonanie usługi i zamontowane części / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 69 512.19 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa

w art. 441 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na poniższych warunkach:

1) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy, o którym mowa w § 4,

2) Maksymalna wielkość opcji wynosi 50 % zamówienia podstawowego,

3) Rodzaj opcji określa § 1 ust. 4. ,

4) O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem jego zakresu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem, po wykorzystaniu całości środków z zamówienia podstawowego.

5) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

6) Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do wielkości wskazanej w pkt 2).

7) W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego.

8) Odmowa zrealizowania przez Wykonawcę usług w ramach prawa opcji będzie uznane za nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa i obsługa ciągników rolniczych

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50112000 Reparatur und Wartung von Personenwagen
50114100 Reparatur von Lastwagen
71631200 Technische Kontrolle von Kraftfahrzeugen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są: usługi naprawy oraz obsług pojazdów wyszczególnionych poniżej . Naprawy i obsługi odbywać się będą w ilościach i czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności pojazdów samochodowych będących na ewidencji w 45 WOG Wędrzyn.

2. Planowana ilość pojazdów do naprawy i obsług w okresie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach określonej kwoty, którą dysponuje. W przypadku, gdy naprawiany/obsługiwany pojazd nie posiada ważnego badania technicznego lub jego termin mija w trakcie trwania naprawy/obsługi, Wykonawca zobowiązany jest po zakończonej naprawie/obsłudze do wykonania pełnego badania technicznego pojazdu. Ponowne badanie techniczne bezwzględnie jest wymagane po wykonaniu napraw układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy (hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego czy oświetlenia pojazdu). Koszt okresowego badania technicznego Wykonawca ujmuje w wycenie naprawy/obsługi pojazdu. Koszt OBT musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz U. Nr 223, poz. 2261 z późn. Zm.)

3. W zakres przedmiotowy napraw i obsługi nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, piór wycieraczek, żarówek reflektorowych, kołpaków oraz dywaników i pokrowców.

4. Zakres naprawy i obsługi sprzętu, o którym mowa w ust.1 będzie obejmował czynności i pojazdy odpowiednio do poszczególnych części, w tym między innymi:

Część 8 – naprawa i obsługa ciągników rolniczych

Zakres naprawy i obsługi pojazdów będzie obejmował następujące czynności - układy:

• diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;

• obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego, wkładki obsług, książki serwisowej przewidzianej dla danej marki;

o kierowniczego,

o przeniesienia mocy, zasilania paliwem i powietrzem,

o naprawa instalacji elektrycznej,

• naprawa osprzętu silnika;

• naprawa zawieszenia;

• naprawa układu hamulcowego;

• naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem;

• naprawa układu napędowego;

• naprawa skrzyń biegów;

• naprawa wałów napędowych i resorów;

• naprawa przekładni kierowniczych i układów zasilania;

• naprawa tapicerska.

• naprawa/wymiana szyb.

W zakresie przedmiotowym napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia i dywaników.

Zamawiający dopuszcza skierowanie do naprawy/obsługi pojazdów różnych typów, modeli i marek, w tym niewymienionych powyżej, w zależności od występujących aktualnych potrzeb.

Potrzeby takie mogą wystąpić nagle i niespodziewanie np. w stosunku do pojazdu należącego do innej jednostki wojskowej, który uległ awarii w rejonie odpowiedzialności 45 WOG (na terenie powiatów: Sulęcińskiego Słubickiego, Strzelecko-Drezdeneckiego,Międzyrzeckiego,Gorzowskiego,Zielonogórskiego, Krośnieńskiego, Sulechowskiego)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu usług przedstawiony w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ), który stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: cena 1 roboczogodziny (obsługi, naprawy) / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: marża na zakup części / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: okres udzielonej gwarancji na wykonanie usługi i zamontowane części / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 20 731.71 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa

w art. 441 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na poniższych warunkach:

1) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy, o którym mowa w § 4,

2) Maksymalna wielkość opcji wynosi 50 % zamówienia podstawowego,

3) Rodzaj opcji określa § 1 ust. 4. ,

4) O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem jego zakresu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem, po wykorzystaniu całości środków z zamówienia podstawowego.

5) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

6) Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do wielkości wskazanej w pkt 2).

7) W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego.

8) Odmowa zrealizowania przez Wykonawcę usług w ramach prawa opcji będzie uznane za nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

- dla Części nr 1 - 450 000,00 zł;

- dla Części nr 2 - 250 000,00 zł;

- dla Części nr 3 - 1 000 000,00 zł;

- dla Części nr 4 - 190 000,00 zł;

- dla Części nr 5 - 650 000,00 zł;

- dla Części nr 6 - 190 000,00 zł;

- dla Części nr 7 - 80 000,00 zł;

- dla Części nr 8 - 25 000,00 zł.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę odpowiadającą co najmniej sumie tych części.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:

a) Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwie usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, których łączna wartość będzie na kwotę min.:

- dla Części nr 1 - 450 000,00 zł;

- dla Części nr 2 - 250 000,00 zł;

- dla Części nr 3 - 1 000 000,00 zł;

- dla Części nr 4 - 190 000,00 zł;

- dla Części nr 5 - 650 000,00 zł;

- dla Części nr 6 - 190 000,00 zł;

- dla Części nr 7 - 80 000,00 zł;

- dla Części nr 8 - 25 000,00 zł.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi wykonanie co najmniej dwóch usług o wartości odpowiadającej sumie poszczególnych części .

W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną/Konsorcjum Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust.

4.- załącznik nr 7 do SWZ.

b) Wykonawca oświadczy ( załącznik nr 9 do SWZ), że będzie:

dysponował potencjałem technicznym i pracownikami zatrudnianymi na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu, wykonującymi czynności wskazane poniżej, zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku złożenia oferty na:

• Część nr 1,2,3,5,6 - przynajmniej sześcioma mechanikami samochodowymi posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, wykonujących czynności zgodnych z przedmiotem umowy jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Forma zatrudnionych osób nie może ulec zmianie, w tym przynajmniej jednym elektrykiem samochodowym i lakiernikiem oraz tym, że dysponuje sześcioma stanowiskami obsługowo-naprawczymi dla pojazdów, w tym stanowiskiem do napraw blacharsko lakierniczych i komorą lakierniczą, wyposażonymi w sprzęt warsztatowy umożliwiający wykonanie napraw określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

• Część nr 4,7,8 - przynajmniej dwoma mechanikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, wykonujących czynności zgodnych z przedmiotem umowy jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Forma zatrudnionych osób nie może ulec zmianie oraz dwoma stanowiskami obsługowo-naprawczymi dla pojazdów wyposażonymi w sprzęt warsztatowy umożliwiający wykonanie napraw określonych przez Zamawiającego.

c) Wykonawca oświadczy ( załącznik nr 10 do SWZ) w zakresie części 1,2,3,7,8, że będzie dysponować pojazdem specjalnym POMOCY DROGOWEJ umożliwiającym bezpieczny transport niesprawnych pojazdów, o odpowiednim DCM oraz, że posiada opłaconą polisę OC przewoźnika na przewóz pojazdów do 100 000,00 zł którą w przypadku podpisania umowy zobowiązany jest kontynuować przez cały okres trwania umowy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Umowa będzie realizowana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 09:30
Ort:

Wędrzyn

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

październik 2023

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wraz z ofertą (Formularz ofertowy) Wykonawca składa:

1) Pisemne zobowiązanie podmiotów załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy)

2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy

4) W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną/Konsorcjum Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust.

4.- załącznik nr 7 do SWZ.

5) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 108 ust. 1,2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b oraz pkt. 3 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków

i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenie dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, sporządzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 Pzp tj. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 6 do SWZ

f) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 Pzp tj. brak podstaw do wykluczenia ze względu na zakłócenie konkurencji załącznik nr 4 do SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwołwcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023