Dienstleistungen - 71055-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Vänersborg: Utbildningstjänster

2023/S 025-071055

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Västra Götalandsregionen
Nationellt registreringsnummer: 232100-0131
Postadress: Regionens Hus
Ort: Vänersborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 462 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Viktoria Hjärtenfalk
E-post: viktoria.hjartenfalk@vgregion.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vgregion.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkwusqgua&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Extern remiss - Regiongemensamma utbildningar

Referensnummer: RS 2023-00572
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80500000 Utbildningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

VGR kommer under våren göra en upphandling av regiongemensamma utbildningar. Detta är en extern remiss av utvalda delar av upphandlingsdokumenten där VGR gärna tar emot synpunkter från aktörer i branschen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79632000 Utbildning av personal
80510000 Specialutbildning
80511000 Personalutbildning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta är en extern remiss inför upphandling av regiongemensamma utbildningar.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/01/2023

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023