Lieferungen - 71562-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Banská Bystrica: Rohre und Formstücke

2023/S 025-071562

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nationale Identifikationsnummer: 36038351
Postanschrift: Námestie SNP 8
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 97566
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
E-Mail: bohuslav.chudik@lesy.sk
Telefon: +421 905444577
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.lesy.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ Karpaty
Postanschrift: Pri rybníku 1301
Ort: Šaštín-Stráže
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Postleitzahl: 90841
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.karpaty@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ PODUNAJSKO
Postanschrift: Koháryho 2
Ort: Levice
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.podunajsko@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ TRIBEČ
Postanschrift: Parková 7
Ort: Topoľčianky
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Postleitzahl: 95193
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.tribec@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ POVAŽIE
Postanschrift: Hodžova 38
Ort: Trenčín
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.povazie@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ SEVER
Postanschrift: Nám. M. R. Štefánika 1
Ort: Žilina
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 01001
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.sever@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ TATRY
Postanschrift: Juraja Martinku 110/6
Ort: Liptovský Hrádok
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.tatry@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ HOREHRONIE
Postanschrift: Hlavná 245/72
Ort: Čierny Balog
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 97652
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.horehronie@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ POĽANA
Postanschrift: Kriváň 334
Ort: Kriváň
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 96204
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.polana@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ GEMER
Postanschrift: Námestie slobody 2
Ort: Revúca
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 05001
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.gemer@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ VÝCHOD
Postanschrift: Jovická 2
Ort: Rožňava
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.vychod@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ ŠARIŠ
Postanschrift: Obrancov mieru 6
Ort: Prešov
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.saris@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ VIHORLAT
Postanschrift: Čemernianska 136
Ort: Vranov nad Topľou
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Postleitzahl: 09301
Land: Slowakei
E-Mail: lesy.vihorlat@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ ZLT B. BYSTRICA
Postanschrift: Mičinská cesta 33
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 97405
Land: Slowakei
E-Mail: a.luptakova@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ SEMENOLES L. HRÁDOK
Postanschrift: Pri železnici 52
Ort: Liptovský Hrádok
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Land: Slowakei
E-Mail: semenoles@lesy.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OZ ULIČ
Postanschrift: Ulič 96
Ort: Ulič
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Postleitzahl: 06767
Land: Slowakei
E-Mail: lpmulic@lpmulic.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lesy.sk
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov

Referenznummer der Bekanntmachung: 4 Q/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44164310 Rohre und Formstücke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník:

24000000-4 (Chemické prípravky)

09112200-9 (Rašelina)

, ktorý je rozdelený na dve časti:

a) časť A - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín

b) časť B - Nákup substrátov, rašeliny a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie lesných drevín

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude nákup a dodanie priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) pre časť A:

- insekticídy - prípravky na preventívnu ochranu pred hmyzími škodcami a ničenie hmyzích škodcov

- feromóny - prípravky na lákanie hmyzu do pascí

- rodenticídy - prípravky na ničenie hlodavcov

- fungicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie hubových ochorení

- herbicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie nežiadúcej vegetácie

- repelenty - prípravky na ochranu drevín pred škodami zverou

- hnojivá - podporné prípravky na rast drevín

- iné prípravky - prípravky, ktoré nepatria do kategórie predchadzajúcich prípravkov, ale sú ich aplikačnou súčasťou ako napríklad farbivá, zmáčadlá, ktoré vylepšujú vlastnosti prípravkov pri ich použití.

b) pre časť B:

- sú zmesi používané na výsev semien lesných drevín v lesných škôlkach

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: "Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov", identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:

1) OZ Karpaty

2) OZ Podunajsko

3) OZ Tribeč

4) OZ Považie

5) OZ Sever

6) OZ Tatry

7) OZ Horehronie

8) OZ Poľana

9) OZ Gemer

10) OZ Východ

11) OZ Šariš

12) OZ Vihorlat

13) OZ Lesnej techniky

14) OZ Semenoles

15) OZ Ulič

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 598 214.16 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

časť B - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín

Los-Nr.: A
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24000000 Chemische Erzeugnisse
09112200 Torf
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Pracovisko obchodnej prevádzky, Mičinská cesta 33, 975 66 Banská Bystrica, resp. sídla odštepných závodov, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník:

