Lieferungen - 71086-2023

03/02/2023    S25

Česko-Praha: Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu

2023/S 025-071086

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 018-049544)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: ČESKÁ TELEVIZE
Národní identifikační číslo: 00027383
Poštovní adresa: Na hřebenech II 1132/4
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 14700
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jiří Kokavec
E-mail: jiri.kokavec@ceskatelevize.cz
Tel.: +420 261137539
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ceskatelevize.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCt

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nákup vozidel pro ČT II

II.1.2)Hlavní kód CPV
34000000 Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup vozidel pro přepravu televizních štábů a televizní techniky pro výrobu pořadů ČT v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 018-049544

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro podání nabídek
Namísto:
Datum: 27/02/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 10/03/2023
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 27/02/2023
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 10/03/2023
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace:

Tato změna platí pro druhou část VZ - Užitkové vozidlo do 3,5 t