Dienstleistungen - 71265-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Lund: Programvaruutvecklingstjänster för tidsredovisning eller personal

2023/S 025-071265

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kraftringen Energi AB (publ)
Nationellt registreringsnummer: 556100-9852
Postadress: Box 25
Ort: LUND
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 22100
Land: Sverige
Kontaktperson: Petra Fernebring
E-post: petra.fernebring@ecenea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kraftringen.se
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

HR-system

Referensnummer: KEAB-2022/230
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212450 Programvaruutvecklingstjänster för tidsredovisning eller personal
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kraftringen Energi AB (556100-9852) bjuder in intresserade leverantörer till att inkomma med anbudsansökan avseende upphandling av HR-system.

Under upphandlingsförfarandet och under avtalstiden avses med ”beställare” Kraftringen. Potentiella leverantörer benämns "anbudssökande", ”anbudsgivare” och/eller ”leverantör”.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48450000 Programvara för tidsredovisning eller personal
48810000 Informationssystem
72260000 Programrelaterade tjänster
72268000 Tillhandahållande av programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lund

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kraftringen Energi AB (556100-9852) bjuder in intresserade leverantörer till att inkomma med anbudsansökan avseende upphandling av HR-system.

Under upphandlingsförfarandet och under avtalstiden avses med ”beställare” Kraftringen. Potentiella leverantörer benämns "anbudssökande", ”anbudsgivare” och/eller ”leverantör”.

II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 228-657825
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Härmed avbryts Kraftringens upphandling av HR-system (KEAB-2022/230)

Anledningen är att betydande brist i upphandlingsdokumentet uppdagats.

Kraftringen planerar att annonsera ny upphandling inom kort.

Mercell annons: https://opic.com/id/afkcxdfbnf

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023