Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70917-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Systemunterstützung

2023/S 025-070917

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Poczta Polska S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 525-000-73-13
Postanschrift: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-940
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Poczta Polska S.A., Centrum Zamówień, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
E-Mail: zamowienia.centralne@poczta-polska.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.poczta-polska.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Postdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług informatycznych polegających na Opiece Informatycznej na System SEDI

Referenznummer der Bekanntmachung: CZ.26.803.2022.DC
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72253200 Systemunterstützung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług informatycznych polegających na Opiece Informatycznej na System SEDI w Oknie Czasowym Pracy Serwisu Wykonawcy. W ramach Opieki Informatycznej Zamawiający będzie miał prawo do zgłaszania Błędów ujawnionych w trakcie obowiązywania Umowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług informatycznych polegających na Opiece Informatycznej na System SEDI w Oknie Czasowym Pracy Serwisu Wykonawcy. W ramach Opieki Informatycznej Zamawiający będzie miał prawo do zgłaszania Błędów ujawnionych w trakcie obowiązywania Umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w zakresie wydłużenia okresu obowiązywania Umowy o nie więcej niż 12 miesięcy, w którym Wykonawca będzie świadczył usługi polegające na Opiece Informatycznej na System SEDI w Oknie Czasowym Pracy Serwisu Wykonawcy. W ramach Opieki Informatycznej Zamawiający będzie miał prawo do zgłaszania Błędów ujawnionych na zasadach określonych w § 4 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Zasad Procedury Postępowania. Niewykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji w całości lub części nie uprawnia Wykonawcy do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Szczegółowy opis zastosowania prawa opcji zawarto § 9 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zasad Procedury Postępowania.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Usługa może zostać zrealizowana wyłącznie przez określonego wykonawcę z uwagi na ochronę praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej. Wykonawca Asseco Poland S.A. posiada w całości autorskie prawa majątkowe do oprogramowania Systemu Elektronicznej Dystrybucji Informacji (SEDI) oraz do kodu źródłowego i dokumentacji tego oprogramowania, co potwierdził stosownym oświadczeniem.

Nie istnieje na rynku rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze mogące w prosty sposób zastąpić SEDI, gdyż taki system musiałby współdziałać z systemami Poczty Polskiej S.A. Na moment sporządzenia niniejszego uzasadnienia nie jest możliwe oszacowanie innego dedykowanego rozwiązania, gdyż do takowego należało doliczyć koszty modyfikacji systemów Poczty Polskiej S.A.

Ponadto Zamawiający posiada wiedzę, że zakup i wdrożenie nowego dedykowanego oprogramowania (zgodnie z trendami rynkowymi byłaby to szyna danych) oraz przystosowanie kilkudziesięciu systemów do współpracy z tym nowym oprogramowaniem, dalej powodowałyby konieczność stworzenia nowych interfejsów przez programistów danych systemów dziedzinowych.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
16/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Asseco Poland S.A.
Postanschrift: ul. Olchowa 14
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 35-322
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Informacje na temat terminów składania odwołań - art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023