Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70920-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2023/S 025-070920

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: LESOTEHNIChESKI UNIVERSITET
Nationale Identifikationsnummer: 000670634
Postanschrift: kv. DaRVENITsA bul. KL.OHRIDSKI No..10
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1756
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): inzh. Diana Mihaylova
E-Mail: ssoels@abv.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ltu.bg/bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1195
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/268416
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/268416
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: публичен
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически университет”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на поръчката включва доставка на апаратура за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически университет и е разделен на 4 (четири) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Доставка на оборудване за подготовка и извършване на лабораторни анализи по проект № КП-06-Н66/10 от 15.12.2022 към ФНИ“;

Обособена позиция № 2 - „Доставка на специализирано оборудване за извършване на микробиологични анализи по проект № КП-06-Н66/10 от 15.12.2022 към ФНИ“;

Обособена позиция № 3 - „Доставка на оборудване за подготовка и извършване на лабораторни анализи по проект № КП—06-Н66/13 от 15.12.2022 г. към ФНИ“;

Обособена позиция № 4 - „Доставка на микроскопи за учебна дейност“.

Подробно описание на минималните технически параметри и характеристики за видовете апаратура, прогнозни количества и пределни цени без ДДС са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 92 358.30 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на оборудване за подготовка и извършване на лабораторни анализи по проект № КП-06-Н66/10 от 15.12.2022 към ФНИ“

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Място на изпълнение на поръчката: гр. София, бул. „Кл.Охридски“ № 10.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обособената позиция включва доставка на оборудване за подготовка и извършване на лабораторни анализи по проект, както следва:

1. 1 брой Микробиологичен ламинарен бокс клас 2: С УВ лампа с мощност минимум 15W и монтирани минимум два контакта вътре в бокса; с 7" тъч скреен контролен панел; С основен и изходящ HEPA филтър; Ефикасност: > 99,995 % ; Външни размери: да са минимум от 1020 / 780 / 2080 до 1050/850/3000, вътрешни размери да не са по-големи от: 950 / 650 / 670 mm; С 2 мотора; Въздушен поток минимум в диапазона от 0,25 до 0,50 m/s...; Шум 2.

2. - Дестилатор - 1 брой с производителност минимум 4 l/h; с включен съд за съхранение от поне 8l , произвеждащ вода с проводимост не по-висока от 2.4 uS/cm. ; всички повърхности в контакт с водата и парата да са изработени от неръждаем материал; Със защита срещу празен бойлер и спиране на водата; да осигурява висока ефективност при ниско водно налягане; да може да се използва на работния плот или като се монтира на стената; с асемблирана тристепенна система за предварително очистване, съдържаща минимум 3 х 10 инчови филтъра - Механичен 5 микронов филтър, желязоулаващ и декалцифициращ филтър.

3. Дейонизатор - 1 брой съдържащ минимум общо 6 колони: филтър от седиментен тип 5 микронов, филтър с активен въглен (гранули), филтър пресован активен въглен, мембрана обратна осмоза да пречиства механично водата до ниво поне 0,0001 микрона, пост-филтър с активен въглен и накрая 10 инчова колона със смесена смола от висок клас гелообразна за улавяне на катиони и аниони, хидрофорен съд и елементи за присъеденяване.

4. Микробиологичен инкубатор - 1 брой с обем минимум 54 л.; Вътрешни размери: не по-малки от 400 x 380 x 350 mm.; Достигане на 37°C за не повече от 25 мин.; Хомогеност на температурата не по-лоша от ±0.4 °C; Резолюция не повече от 0.1 °C

