Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71390-2023

03/02/2023    S25

Polen-Poznań: Gebäudereinigung

2023/S 025-071390

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Postanschrift: Siemiradzkiego 5a
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 60-763
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Miller/Zamówienia Publiczne
E-Mail: mmiller@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 618646303
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://gddkia.eb2b.com.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://gddkia.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami krajowymi i autostradami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi sprzątania w budynku GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Gnieźnie w podziale na zadania

Referenznummer der Bekanntmachung: OPO.D-3.2421.5.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90911200 Gebäudereinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Usługi sprzątania wykonane w budynkach Rejonu oraz Obwodach Drogowych przy użyciu własnych środków w podziale na zadania :

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Zadanie I obejmuje budynek administracyjny Rejonu oraz Obwodu Drogowego w Gnieźnie Al. Reymonta 32, o powierzchni 420,70 m2oraz archiwum w budynku garażowym o powierzchni 55m2,powirzchnia okien 144m2.

Zadanie II obejmuje budynek administracyjno–socjalny oraz budynek portierni Obwodu Drogowego w Iwnie ul. Gnieźnieńska 1, powierzchnia 156m2 powierzchnia okien 28,06m2.

Zadanie III obejmuje budynek administracyjno-socjalny Obwodu Drogowego we Wrześni ul. Objazdowa 120,5m2 , powierzchnia okien 32 m2.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie I obejmuje budynek administracyjny Rejonu oraz Obwodu Drogowego w Gnieźnie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90911300 Fensterreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL5 Makroregion południowo-zachodni
Hauptort der Ausführung:

Gniezno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie I obejmuje budynek administracyjny Rejonu oraz Obwodu Drogowego w

Gnieźnie Al. Reymonta 32, o powierzchni 420,70 m2oraz archiwum w budynku

garażowym o powierzchni 55m2,powirzchnia okien 144m2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Aspekt społeczny / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie II obejmuje budynek administracyjno–socjalny oraz budynek portierni Obwodu Drogowego w Iwnie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90911300 Fensterreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL5 Makroregion południowo-zachodni
Hauptort der Ausführung:

Gniezno/Obwód Iwno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie II obejmuje budynek administracyjno–socjalny oraz budynek portierni

Obwodu Drogowego w Iwnie ul. Gnieźnieńska 1, powierzchnia 156m2 powierzchnia

okien 28,06m2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Aspekt społeczny / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie III obejmuje budynek administracyjno-socjalny Obwodu Drogowego we Wrześni

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90911300 Fensterreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL5 Makroregion południowo-zachodni
Hauptort der Ausführung:

Gniezno/ Obwód Września

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie III obejmuje budynek administracyjno-socjalny Obwodu Drogowego we

Wrześni ul. Objazdowa 120,5m2 , powierzchnia okien 32 m2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Aspekt społeczny / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie zdnia 23 kwiecień 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawozamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunkówzmian zostały zawarte w SIWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawieumowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności wzakresie realizacji zamówienia zostały określone w SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 10:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacjielektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:

https://gddkia.eb2b.com.pl/

. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniuo udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na Platformie zakupowej.Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie zPlatformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

Pozostałe warunki określone zostały w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniuzamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezZamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określonew Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu orazdokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, októrej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i ŚrednichPrzedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzpczynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzieleniezamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanieczynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formieelektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminudo wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treściąprzed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się ztreścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jegokopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środkówkomunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać zapośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce„Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejszepostępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie„Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołanialub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościZamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja zostałaprzekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni -jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentówzamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DziennikuUrzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia naPlatformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się wterminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiącychpodstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborzenajkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia oudzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowneprzepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikompostępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie –sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowieniaPrezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześniejej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatorawyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jestrównoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawieprzysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament OdwołańAdres
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023