Dienstleistungen - 71480-2023

03/02/2023    S25

România-Galați: Servicii de proiectare arhitecturală

2023/S 025-071480

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2023/S 006-014111)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Galati
Număr naţional de înregistrare: 3814810
Adresă: Strada: Domnească, nr. 54
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800008
Țară: România
Persoană de contact: Liliana Tanasov
E-mail: licitatii@primariagalati.ro
Telefon: +40 236307720
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariagalati.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CONCURS SOLUȚII URBANISTICE pentru obiectivul „Parcare subterană Strada Eroilor nr.1” - Amenajare Piațeta Eroilor

Număr de referinţă: 38148102022138
II.1.2)Cod CPV principal
71220000 Servicii de proiectare arhitecturală
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Municipiul Galați dorește achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul „Parcare subterană Strada Eroilor Nr.1” - Amenajare PIAȚETA EROILOR prin organizarea concursului de soluții cu scopul de a identifica soluția optimă de amenajare pentru spațiul public „Piațeta Eroilor”.

Concurs de soluții în urma căruia se va încheia un contract de servicii de proiectare pentru remodelare arhitecturală, urbanistică si peisagistică a zonei în vederea realizării obiectivului „Parcare subterană Strada Eroilor Nr.1” - Amenajare PIAȚETA EROILOR prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, in conformitate cu art.104 alin.(7) din Legea nr.98/2016.

Concursul de soluții este organizat cu respectarea prevederilor legislației naționale privind achizițiile publice (Legea nr. 98/2016 privind achizițiilor publice și H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție public/ acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2023/S 006-014111

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 20/02/2023
A se citi:
Data: 06/03/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: