Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70974-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Smolyan: Bewachungsdienste

2023/S 025-070974

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBLASTNO PaTNO UPRAVLENIE - SMOLYaN
Nationale Identifikationsnummer: 0006950890167
Postanschrift: bul. BaLGARIYa No. 79
Ort: gr.Smolyan
NUTS-Code: BG424 Смолян / Smolyan
Postleitzahl: 4700
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Kostadinka Georgieva Milanova
E-Mail: opu_smolyan@api.bg
Telefon: +359 889817227
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.api.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/18471

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ - Смолян

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79713000 Bewachungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG424 Смолян / Smolyan
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

(1). Охрана с монтирана сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти и помещения:

1.Административна сграда на РПС - гр. Чепеларе;

2.Административна сграда на РПС - с. Средногорци, община Мадан;

3.Кантон - с. Момчиловци, община Смолян;

4.Кантон - гр. Доспат;

5.Сграда на Районна пътна лаборатория (РПЛ) - с. Фатово, община Смолян;

6.Специални помещения № 101 и № 213 - на І и ІІ етаж на Административна сграда на ОПУ - Смолян.

(2). Постоянно видеонаблюдение на обекти:

1. База за преквалификация на пътни кадри и Снегоринна база за поддържане на РПМ - к.к. Пампорово;

2. Административна сграда на ОПУ – Смолян;

(3). Жива, невъоръжена денонощна охрана на обекти:

1. База за преквалификация на пътни кадри и Снегоринна база за поддържане на РПМ - к.к. Пампорово;

2. Административна сграда на ОПУ – Смолян.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 047-118449

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 28960
Bezeichnung des Auftrags:

Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ - Смолян

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
01/03/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ВАДИМ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 040357088
Postanschrift: Лагера ул.Балканджи Йово №.31-33 ет.1 ап.офис 2
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
Postleitzahl: 1612
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 272 160.00 BGN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Сроковете за подаване на жалби по настоящата процедура са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
79713000 Bewachungsdienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG424 Смолян / Smolyan
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

(1.) Охрана с монтирана сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти и помещения:

1. Адм. сграда на РПС - гр. Чепеларе; 2. Административна сграда на РПС - с. Средногорци, община

Мадан; 3. Кантон - с. Момчиловци, община Смолян;4. Кантон - гр. Доспат; 5. Сграда на Районна пътна лаборатория

(РПЛ) - с. Фатово, община Смолян; 6. Специални помещения № 101 (пункт за продажби на винетни стикери) и №

213 (регистратура за класифицирана информация) - на І и ІІ етаж на Адм. сграда на ОПУ - Смолян в гр.

Смолян, бул. „България” № 79. За всеки от горе цитираните обекти и специалните помещения (с изграден СОТ,

собственост на Възложителя), избраният Изпълнител е длъжен в срок от 24 часа след под-писване на договора да

създаде необходимата организация за доставка, монтаж и включване под денонощна охрана със съответстващ

предавател (комуникатор - собственост на Изпълнителя) монтираната система за сигурност (СОТ) на охранявания

обект и проверка на получените сигнали за нарушения в обекта. Изпълнителят изготвя План за реагиране при

задействане на сигнал „аларма” от обектите, охранявани със СОТ по т. (1).

(2). Постоянно видеонаблюдение на обекти: 1. База за преквалификация на пътни кадри и Снегоринна база за

поддържане на РПМ - к.к. Пампорово: - южна фасада с входове към Снегоринна база, ски-гардероб,

администрацията на БППК с хотелска част, ресторант и заведение, паркинг пред базата; - част от северната

фасада с вход и съоръжение за зареждане с гориво на нафтовото стопанство към котелната инсталация.

