Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71606-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Techirghiol: Medizinische Geräte

2023/S 025-071606

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ORAS TECHIRGHIOL
Nationale Identifikationsnummer: 4300540
Postanschrift: Strada: Dr.Victor Climescu, nr. 24
Ort: Techirghiol
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 906100
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Carmen Cealera
E-Mail: achizitii@primariatechirghiol.ro
Telefon: +40 241735622
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.primariatechirghiol.ro
Adresse des Beschafferprofils: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162147
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ACHIZITIA SI FURNIZAREA ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE in cadrul Proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL TECHIRGHIOL IN VEDEREA GESTIONARII VIRUSULUI SARS-COV-2”

Referenznummer der Bekanntmachung: PAAPD1393205;PAAPD1393208;PAAPD1393210;PAAPD1393211;PAAPD1393215;PAAPD1395939
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contract lotizat de furnizare echipamente si dispozitive medicale in cadrul proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL TECHIRGHIOL IN VEDEREA GESTIONARII VIRUSULUI SARS-COV-2”

Impartirea echipamentelor pe loturi este urmatoarea:

LOT 1 – Dezinfectant suprafete si covorase

Detergent dezinfectant pentru suprafete si covorase (recipiente de 1L): 2.016 bucati

LOT 2 – Dezinfectant maini

- Dezinfectant maini pentru dispenser (recipiente de 1L): 7.680 bucati

LOT 3 – Masti tip IIR medicale

- Masti unica folosinta tip IIR medicale: 217.680 bucati

LOT 4 – Sapun dezinfectant

- Sapun dezinfectant: 4.800 bucati

LOT 5 – Manusi de examinare din latex nepudrate- Manusi de examinare latex nepudrate (cutie): 440 bucati

LOT 6 – Dispozitive medicale

- Dispenser automat dezinfectant maini fara montaj pe perete (statie de dezinfectare): 64 bucati

- Dispenser automat sapun maini cu montaj pe perete: 40 bucati

- Covor dezinfector cu tava retinere: 54 bucati

- Termometru digital infrarosu: 61 bucati

- Scaner temperatura (kit complet camere, adaptoare, monitoare, etc): 6 bucati

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor)

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari: 6 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor)

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 052 218.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 6
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 6
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 3 – Masti tip IIR medicale

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
18143000 Schutzkleidung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Orasul Techirghiol, Judetul Constanta

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vor fi achizitionate urmatoarele produse: Masti unica folosinta tip IIR medicale: 217.680 bucati

Cerinte de performanta conform punctului 5.2.7 tabelul 1 din SR EN 14683+AC:2019 (teste care trebuie efectuate pe produse finite):

3.1.Eficienta filtrarii bacteriene;

3.2 Permeabilitate respiratorie;

3.3 Rezistenta la stropire;

3.4 Incarcare microbiana

3.5 Biocompatibilitate

3.6 Etichetarea si marcarea ambalajului- trebuie respectate prevederile punctului 13 din Anexa 1 la directiva 93/42/EEC sau Anexa 1, pct.23, din REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI .

In mod special , pentru masti trebuie specificate urmatoarele informatii prevazute la punctul 6 din SR EN 14683+AC:2019:

a) numarul standardului European -SR EN 14683+AC:2019

b) tipul mastii indicat in tabelul nr. 1 din acelasi standard.

c) Marcaj CE

3.7 Raport testare, declaratia de conformitate CE a producatorului, Certificatul ISO 9001:2019 si ISO 13485:2019 de la producator, avizul de functionare + anexe emise de ANMDMR pentru distribuitor si Certificatul de inregistrate pentru producator si/sau aviz eliberat de Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie cu valabilitate pe toata perioada contractului.

In conformitate cu prevederile art. 156, alin (1) lit. b. din legea 98/2016 - Toate specificațiile tehnice, serviciile, standardele și cerințele menționate și solicitate în cadrul documentației de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) sunt însoțite de mențiunea “sau echivalent”.

