Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71545-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Technische Hilfe

2023/S 025-071545

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 003-006688)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Directia Generala de Administrare a Unitatilor de Invatamant si de Sport Sector 4
Nationale Identifikationsnummer: 38248861
Postanschrift: Strada: Bulevardul George Cosbuc, nr. 6-16
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ana-Maria Mocanita
E-Mail: office@dgauis.ro
Telefon: +40 786883180
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dgauis.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru prestari servicii de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI

Referenznummer der Bekanntmachung: 38248861/2022/05
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71356200 Technische Hilfe
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prezenta documentaţie de atribuire conţine cerinţele, criteriile, regulile şi informaţiile necesare pentru a asigura potenţialilor ofertanţi o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a acordului-cadru având ca obiect servicii de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puţin 18 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 003-006688

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 06/02/2023
muss es heißen:
Tag: 14/02/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 06/02/2023
muss es heißen:
Tag: 14/02/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 06/06/2023
muss es heißen:
Tag: 14/06/2023
Abschnitt Nummer: II.1.5
Anstatt:

6614784

muss es heißen:

7626528

Abschnitt Nummer: II.2.4
Anstatt:

Obiectul achizitiei va fi reprezentat de servicii de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pentru o perioada de 48 de luni. Estimarile cantitatilor maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru si a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regasesc in cuprinsul caietului de sarcini. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 826.848,00 lei fără TVA. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru: cantitati minime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pentru o perioadă de 24 luni; cantitati maxime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioada de 48 luni; Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantitati minime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioadă de 2 luni; cantitati maxime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioadă de 6 luni. Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016 si ale prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP.

muss es heißen:

Obiectul achizitiei va fi reprezentat de servicii de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pentru o perioada de 48 de luni. Estimarile cantitatilor maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru si a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regasesc in cuprinsul caietului de sarcini. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 953.316,00 lei fără TVA. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru: cantitati minime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pentru o perioadă de 24 luni; cantitati maxime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioada de 48 luni; Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantitati minime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioadă de 2 luni; cantitati maxime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioadă de 6 luni. Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016 si ale prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Autoritatea contractanta modifica valoarea estimată maximă a acordului cadru și valoarea celui mai mare contract subsecvent determinate de omiterea includerii anumitor echipamente la nivelul documentației de atribuire.