5. Дигитална бюрета - за поставяне върху бутилка - 1 брой - С високата точност, която да осигурява резултати в границите на грешка от клас А съгласно DIN EN ISO 385; Да притежава плавно действащ механизъм за точно плавно титруване; със свободно въртящ се вентилен блок, резба GL 45; Титруващата тръба да се регулира хоризонтално и вертикално за гъвкаво позициониране; да е лесен за използване, без превключване между пълнене и титруване; да може да се сваля за почистване; да може да се калибрира без инструменти, като следващата крайна дата за калибриране да може да бъде съхранена; Текущата показана стойност да може да бъде запаметена с автоматично спиране; Регулируем до 20 ml до три знака след десетичната запетая; Да е DE-M одобрен; Частите в контакт с средата да са Боросиликатно стъкло, Al2O3, ETFE, PFA, FEP, PTFE, платина-иридий, PP; Допустими условия за употреба: Температура минимум в диапазона от +15 до +40 °C, Налягане на парите минимум до 500 mbar, вискозитет минимум до 500 mm2/s. ; Доставката да включва три PP адаптера за резба,, телескопична тръба за пълнене, изработена от FED, рециркулационна тръба, два цветни прозорци за защита от светлина, батерии; Обем минимум 50 ml; Коректност поне ±30 µl, Коефициент на вариация поне ±10 µl, да включва преходници - GL 32, S 40, NS 29/32, Дължина на смукателната тръба минимум в диапазона 170–330 mm.

6. Водна баня - 1 брой - с хоризонтално разклащане от Дубнов тип; Капацитет: от минимум 31 литра до максимум 36 литра и други.

7. Шкаф за химикали –1 брой: минимална височина: 950 mm, минимална ширина: 900 mm, минимална дълбочина: 450 mm, тегло: максимум 55 kg.; да е снабден с 4 бр. предпазни подноси с фланец от киселинно-устойчива ламарина.

8. Денситометър за определянето на мътността на бактериални суспензии - 1 брой - 0.00–15.00 McF, За 12, 16 или 18 mm епруветки, Време за измерване не по-малко от 1 s.

Подробно опиание на изискванията на Възложителя и минималните гаранционни срокове се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 33 333.31 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Доставките за обособената позиция са предвидени по проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ /ФНИ/ към Министерство на образованието и науката.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на специализирано оборудване за извършване на микробиологични анализи по проект № КП-06-Н66/10 от 15.12.2022 към ФНИ“

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Място на изпълнение на поръчката: гр. София, бул. „Кл.Охридски“ № 10.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обособената позиция включва доставка на Универсален 12-канален фотометър за идентификация на микроорганизми и определяне на чувствителност към антибиотици по проект, със следните технически характеристики:

Работа с 96 ямкови плаки или отделни стрипове

Диапазон на дължината на вълната: от минимум 400 до максимум 750 nm

Инсталирани филтри минимум  за: 405, 450, 532, 620 и 730 nm

Диапазон на измерване: 0,000 – 4,000 OD

Прецизност: 0,000 – 2,000 OD ≤ 1.0% или 2,000 – 4,000 OD ≤ 1.5%

Източник на светлина: LED

Оптика: 12 канала с един референтен канал

Движение на плаката: по оста Y

Автоматично разпознаване на позицията и броя на тестовете в плаката.

Скорост на четене: не повече от 6 сек при тест за чувствителност към антибиотици и не повече от 15 сек за идентификация

Управление: външен компютър със специализиран софтуер

Комуникационен интерфейс: USB

Захранване: 120-230V, 50-60 Hz,

Входяща мощност: не повече от 30 W

Софтуер за анализ на резултатите позволяващ обработка на резултатите, както при налична връзка с апарата, така и напълно автономно.

Пълна модулност, позволяваща: регистрация на проби и изолати, оценка на идентификацията и антибиотичната чувствителност.

Двупосочна LIS комуникация

Комбинира данни от тестове ID и AST и въз основа на правилата за интерпретация на EUCAST и CLSI препоръчва чувствителни антибиотици, вид лечение или допълнителни стъпки.