Serviciile accesorii livrarilor de produse constau in:

- livrarea produselor la sediile urmatoarelor unitati de invatamant din orasul Techirghiol, conform distribuirii cantitative prezentata in Caietul de sarcini: Liceul Teoretic „Emil Racovita” oras Techirghiol, Gradinita "Pinocchio", Gradinita cu program normal nr. 2 oras Techirghiol, Gradinita cu program prelungit oras Techirghiol

- asigurarea remedierii defectelor, constand in: inlocuirea produselor cu defect de ambalare/defect de functionare

- participarea la receptia produselor. Conditiile de realizare a receptiei sunt detaliate la Cap 5 Receptia produselor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare Masti unica folosinta tip IIR medicale: 217.680 bucati / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 141 492.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Produsele sunt necesare pentru implementarea corespunzatoare a proiectului finanţat de catre AM POIM - Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Proiectul a fost aprobat spre finantare prin Contractul de finantare nerambursabila nr. 1698/13.09.2022 incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Techirghiol in calitate de Beneficiar si Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Oprațional Infrastructură Mare

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 – Dezinfectant maini

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24455000 Desinfektionsmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Orasul Techirghiol, Judetul Constanta

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vor fi achizitionate urmatoarele produse: Dezinfectant maini pentru dispenser (recipiente de 1L): 7.680 bucati

Specificatiile tehnice ale dezinfectantilor (spectru de activitate, testari doveditoare ale eficaciatii microbicide) ca si evaluarea tehnica a ofertelor se intemeiaza, respectiv se va intemeia pe dispozitiile standardului general EN 14885:2022 sau echivalent si pe prevederile standardelor specifice fiecarei activitati micobiocide impuse prin standard

Se aplica prevederile OMS nr. 1761/2021 in ceea ce priveste utilizarea dezinfectantilor, acolo unde nu exista prevederi speciale care sa inlature aplicarea sa

Spectru de activitate: bactericid (EN 1500 si EN 1276); levuricid/ fungicid (EN 1650) ; virucid (EN 14476).

In conformitate cu prevederile art. 156, alin (1) lit. b. din legea 98/2016 - Toate specificațiile tehnice, serviciile, standardele și cerințele menționate și solicitate în cadrul documentației de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) sunt însoțite de mențiunea “sau echivalent”.

Serviciile accesorii livrarilor de produse constau in:

- livrarea produselor la sediile urmatoarelor unitati de invatamant din orasul Techirghiol, conform distribuirii cantitative prezentata in Caietul de sarcini: Liceul Teoretic „Emil Racovita” oras Techirghiol, Gradinita "Pinocchio", Gradinita cu program normal nr. 2 oras Techirghiol, Gradinita cu program prelungit oras Techirghiol

- asigurarea remedierii defectelor, constand in: inlocuirea produselor cu defect de ambalare/defect de functionare

- participarea la receptia produselor. Conditiile de realizare a receptiei sunt detaliate la Cap 5 Receptia produselor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare Dezinfectant maini pentru dispenser (recipiente de 1L): 7.680 bucati in cele 4 unitati de invatamant / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 384 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Produsele sunt necesare pentru implementarea corespunzatoare a proiectului finanţat de catre AM POIM - Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Proiectul a fost aprobat spre finantare prin Contractul de finantare nerambursabila nr. 1698/13.09.2022 incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Techirghiol in calitate de Beneficiar si Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Oprațional Infrastructură Mare

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 5 – Manusi de examinare din latex nepudrate

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141420 Operationshandschuhe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Orasul Techirghiol, Judetul Constanta

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vor fi achizitionate urmatoarele produse: Manusi de examinare latex nepudrate (cutie): 440 bucati

Marcaj CE, Sa fie in conformitate Directiva 93/42/EEC privind Dispozitivele Medicale, categoria III (in conformitate cu Regulamentul UE 2016/425 al Parlamentului Consiliului European privind echipamentele individuale de protectie) clasa I nesterile.

Sa fie in conformitate cu EN 388:2016, EN374-1:2013; EN374-2, EN 374-5:206 ASTM 1671-13, EN420:2010, EN 455-1.2.3.4 manusi medicale pentru unica utilizare.

Se va prezenta Certifcatul de conformitate emis de un organism notificat care se regaseste pe site-ul ec.europa.eu, conform tipurilor de produse certificate. Nu se accepta certificate voluntare.

