Dienstleistungen - 71545-2023

03/02/2023    S25

România-București: Servicii de asistenţă tehnică

2023/S 025-071545

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2023/S 003-006688)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Directia Generala de Administrare a Unitatilor de Invatamant si de Sport Sector 4
Număr naţional de înregistrare: 38248861
Adresă: Strada: Bulevardul George Cosbuc, nr. 6-16
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
Persoană de contact: Ana-Maria Mocanita
E-mail: office@dgauis.ro
Telefon: +40 786883180
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgauis.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru prestari servicii de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI

Număr de referinţă: 38248861/2022/05
II.1.2)Cod CPV principal
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prezenta documentaţie de atribuire conţine cerinţele, criteriile, regulile şi informaţiile necesare pentru a asigura potenţialilor ofertanţi o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a acordului-cadru având ca obiect servicii de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puţin 18 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2023/S 003-006688

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 06/02/2023
A se citi:
Data: 14/02/2023
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 06/02/2023
A se citi:
Data: 14/02/2023
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 06/06/2023
A se citi:
Data: 14/06/2023
Numărul secţiunii: II.1.5
În loc de:

6614784

A se citi:

7626528

Numărul secţiunii: II.2.4
În loc de:

Obiectul achizitiei va fi reprezentat de servicii de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pentru o perioada de 48 de luni. Estimarile cantitatilor maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru si a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regasesc in cuprinsul caietului de sarcini. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 826.848,00 lei fără TVA. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru: cantitati minime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pentru o perioadă de 24 luni; cantitati maxime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioada de 48 luni; Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantitati minime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioadă de 2 luni; cantitati maxime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioadă de 6 luni. Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016 si ale prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP.

A se citi:

Obiectul achizitiei va fi reprezentat de servicii de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pentru o perioada de 48 de luni. Estimarile cantitatilor maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru si a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regasesc in cuprinsul caietului de sarcini. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 953.316,00 lei fără TVA. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru: cantitati minime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pentru o perioadă de 24 luni; cantitati maxime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioada de 48 luni; Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantitati minime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioadă de 2 luni; cantitati maxime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioadă de 6 luni. Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016 si ale prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP.

VII.2)Alte informații suplimentare:

Autoritatea contractanta modifica valoarea estimată maximă a acordului cadru și valoarea celui mai mare contract subsecvent determinate de omiterea includerii anumitor echipamente la nivelul documentației de atribuire.