Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Lieferungen - 71086-2023

03/02/2023    S25

Česko-Praha: Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu

2023/S 025-071086

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 018-049544)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: ČESKÁ TELEVIZE
Národní identifikační číslo: 00027383
Poštovní adresa: Na hřebenech II 1132/4
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 14700
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jiří Kokavec
E-mail: jiri.kokavec@ceskatelevize.cz
Tel.: +420 261137539
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ceskatelevize.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCt

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nákup vozidel pro ČT II

II.1.2)Hlavní kód CPV
34000000 Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup vozidel pro přepravu televizních štábů a televizní techniky pro výrobu pořadů ČT v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 018-049544

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro podání nabídek
Namísto:
Datum: 27/02/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 10/03/2023
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 27/02/2023
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 10/03/2023
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace:

Tato změna platí pro druhou část VZ - Užitkové vozidlo do 3,5 t