Se va prezenta Declaratia de conformitate in care sa fie precizat standardul EN 455 (pe declarație se va regăsi reprezentantul producătorului in UE).

Se va prezenta Raportul de testare pe standardul EN 455, EN 374-5 C.16. se vor prezenta poze cu produsul.

In conformitate cu prevederile art. 156, alin (1) lit. b. din legea 98/2016 - Toate specificațiile tehnice, serviciile, standardele și cerințele menționate și solicitate în cadrul documentației de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) sunt însoțite de mențiunea “sau echivalent”.

Serviciile accesorii livrarilor de produse constau in:

- livrarea produselor la sediile urmatoarelor unitati de invatamant din orasul Techirghiol, conform distribuirii cantitative prezentata in Caietul de sarcini: Liceul Teoretic „Emil Racovita” oras Techirghiol, Gradinita "Pinocchio", Gradinita cu program normal nr. 2 oras Techirghiol, Gradinita cu program prelungit oras Techirghiol

- asigurarea remedierii defectelor, constand in: inlocuirea produselor cu defect de ambalare/defect de functionare

- participarea la receptia produselor. Conditiile de realizare a receptiei sunt detaliate la Cap 5 Receptia produselor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare Manusi de examinare latex nepudrate (cutie): 440 bucati / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 28 160.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Produsele sunt necesare pentru implementarea corespunzatoare a proiectului finanţat de catre AM POIM - Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Proiectul a fost aprobat spre finantare prin Contractul de finantare nerambursabila nr. 1698/13.09.2022 incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Techirghiol in calitate de Beneficiar si Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Oprațional Infrastructură Mare

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 6 – Dispozitive medicale

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Orasul Techirghiol, Judetul Constanta

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vor fi achizitionate urmatoarele categorii de aparatura medicala si servicii accesorii: Dispenser automat dezinfectant maini fara montaj pe perete (statie de dezinfectare): 64 bucati, Dispenser automat sapun maini cu montaj pe perete: 40 bucati, Covor dezinfector cu tava retinere: 54 bucati, Termometru digital infrarosu: 61 bucati, Scaner temperatura (kit complet camere, adaptoare, monitoare, etc): 6 bucati

In conformitate cu prevederile art. 156, alin (1) lit. b. din legea 98/2016 - Toate specificațiile tehnice, serviciile, standardele și cerințele menționate și solicitate în cadrul documentației de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) sunt însoțite de mențiunea “sau echivalent”.

Serviciile accesorii livrarilor de produse constau in:

- livrarea produselor la sediile urmatoarelor unitati de invatamant din orasul Techirghiol, conform distribuirii cantitative prezentata in Caietul de sarcini: Liceul Teoretic „Emil Racovita” oras Techirghiol, Gradinita "Pinocchio", Gradinita cu program normal nr. 2 oras Techirghiol, Gradinita cu program prelungit oras Techirghiol

- montajul produselor care necesita montaj (dispensere, scaner temeratura - kit complet),

- asigurarea suportului tehnic pentru produsele livrate: instruirea personalul unitatilor de invatament in utilizarea specifica pentru fiecare tip de dispozitiv/aparat furnizat - unde va fi cazul., asigurarea serviciilor de mentenanta dispozitive si aparatura pentru toate dispozitivele/aparatele achizitionate prin proiect care vor necesita aceste servicii.

- asigurarea remedierii defectelor, constand in: inlocuirea produselor cu defect/defect de functionare

- participarea la receptia produselor. Conditiile de realizare a receptiei sunt detaliate la Cap 5 Receptia produselor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare cantitati produse in cele 4 unitati de invatamant Termen de livrare: 1. Dispenser automat dezinfectant maini fara montaj pe perete (statie de dezinfectare): 64 bucati in cele 4 unitati de invatamant; 2. Dispenser automat sapun maini cu montaj pe perete: 40 bucati in cele 4 unitati de invatamant; 3. Covor dezinfector cu tava retinere: 54 bucati in cele 4 unitati de invatamant; 4. Termometru digital infrarosu: 61 bucati in cele 4 unitati de invatamant; Termometru digital infrarosu: 61 bucati in cele 4 unitati de invatamant. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 138 086.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Produsele sunt necesare pentru implementarea corespunzatoare a proiectului finanţat de catre AM POIM - Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Proiectul a fost aprobat spre finantare prin Contractul de finantare nerambursabila nr. 1698/13.09.2022 incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Techirghiol in calitate de Beneficiar si Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Oprațional Infrastructură Mare

