Lieferungen - 71242-2023

03/02/2023    S25

Česko-Liběchov: Chemické výrobky

2023/S 025-071242

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Národní identifikační číslo: 67985904
Poštovní adresa: Rumburská 89
Obec: Liběchov
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 277 21
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUSTITIA PROCUREMENT PARTNERS, s.r.o.
E-mail: procurement@justitia.cz
Tel.: +420 778088818
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.iapg.cas.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilustav-zivocisne-fyziologie-a-genetiky-av-cr-v-v-i
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: Veřejná výzkumná instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Věda a výzkum

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka laboratorního spotřebního materiálu (DNS)

II.1.2)Hlavní kód CPV
24000000 Chemické výrobky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je komplexní dodávka laboratorního spotřebního materiálu. Dynamický nákupní systém se dělí do dále uvedených kategorií (ekvivalentní pojem užitý v tomto formuláři je "část").

Součástí předmětu plnění jednotlivých veřejných zakázek je dále doprava laboratorního spotřebního materiálu do místa plnění a záruka za jakost laboratorního spotřebního materiálu.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 645 419.04 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Laboratorní plastik

Část č.: 01
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
33190000 Různé zdravotnické přístroje a výrobky
33192500 Zkumavky
33790000 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely
38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
38437000 Laboratorní pipety a příslušenství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liběchov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka laboratorního plastiku, a to zejména zkumavek, mikrozkumavek, odběrových zkumavek, serologických pipet, plastů pro tkáňové kultury, stojánků a krabiček na zkumavky a sáčků na biohazard odpad.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Reagencie pro tkáňové kultury a biochemii

Část č.: 02
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33600000 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
33696500 Laboratorní činidla
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liběchov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka reagencií pro tkáňové kultury a biochemii, a to zejména kultivačních médií, sér, suplementů a růstových faktorů, biologicky aktivních malých molekul (např. inhibitorů a vitamínů), gelů a roztoků k elektroforéze proteinů a western blotu, kitů ke stanovení koncentrace proteinů a protilátek.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Veterinární léčiva a materiál pro odběry biologických vzorků

Část č.: 05
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
33190000 Různé zdravotnické přístroje a výrobky
33600000 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liběchov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka veterinárních léčiv a materiálu pro odběry biologických vzorků, a to zejména anestetik, analgetik, antibiotik, injekčních jehel a stříkaček, chirurgického materiálu, chirurgických nástrojů, šicího materiálu, sterilních gázových čtverců, náplastí a dezinfekce.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Spotřební materiál a materiál k údržbě sestav LC-MS/MS

Část č.: 06
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
33190000 Různé zdravotnické přístroje a výrobky
33600000 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liběchov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka spotřebního materiálu pro sestavy LC-MS/MS AB SCIEX 5500 QTRAP (výr. č. AU211351308) s nanoLC Eksigent 400 (výr. č. 13-02-21-156) a LC-MS/MS AB SCIEX 5600 TripleTOF (výr. č. BN21581308) s nanoLC Eksigent 400 (výr. č. 13-02-21-161), a to zejména spojovacího materiálu, kapilár, spotřebního materiálu LC systému (tj. rotor seals, valve stators, needles, loops, buffer tubings, pump seals apod.), včetně spotřebního materiálu MS (tj. maintenance cleaning kit, materiál k údržbě systému, Optic lenses, Ion Source Heaters, HiPower Supply Modules aj.). Veškerý spotřební materiál a materiál k údržbě musí být plně kompatibilní s uvedenými sestavami LC-MS/MS a vyhovovat doporučením výrobce.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Drobné laboratorní a ochranné pomůcky a laboratorní sklo

Část č.: 07
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
33190000 Různé zdravotnické přístroje a výrobky
33600000 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
33790000 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely
38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
38437000 Laboratorní pipety a příslušenství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liběchov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka drobných laboratorních a ochranných pomůcek a laboratorního skla, a to zejména pomůcek k navažování chemikálií, filtračních papírů, neprášivých ubrousků, ochranných rukavic, lepících rohoží, pracovních podložek, odměrných nádob, lahví na roztoky a popisovacích pásek a štítků.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Reagencie a materiál pro zpracování vzorků pro hmotnostní spektrometrii proteinů/peptidů

Část č.: 09
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
33190000 Různé zdravotnické přístroje a výrobky
33600000 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
33696500 Laboratorní činidla
33790000 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely
38437000 Laboratorní pipety a příslušenství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liběchov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka reagencií a materiálů pro zpracování vzorků pro hmotnostní spektrometrii proteinů/peptidů, a to zejména solventů LC-MS kvality, předkolon, kolon k separaci peptidů pomocí nanoLC, vialek a víček, kitů pro depleci abundantních proteinů, kitů pro frakcionaci proteinů/peptidů, detergentů, materiálu pro přípravu proteinových vzorků ve smyslu proteolytického štěpení, odsolení a značení proteinů/peptidů např. izotopovými značkami.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Kity a reagencie pro systém Luminex 100/200

Část č.: 10
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
33190000 Různé zdravotnické přístroje a výrobky
33600000 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
33696500 Laboratorní činidla
38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
38437000 Laboratorní pipety a příslušenství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liběchov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka kitů a reagencií pro systém Luminex 100/200 výrobce Luminex Corporation, a to zejména kalibračních a verifikačních kitů, sheath fluid tekutiny, kitů pro analýzu cytokinů a jiných molekul pomocí xMAP technologie.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 074-175882
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 003
Část č.: 01
Název:

Laboratorní plastik

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
27/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: BioTech a.s.
Národní identifikační číslo: 25664018
Poštovní adresa: Služeb 3056/4
Obec: Praha 10 - Strašnice
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 108 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 127 889.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 005
Část č.: 02
Název:

Reagencie pro tkáňové kultury a biochemii

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
27/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Life Technologies Czech Republic s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25761307
Poštovní adresa: V Celnici 1031/4
Obec: Praha 1 - Nové Město
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 433 040.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 005
Část č.: 05
Název:

Veterinární léčiva a materiál pro odběry biologických vzorků

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MP Logic s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26172925
Poštovní adresa: Nemocniční 480
Obec: Mělník
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 276 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 21 808.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 004
Část č.: 06
Název:

Spotřební materiál a materiál k údržbě sestav LC-MS/MS

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
27/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: AMEDIS, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 48586366
Poštovní adresa: Bobkova 786/4
Obec: Praha 9 - Černý Most
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 198 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 330 500.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 003
Část č.: 07
Název:

Drobné laboratorní a ochranné pomůcky a laboratorní sklo

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
27/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: VWR International s.r.o.
Národní identifikační číslo: 63073242
Poštovní adresa: Pražská 442
Obec: Stříbrná Skalice
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 281 67
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 140 900.10 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 003
Část č.: 09
Název:

Reagencie a materiál pro zpracování vzorků pro hmotnostní spektrometrii proteinů/peptidů

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
27/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Fisher Scientific, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 45539928
Poštovní adresa: Průmyslová 387
Obec: Pardubice - Pardubičky
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 530 03
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 253 924.94 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 005
Část č.: 10
Název:

Kity a reagencie pro systém Luminex 100/200

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
27/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Merck Life Science spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 45794171
Poštovní adresa: Na Hřebenech II 1718/10
Obec: Praha 4 - Nusle
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 337 357.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/01/2023