Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Bauleistung - 70862-2023

Submission deadline has been amended by:  103626-2023
03/02/2023    S25

Sverige-Motala: Byggnadsanläggning

2023/S 025-070862

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: MOTALA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2817
Postadress: Drottninggatan 2
Ort: Motala
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 591 86
Land: Sverige
E-post: stefan.johansson@motala.se
Telefon: +46 123456789
Fax: +46 143-53712
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.motala.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=68664
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=68664
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Motala ishallar

Referensnummer: UH-2021-214
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45210000 Byggnadsanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av ishallar för bandy, skridsko samt ishall för hockey. Anläggning är även tänkt att vara förberedd för konståkning och parasport. Utöver de två ishallarna ska även anläggningen omfattas av en gemensamhetsdel som binder samman de två ishallarna där gemensamma ytor är placerade såsom omklädningsrum, kanslier, personalutrymmen för drift-och underhållspersonal, caféer och öppna ytor för personer/åskådare men även ytor för de tekniska installationerna.

Anläggningen ska fylla syfte för allmänheten likväl de verksamheter och elitklubbar som verkar i Motala.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 295 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45210000 Byggnadsanläggning
45212000 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Motala ishallar

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 295 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 28
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2023/S 020-053695
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/03/2023
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 23/09/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/03/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadress: Box 406
Ort: Linköping
Postnummer: 581 04
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023