Lieferungen - 71108-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Stockholm: Rullstolar

2023/S 025-071108

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholms läns sjukvårdsområde
Nationellt registreringsnummer: 232100-0016
Postadress: Box 454 36
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 104 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Sebastian Wredenborg
E-post: sebastian.wredenborg@regionstockholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.slso.sll.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afswozrakl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afswozrakl&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Allround-, komfort- och transportrullstolar, rullstolsunderreden, drivaggregat, ramper, bälten och selar

Referensnummer: SLSO 2022-2817
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33193120 Rullstolar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Allround-, komfort- och transportrullstolar, rullstolsunderreden, drivaggregat, ramper, bälten och selar till Stockholms läns sjukvårdsområde/Hjälpmedel Stockholm och Region Gotland.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33193000 Invalidfordon, rullstolar och tillhörande utrustning
33193100 Invalidfordon och rullstolar
33193200 Delar och tillbehör till invalidfordon och rullstolar
33193220 Delar och tillbehör till rullstolar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Nuts-kod: SE214 Gotlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Allround-, komfort- och transportrullstolar, rullstolsunderreden, drivaggregat, ramper, bälten och selar till Stockholms läns sjukvårdsområde/Hjälpmedel Stockholm och Region Gotland.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/12/2023
Slut: 30/11/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/03/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/12/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/03/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/01/2023