24000000-4 (Chemické prípravky)

09112200-9 (Rašelina)

, ktorý je rozdelený na dve časti:

a) časť A - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín

b) časť B - Nákup substrátov, rašeliny a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie lesných drevín

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude nákup a dodanie priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) pre časť A:

- insekticídy - prípravky na preventívnu ochranu pred hmyzími škodcami a ničenie hmyzích škodcov

- feromóny - prípravky na lákanie hmyzu do pascí

- rodenticídy - prípravky na ničenie hlodavcov

- fungicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie hubových ochorení

- herbicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie nežiadúcej vegetácie

- repelenty - prípravky na ochranu drevín pred škodami zverou

- hnojivá - podporné prípravky na rast drevín

- iné prípravky - prípravky, ktoré nepatria do kategórie predchadzajúcich prípravkov, ale sú ich aplikačnou súčasťou ako napríklad farbivá, zmáčadlá, ktoré vylepšujú vlastnosti prípravkov pri ich použití.

b) pre časť B:

- sú zmesi používané na výsev semien lesných drevín v lesných škôlkach

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: "Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov", identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:

1) OZ Karpaty

2) OZ Podunajsko

3) OZ Tribeč

4) OZ Považie

5) OZ Sever

6) OZ Tatry

7) OZ Horehronie

8) OZ Poľana

9) OZ Gemer

10) OZ Východ

11) OZ Šariš

12) OZ Vihorlat

13) OZ Lesnej techniky

14) OZ Semenoles

15) OZ Ulič

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

časť B - Nákup substrátov, rašeliny a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie lesných drevín

Los-Nr.: B
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24000000 Chemische Erzeugnisse
09112200 Torf
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Pracovisko obchodnej prevádzky, Mičinská cesta 33, 975 66 Banská Bystrica, resp. sídla odštepných závodov, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník:

24000000-4 (Chemické prípravky)

09112200-9 (Rašelina)

, ktorý je rozdelený na dve časti:

a) časť A - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín

b) časť B - Nákup substrátov, rašeliny a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie lesných drevín

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude nákup a dodanie priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) pre časť A:

- insekticídy - prípravky na preventívnu ochranu pred hmyzími škodcami a ničenie hmyzích škodcov

- feromóny - prípravky na lákanie hmyzu do pascí

- rodenticídy - prípravky na ničenie hlodavcov

- fungicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie hubových ochorení

- herbicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie nežiadúcej vegetácie

- repelenty - prípravky na ochranu drevín pred škodami zverou

- hnojivá - podporné prípravky na rast drevín

- iné prípravky - prípravky, ktoré nepatria do kategórie predchadzajúcich prípravkov, ale sú ich aplikačnou súčasťou ako napríklad farbivá, zmáčadlá, ktoré vylepšujú vlastnosti prípravkov pri ich použití.

b) pre časť B:

- sú zmesi používané na výsev semien lesných drevín v lesných škôlkach

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: "Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov", identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:

1) OZ Karpaty

2) OZ Podunajsko

3) OZ Tribeč

4) OZ Považie

5) OZ Sever

6) OZ Tatry

7) OZ Horehronie

8) OZ Poľana

9) OZ Gemer

10) OZ Východ

11) OZ Šariš

12) OZ Vihorlat

13) OZ Lesnej techniky

14) OZ Semenoles

15) OZ Ulič

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Ein dynamisches Beschaffungssystem wurde eingerichtet
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 211-606615
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4 Q/2022
Los-Nr.: A
Bezeichnung des Auftrags:

Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín - časť A - výzva č. 01/2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia
Nationale Identifikationsnummer: 36862126
Postanschrift: Nobelova 34
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 83605
Land: Slowakei
E-Mail: robert.konopka@agrofert.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 507 003.56 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4 Q/2022
Los-Nr.: "B"
Bezeichnung des Auftrags:

Nákup substrátov, rašeliny a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie lesných drevín - časť B - výzva č. 02/2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AGRO CS Slovakia, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 36042161
Postanschrift: Nám. Republiky 5
Ort: Lučenec
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 98401
Land: Slowakei
E-Mail: pokoradiova@agrocs.sk
Telefon: +421 474330119
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 91 210.60 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023