Dienstleistungen - 71495-2023

03/02/2023    S25

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve

2023/S 025-071495

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Nacionalna identifikacijska številka: 5300177000
Poštni naslov: Hajdrihova ulica 2A
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Služba za javna naročila
E-naslov: jn.drsi@gov.si
Telefon: +386 22341440
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Investicije v železniško infrastrukturo

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava strokovnih podlag za odločitev o zamenjavi sistema napetosti vozne mreže na javni železniški infrastrukturi

Referenčna številka dokumenta: 43001-365/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
71240000 Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izdelava strokovnih podlag za odločitev o zamenjavi sistema napetosti vozne mreže na javni železniški infrastrukturi

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71240000 Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Izdelava strokovnih podlag za odločitev o zamenjavi sistema napetosti vozne mreže na javni železniški infrastrukturi

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: cena / Ponder: 80 %
Merilo stroškov - Ime: reference kadra / Ponder: 20 %
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2022/S 201-572490
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Poštni naslov: Hajdrihova ulica 2A
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
31/01/2023