Архивиране на данни и създаване на потребителски профили

Подробно опиание на изискванията на Възложителя и минималният гаранционен срок се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 14 583.33 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Доставките за обособената позиция са предвидени по проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ /ФНИ/ към Министерство на образованието и науката.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на оборудване за подготовка и извършване на лабораторни анализи по проект № КП—06-Н66/13 от 15.12.2022 г. към ФНИ“

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Място на изпълнение на поръчката: гр. София, бул. „Кл.Охридски“ № 10.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обособената позиция включва доставка на оборудване за подготовка и извършване на лабораторни анализи по проект, със следните технически характеристики:

1. Професионален pH метър: Обхват: за pH от - 5.000 до +19.000 или по-широк , задължително включващ посочения диапазон, за ORP от - 1999 mV до +1999 mV , Температурен обхват  в °C -  от – 45.0 до + 190.0 или по-широк, задължително включващ посочения диапазон

Резолюция: 

•    за pH минимум 0.001 или по-добра,

•    за  ORP минимум  0.1 mV. Или по-добра

•    Точност (при 20 °C ) pH +0.002, ORP +0,1 mV

Калибровка: 

•    автоматична в 1, 2, 3, 4 и 5 точки с избор от NIST  стандартните буфери.

•     Да има автоматично разпознаване на буфера.

Температурна компенсация:

•    автоматична минимум в границите от - 5.0 до + 110.0°C

Запис на данни:

•    да позволява запис на минимум 4000 записа

Интерфейс: 

•    да има минимум 1 USB Port, 

•    да отговаря на GLP.

•    да има автоматична оценка на състоянието на електрода

•    да има памет за характеристиките на 3 електрода, което прави смяната им лесна.

Окомплектовка: Уредът е необходимо да бъде окомплектован минимум с комбиниран pH електроди 2 броя за – 1 стъклен за чисти водни разтвори и 1 електрод за почва, полутвърди вещества, отпадъчни води, лубриканти, протеини и други, температурна сонда, държател за електрод, буфери pH 4.01, 7.01, 10.01,  адаптор 12 VDC и USB кабел.

Минимален гаранционен срок – 12 месеца    

2. Toпкова мелница за почва - Обороти:  минимум в диапазона от 55 до 550 об./мин. или по-широк , задължително включващ посочения диапазон с точност +5 об./минута

Таймер: програмируем, с възможност за нстройка до минимум 99 часа и 59 минути

Размер на ролката: Минимум 50 х 300 mm с 2 позиции за боркани

Окомплектовка: вкомплект с 2 броя буркана с капаци (с метално заключване и уплътнителен пръстен, размери минимум 175 mm х Ø142 mm),  порцеланови топки с размери минимум  Ø30 mm (5 кg). 

Характеристики: да е подходящаза смилане/смесване на почви и кристални химикали, мастила, бои, пигменти, растения. да е предназначена за грубо, фино и ултра фино

смилане, да е с антистатична гумена ролка: да държибурканите/гърнетата центрирани, да е с нитрил-бутадинова гумена ролка с направляващ, пръстен за гърнеда е програмируема, с поне 10 стъпки и 6 програми, да е с функция за запазване зададените стойности за температура и времеда има дисплей с подсветка LCD, показващ обороти и време да има защита срещу претоварване на моторада е за обработка на проби минимум до 30 кг  да има многофункционален бутон, който при завъртане да може да променя зададените обороти, а при натиск съответно да спира или задейства въртенето - за по-лесна работа.

Минимален гаранционен срок – 12 месеца

Подоробно описание на изискванията на Възложителя се съдържа в Техническата спецификация, неразделна час от документацията за участие.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 9 541.66 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Доставките за обособената позиция са предвидени по проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ /ФНИ/ към Министерство на образованието и науката.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на микроскопи за учебна дейност“

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Място на изпълнение на поръчката: гр. София, бул. „Кл.Охридски“ № 10.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обособената позиция включва доставка на микроскопис за учебна дейност, както следва:

1    Светлинен LED микроскоп   - 15 броя, със следните технически характеристики:

-    Светлинен  микроскоп  с оптика коригирана за безкрайност 

-    Оптична система със зрително поле не по-малко от 20 мм

-    Светлинни техники за преминаваща светлина – светло поле

-    LED осветление с постоянна цветна температура от 6000К с живот не по-малък от 25 000 часа при максимална сила. Осветлението да позволява наблюдение на обекти при минимална настройка на силата на светлината.

-    Предметна масичка със заоблени ръбове, дясно разположен  Х/Y винт, диапазон на движение не по-малък от 26mm x 76mm

-    Държач за предметни стъкла с възможност за смяна с една ръка и дизайн предпазващ стъклата от счупване

-    Фокусен механизъм със саморегулиране с микро и макро винт за фино и грубо фокусиране, двустранно разположени

-    Бинокулярна зрителна глава с възможност за настройка на между очно разстояние – диапазон не по-малък от  55 до 75 мм. Ъгъл на наблюдение  не по-малък от 45°.

-    Револверна глава  за мин. 4 броя обективи.

-    Abbe кондензер, фабрично центриран и фокусиран, с маркировка на позициите за различните увеличения, със слот за допълнителни сайдери за фазов контраст и тъмно поле.

-     План ахроматни обективи с увеличения  :  4х; 10х; 40х; 100х (имерсия)

-    Окуляри 10х/20, фиксирани в  бинокулярната глава, без възможност за изваждане, с очни протектори

-    Възможност за монтиране на вградена цветна цифрова камера между микроскопското тяло и бинокулярната зрителна глава, без необходимост от оборудване с тринокулярна зрителна глава

-    Вграден в тялото на микроскопа USB порт за захранване на микроскопска камера

-    Вградена ръкохватка в задната част на тялото за лесно пренасяне на микроскопа

-    Отсег за навиване на захранващия кабел в тялото на микроскопа. 

-    Вертикално разположен куплунг за ел. захранване , спестяващ габаритен размер и предпазващ захр.  кабел от лесно изваждане

-    Противопрахово покривало

-    Анти бактериално покритие на микроскопа

-    Възможност за включване на микроскопа към интерактивна система за микроскопско обучение

Минимален гаранционен срок – 12 месеца    

2. Цветна цифрова камера  - 1 брой, със следните характериситики:

-    Цветна цифрова микроскопска камера за вграждане между основното микроскопско тяло и зрителната глава.  CMOS сензор. Минимална разделителна способност на заснетите изображения 5.0 Мpixels. Възможност за визуализация на жива картина с FULL HD разделителна способност- 192

-    0 х 1080 pixels. Време за експозиция 1 msec – 500 msec. USB 2.0 интерфейс за връзка  с PC и захранване на камерата. HDMI интерфейс за директно извеждане на HD картина на монитор. Wireless връзка към мобилен телефон или таблет. Слот за SD карта за директен запис на изображения върху картата, без необходимост от връзка с външни устройства. Бутон за запис върху SD картата . Бутон за настройки на камерата при директна връзка към монитор. Бутон за независимо включване и изключване. Дистанционно управление за управление при връзка на камерата към монитор.

Минимален гаранционен срок – 12 месеца    

Подоробно описание на изискванията на Възложителя се съдържа в Техническата спецификация, неразделна час от документацията за участие.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 34 900.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

За Обособена позиция № 4 средствата са дарение на ЛТУ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на технически и професионални способности на участниците.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Участникът, определен за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от стойността на договора.

Гаранцията се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договора за обществена поръчка.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който не отговаря на общите изисквания за лично състояние по чл. 54 от ЗОП, както и на изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 – 5 от ЗОП. Участник, за когото е налице основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3-5 от ЗОП, възложителят отстранява от участие участник, който не отговаря на изискванията по чл. 107 от ЗОП.

Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство

1) Възложителят отстранява участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС;

2) Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура свързани лица по смисъла на §1, т.13 и т.14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

3) Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Съгласно ал. 2 на чл. 69 от цитирания закон забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

При подаване на оферта, за удостоверяване липсата на тези обстоятелства, свързани с националното законодателство, участникът следва да попълни част III., буква „Г“ от ЕЕДОП.

При сключване на договор, участникът избран за изпълнител представя декларации по образец, с които доказва липсата на горните обстоятелства за отстраняване, свързани с националното законодателство.

4) За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 5к от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 08.04.2022 г. (Регламент 2022/576) за изменение на Регламент (ЕС) 833/2014 относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Посочените обстоятелства се декларират с декларация по образец към документацията за участие.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от заинтересованите лице, определени съгласно чл.198 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023