Видеонаблюдението се осъществява с 4 бр. камери. 2. Административна сграда на ОПУ – Смолян:- южната

фасада с входове към котелното помещение, към сградата, гаражни клетки с дървени врати за гаражи и

складове, паркинг; - източната фасада с входа към бившето заведение „Рай“ и паркинга между ОПУ и Военен

клуб; - северната фасада с главния вход на сградата, с променадата, входа към кафето и автобусната спирка -

обръщало на градски автобуси. Видеонаблюдението се осъществява с 8 бр. камери. Видеонаблюдението се

извършва от дежурния на смяна охранител от живата невъоръжена охрана на съответния обект, притежаващ

качества, опит и компютърна грамотност, обезпечаващи изпълнението на горния вид охрана - непрекъснато, 24

часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за период от 36 месеца, като данните ще бъдат съхранявани за период от

два месеца съгласно чл. 56, ал. 4 ЗЧОД и предоставяни при поискване от страна на Възложителя. За всеки обект

на охрана чрез видеонаблюдение, Изпълнителят изготвя и съхранява на обекта План за охрана.

(3). Жива, невъоръжена денонощна охрана на обекти: 1. База за преквалификация на пътни кадри и Снегоринна

база за поддържане на РПМ - к.к. Пампорово; 2. Административна сграда на ОПУ – Смолян. Живата денонощна

невъоръжена охрана да се осъществява на ротационен принцип от по 4 (четири) броя охранители за всеки обект,

в това число един ръководител охрана, при непрекъснат двадесет и четири часов режим на работа. Предметът

на поръчката включва: защита на собствеността; поддържане достъпа до входовете и изходите; охрана и

патрулиране; разпознаване на опасности и рискове за безопасността; дейности по заключването, контрол по

заключването на вход/изход на обектите; безопасност на материали собственост на ОПУ Смолян; контрол на

техническите средства за охрана. Охраната се осъществява 24 ч. в денонощието, по утвърден месечен график по

предложение на участника, включително в почивни и празнични дни, която да приема и събира информация за

състоянието на пътната обстановка в Област - Смолян, в т.ч. проблемни участъци през зимния период, както и

през останалия период, обработка на информацията в системата ЛИМА при промени в организацията на

движение, промяна на метеорологичните условия, проблемни участъци на пътя или ограничения за движението

на моторни превозни средства. Събраната информация се подава в АПИ, а при необходимост – в ОД „МВР”-

Смолян, Областна и Общинска администрация, медии и граждани.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 272 160.00 BGN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ВАДИМ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 040357088
Postanschrift: Лагера ул.Балканджи Йово №.31-33 ет.1 ап.офис 2
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
Postleitzahl: 1612
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Текстът в раздел II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, т. 1 от Договора се изменя както следва:

1. Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на 302 229.20 (триста и две хиляди двеста двадесет и девет лева и двадесет стотинки) без ДДС, разпределена както следва:

1.3. Жива, невъоръжена денонощна охрана на обекти:

1.3.1. База за преквалификация на пътни кадри и Снегоринна база за поддържане на РПМ - к.к. Пампорово за 4-ма охранители - 4100.64 (три хиляди седемстотин осемдесет и четири лева и тридесет и две стотинки) лв./месец без ДДС, (1025.16 /деветстотин четиридесет и шест лева и осем стотинки/ лв./мес./човек) без ДДС;

1.3.2. Административна сграда на ОПУ-Смолян - гр. Смолян, бул. „България” № 79 - за 4-ма охранители - 4100.64 (три хиляди седемстотин осемдесет и четири лева и тридесет и две стотинки) лв./месец без ДДС, (1025.16 /деветстотин четиридесет и шест лева и осем стотинки/ лв./мес./човек) без ДДС;

или общо по т. 1.3. – 286 389.20 (двеста осемдесет и шест хиляди триста осемдесет и девет лева и двадесет стотинки) лв. без ДДС за целия срок на договора.

За периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. дължимата сума в размер на 5 693.76 (пет хиляди шестстотин деветдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) лв. без включен ДДС ще бъде изплатено от Възложителя в 20 дневен срок след издаване на данъчна фактура от Изпълнителя.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

На основание чл.116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, §2, т.20 от Допълнителните разпоредби на същия нормативен акт, раздел II, т.3.3 и раздел VIII, т.7.1 от Договора, във връзка с определени нови размери на минималната работна заплата, съгласно Постановление № 37 от 24 март 2022 г., по повод постъпило писмо вх. №53-00-115/08.04.2022г. от „ВАДИМ” ООД гр.София, с искане за индексиране на цената по горепосочения договор и Заповед № РД-11-19/05.01.2023 г. на Председателя на УС на АПИ.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 272 160.00 BGN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 288 311.04 BGN