Lieferungen - 71122-2023

03/02/2023    S25

România-București: Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate

2023/S 025-071122

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Număr naţional de înregistrare: RO 4203997
Adresă: Strada Banu Dumitrache nr. 46, sector 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032572
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul Achizitii Publice
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telefon: +40 212322640
Fax: +40 212084546
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.igsu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ECHIPAMENT SPECIAL DE PROTECTIE PENTRU POMPIERI

II.1.2)Cod CPV principal
35113400 Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Echipament special de protectie pentru pompieri

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 57 475 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 57 475 000.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Costum de protectie pentru pompieri

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113400 Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Depozitul Rezerve proprii Mizil, adresa: Stefam cel Mare, nr. 2, loc. Mizil, jud. Prahova

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Costum de protectie pentru pompieri

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare este: 612500.00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Manusi de protectie pentru pompieri

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113400 Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Depozitul Rezerve proprii Mizil, adresa: Stefam cel Mare, nr. 2, loc. Mizil, jud. Prahova

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Manusi de protectie pentru pompieri

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare este: 77500.00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Centura de siguran?a pentru pompieri

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113400 Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Depozitul Rezerve proprii Mizil, adresa: Stefam cel Mare, nr. 2, loc. Mizil, jud. Prahova

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Centura de siguran?a pentru pompieri

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare este: 102500.00 RON.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 185-379940
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8204
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 14 Costum de protecție pentru pompieri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTAMED
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Localitate: Gilau
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 689 700.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 689 700.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 78827
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 11

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTAMED
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Localitate: Gilau
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 61 250 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 582 037.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 76740
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 10

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/02/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTAMED
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Localitate: Gilau
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 61 250 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 897 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 11913
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 9 Costum de protecție pentru pompieri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/10/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTAMED
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Localitate: Gilau
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 61 250 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 908 300.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 10278
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 8 Costum de protec'ie pentru pompieri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTAMED
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Localitate: Gilau
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 70 560 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 621 120.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 9284
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 7 Costum de protectie pentru pompieri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/04/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTAMED
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Localitate: Gilau
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 61 250 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 9 196 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 116484
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 5 - Costum de protective pentru pompieri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTAMED
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Localitate: Gilau
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 61 250 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 931 485.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 75203
Lot nr.: 1
Titlu:

Acord cadru de furnizare a produsului Costum de protectie pentru pompieri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/01/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTAMED S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Comuna Gilau, Ferma 8,Halele nr. 20-21
Localitate: Gilau
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 264371568
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 61 250 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 57 475 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 57 475 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 77068
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsevent nr 3- Costum de protectie pentru pompieri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTAMED S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Comuna Gilau, Ferma 8,Halele nr. 20-21
Localitate: Gilau
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 264371568
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 61 250 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 379 400.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 76880
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent de furnizare 2 - Costum de protectie pentru pompieri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTAMED S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Comuna Gilau, Ferma 8,Halele nr. 20-21
Localitate: Gilau
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 264371568
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 61 250 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 848 396.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 75881
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent de furnizare nr. 1 - Costum de protectie pentru pompieri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTAMED S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Comuna Gilau, Ferma 8,Halele nr. 20-21
Localitate: Gilau
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 264371568
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 61 250 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 965 775.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 115465
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 4 Costum de protecție pentru pompieri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTAMED
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Localitate: Gilau
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 264371568
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 61 250 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 156 722.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 119088
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 6 costum de protectie pentru pompieri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTAMED
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Localitate: Gilau
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 61 250 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 689 700.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 135298
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr.12

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTAMED
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Localitate: Gilau
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 61 250 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 030 017.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

DUAE - Document Unic de Achizitie European - reprezinta o declaratie pe propria raspundere a op. ec. potrivit careia nu se afla intr-una dintre

situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala si indeplineste criteriile de calificare si selectie precizate de A.C. in fisa de date a

achizitiei. A se consulta instructiunile de completare puse la dispozitie de catre ANAP prin intermediul SEAP.

Caracteristicile lic. el. (ca etapa a reluarii competitiei in SEAP) au în vedere:

a) elem.of. care vor face ob.l licitatiei electronice: (art. 20 al. 9 din HGR nr. 395/2016) PRETUL UNITAR în lei fara TVA;

b) eventualele limite ale val. pâna la care elem. prevazute la lit. a) pot fi îmbunatatite, astfel cum rezulta din specif. tehnice: NU EXISTA LIMITE, cu asig. cerin?elor minime prevazute în caietului de sarcini si a prop. tehnice;

c) inf. care vor fi puse la dispozitia of. pe parcursul lic. el.:

- Of. pot vedea cea mai buna oferta: Da

- Licitatia se prelungeste automat, in cazul modif. clasamentului: Da

- Of. pot vedea nr. de participanti inscrisi la licitatie: Da

- Val.estimata pentru pretul unitar: Da

- Numar runde: 1

- Durata runda: 1 zi

- Pas minim de licitare: 1 % din val. estimata a pretului unitar

- Moneda in care se transmite oferta de pret: Da

- Data de început a lic.: Da

- Data de sfârsit a lic.: Da

d) conditiile în care of. vor avea dreptul sa liciteze: la lic. el. au dreptul sa participe doar op. ec. înregistrati în S.E.A.P. si carora le-au fost transmise inv. de participare la aceasta faza de catre aut. contr.

e) inf. relevante privind echipamentele electronice care trebuie utilizate, precum si modalitatile si specif. tehnice de conectare: se va consulta site-ul http://www.e-licitatie.ro;

f) alte inf. relevante privind procesul lic. electronice:

- în orice moment pe parcursul desfasurarii lic. el., sist. informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare inf. necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa în clasament;

- pe parcursul lic. el., sist. informatic nu va dezvalui identitatea of. participanti;

- ofertele depuse în cadrul lic. el. de catre ofertantii participanti nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze;

- în cazul în care of. declarat admis si înregistrat în SEAP nu modifica în cadrul fazei de lic.el. elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata în considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa în prealabil în SEAP.

- precizari referitoare la optiunea de prelungire automata a lic.: Lic. se prelungeste automat în cazul modificarii clasamentului. Timpul de prelungire depinde de of. participanti la procedura daca acestia fac modificari care duc la schimbarea locului 1 din clasament, adica, lic.el. nu se mai finalizeaza la o ora fixa, daca în ultimul minut s-a produs o modificare a primei pozitii din clasament. Conform precizarilor Agen?iei pentru Agenda Digitala a României, în acest caz, licitatia se va prelungi automat cu 5 minute. Cele 5 minute se aplica orei de închidere a licitatiei. Daca în intervalul de 1 minut pâna la ora de închidere a licita?iei se produc alte modificari ale clasamentului, care nu tin de locul 1 în clasament, termenul de prelungire ramâne cel de 5 minute dupa ora de închidere. Daca în ultimul minut din cele 5 minute de prelungire a licitatiei are loc o noua schimbare a locului 1 în clasament, licitatia se va prelungi automat cu înca 5 minute de la data modificarii clasamentului. Decalarea termenului de finalizare se va face repetitiv, pâna la ora 17.00, reluându-se a doua zi începând cu ora 09.00, doar daca se îndeplineste conditia anterioara.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023