Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 71242-2023

03/02/2023    S25

Česko-Liběchov: Chemické výrobky

2023/S 025-071242

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Národní identifikační číslo: 67985904
Poštovní adresa: Rumburská 89
Obec: Liběchov
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 277 21
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUSTITIA PROCUREMENT PARTNERS, s.r.o.
E-mail: procurement@justitia.cz
Tel.: +420 778088818
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.iapg.cas.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilustav-zivocisne-fyziologie-a-genetiky-av-cr-v-v-i
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: Veřejná výzkumná instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Věda a výzkum

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka laboratorního spotřebního materiálu (DNS)

II.1.2)Hlavní kód CPV
24000000 Chemické výrobky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je komplexní dodávka laboratorního spotřebního materiálu. Dynamický nákupní systém se dělí do dále uvedených kategorií (ekvivalentní pojem užitý v tomto formuláři je "část").

Součástí předmětu plnění jednotlivých veřejných zakázek je dále doprava laboratorního spotřebního materiálu do místa plnění a záruka za jakost laboratorního spotřebního materiálu.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 645 419.04 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Laboratorní plastik

Část č.: 01
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
33190000 Různé zdravotnické přístroje a výrobky
33192500 Zkumavky
33790000 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely
38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
38437000 Laboratorní pipety a příslušenství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liběchov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka laboratorního plastiku, a to zejména zkumavek, mikrozkumavek, odběrových zkumavek, serologických pipet, plastů pro tkáňové kultury, stojánků a krabiček na zkumavky a sáčků na biohazard odpad.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Reagencie pro tkáňové kultury a biochemii

Část č.: 02
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33600000 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
33696500 Laboratorní činidla
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liběchov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka reagencií pro tkáňové kultury a biochemii, a to zejména kultivačních médií, sér, suplementů a růstových faktorů, biologicky aktivních malých molekul (např. inhibitorů a vitamínů), gelů a roztoků k elektroforéze proteinů a western blotu, kitů ke stanovení koncentrace proteinů a protilátek.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Veterinární léčiva a materiál pro odběry biologických vzorků

Část č.: 05
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
33190000 Různé zdravotnické přístroje a výrobky
33600000 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liběchov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka veterinárních léčiv a materiálu pro odběry biologických vzorků, a to zejména anestetik, analgetik, antibiotik, injekčních jehel a stříkaček, chirurgického materiálu, chirurgických nástrojů, šicího materiálu, sterilních gázových čtverců, náplastí a dezinfekce.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Spotřební materiál a materiál k údržbě sestav LC-MS/MS

Část č.: 06
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
33190000 Různé zdravotnické přístroje a výrobky
33600000 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liběchov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka spotřebního materiálu pro sestavy LC-MS/MS AB SCIEX 5500 QTRAP (výr. č. AU211351308) s nanoLC Eksigent 400 (výr. č. 13-02-21-156) a LC-MS/MS AB SCIEX 5600 TripleTOF (výr. č. BN21581308) s nanoLC Eksigent 400 (výr. č. 13-02-21-161), a to zejména spojovacího materiálu, kapilár, spotřebního materiálu LC systému (tj. rotor seals, valve stators, needles, loops, buffer tubings, pump seals apod.), včetně spotřebního materiálu MS (tj. maintenance cleaning kit, materiál k údržbě systému, Optic lenses, Ion Source Heaters, HiPower Supply Modules aj.). Veškerý spotřební materiál a materiál k údržbě musí být plně kompatibilní s uvedenými sestavami LC-MS/MS a vyhovovat doporučením výrobce.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Drobné laboratorní a ochranné pomůcky a laboratorní sklo

Část č.: 07
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
33190000 Různé zdravotnické přístroje a výrobky
33600000 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
33790000 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely
38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
38437000 Laboratorní pipety a příslušenství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liběchov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka drobných laboratorních a ochranných pomůcek a laboratorního skla, a to zejména pomůcek k navažování chemikálií, filtračních papírů, neprášivých ubrousků, ochranných rukavic, lepících rohoží, pracovních podložek, odměrných nádob, lahví na roztoky a popisovacích pásek a štítků.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Reagencie a materiál pro zpracování vzorků pro hmotnostní spektrometrii proteinů/peptidů

Část č.: 09
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
33190000 Různé zdravotnické přístroje a výrobky
33600000 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
33696500 Laboratorní činidla
33790000 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely
38437000 Laboratorní pipety a příslušenství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liběchov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka reagencií a materiálů pro zpracování vzorků pro hmotnostní spektrometrii proteinů/peptidů, a to zejména solventů LC-MS kvality, předkolon, kolon k separaci peptidů pomocí nanoLC, vialek a víček, kitů pro depleci abundantních proteinů, kitů pro frakcionaci proteinů/peptidů, detergentů, materiálu pro přípravu proteinových vzorků ve smyslu proteolytického štěpení, odsolení a značení proteinů/peptidů např. izotopovými značkami.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Kity a reagencie pro systém Luminex 100/200

Část č.: 10
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
33190000 Různé zdravotnické přístroje a výrobky
33600000 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
33696500 Laboratorní činidla
38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
38437000 Laboratorní pipety a příslušenství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liběchov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka kitů a reagencií pro systém Luminex 100/200 výrobce Luminex Corporation, a to zejména kalibračních a verifikačních kitů, sheath fluid tekutiny, kitů pro analýzu cytokinů a jiných molekul pomocí xMAP technologie.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 074-175882
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 003
Část č.: 01
Název:

Laboratorní plastik

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
27/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: BioTech a.s.
Národní identifikační číslo: 25664018
Poštovní adresa: Služeb 3056/4
Obec: Praha 10 - Strašnice
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 108 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 127 889.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 005
Část č.: 02
Název:

Reagencie pro tkáňové kultury a biochemii

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
27/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Life Technologies Czech Republic s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25761307
Poštovní adresa: V Celnici 1031/4
Obec: Praha 1 - Nové Město
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 433 040.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 005
Část č.: 05
Název:

Veterinární léčiva a materiál pro odběry biologických vzorků

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MP Logic s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26172925
Poštovní adresa: Nemocniční 480
Obec: Mělník
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 276 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 21 808.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 004
Část č.: 06
Název:

Spotřební materiál a materiál k údržbě sestav LC-MS/MS

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
27/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: AMEDIS, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 48586366
Poštovní adresa: Bobkova 786/4
Obec: Praha 9 - Černý Most
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 198 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 330 500.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 003
Část č.: 07
Název:

Drobné laboratorní a ochranné pomůcky a laboratorní sklo

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
27/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: VWR International s.r.o.
Národní identifikační číslo: 63073242
Poštovní adresa: Pražská 442
Obec: Stříbrná Skalice
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 281 67
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 140 900.10 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 003
Část č.: 09
Název:

Reagencie a materiál pro zpracování vzorků pro hmotnostní spektrometrii proteinů/peptidů

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
27/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Fisher Scientific, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 45539928
Poštovní adresa: Průmyslová 387
Obec: Pardubice - Pardubičky
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 530 03
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 253 924.94 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 005
Část č.: 10
Název:

Kity a reagencie pro systém Luminex 100/200

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
27/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Merck Life Science spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 45794171
Poštovní adresa: Na Hřebenech II 1718/10
Obec: Praha 4 - Nusle
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 337 357.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/01/2023