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1- Dezinfectant suprafete si covorase

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24455000 Desinfektionsmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Orasul Techirghiol, Judetul Constanta

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vor fi achizitionate urmatoarele produse: Detergent dezinfectant pentru suprafete si covorase (recipiente de 1L): 2.016 bucati

Specificatiile tehnice ale dezinfectantilor (spectru de activitate, testari doveditoare ale eficacitatii microbicide) ca si evaluarea tehnica a ofertelor se intemeiaza, respectiv se va intemeia pe dispozitiile standardului general EN 14885:2022 sau echivalent si pe prevederile standardelor specifice fiecarei activitati micobiocide impuse prin standard

Produsul trebuie sa realizeaza curatare si dezinfectie

Spectru de activitate: bactericid (EN 1276); levuricid/fungicid (EN 1650); virucid (EN 14476 )

In conformitate cu prevederile art. 156, alin (1) lit. b. din legea 98/2016 - Toate specificațiile tehnice, serviciile, standardele și cerințele menționate și solicitate în cadrul documentației de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) sunt însoțite de mențiunea “sau echivalent”.

Serviciile accesorii livrarilor de produse constau in:

- livrarea produselor la sediile urmatoarelor unitati de invatamant din orasul Techirghiol, conform distribuirii cantitative prezentata in Caietul de sarcini: Liceul Teoretic „Emil Racovita” oras Techirghiol, Gradinita "Pinocchio", Gradinita cu program normal nr. 2 oras Techirghiol, Gradinita cu program prelungit oras Techirghiol

- asigurarea remedierii defectelor, constand in: inlocuirea produselor cu defect de ambalare/defect de functionare

- participarea la receptia produselor. Conditiile de realizare a receptiei sunt detaliate la Cap 5 Receptia produselor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare Detergent dezinfectant pentru suprafete si covorase (recipiente de 1L): 2.016 bucati in cele 4 unitati de invatamant / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 110 880.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Produsele sunt necesare pentru implementarea corespunzatoare a proiectului finanţat de catre AM POIM - Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Proiectul a fost aprobat spre finantare prin Contractul de finantare nerambursabila nr. 1698/13.09.2022 incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Techirghiol in calitate de Beneficiar si Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Oprațional Infrastructură Mare

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 4 – Sapun dezinfectant

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24455000 Desinfektionsmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Orasul Techirghiol, Judetul Constanta

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vor fi achizitionate urmatoarele produse: Sapun dezinfectant: 4.800 bucati

Specificatiile tehnice ale dezinfectantilor (spectru de activitate, testari doveditoare ale eficaciatii microbicide) ca si evaluarea tehnica a ofertelor se intemeiaza, respectiv se va intemeia pe dispozitiile standardului general EN 14885:2022 sau echivalent si pe prevederile standardelor specifice fiecarei activitati micobiocide impuse prin standard

Se aplica prevederile OMS nr. 1761/2021 in ceea ce priveste utilizarea dezinfectantilor, acolo unde nu exista prevederi speciale care sa inlature aplicarea sa

In conformitate cu prevederile art. 156, alin (1) lit. b. din legea 98/2016 - Toate specificațiile tehnice, serviciile, standardele și cerințele menționate și solicitate în cadrul documentației de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) sunt însoțite de mențiunea “sau echivalent”.

Serviciile accesorii livrarilor de produse constau in:

- livrarea produselor la sediile urmatoarelor unitati de invatamant din orasul Techirghiol, conform distribuirii cantitative prezentata in Caietul de sarcini: Liceul Teoretic „Emil Racovita” oras Techirghiol, Gradinita "Pinocchio", Gradinita cu program normal nr. 2 oras Techirghiol, Gradinita cu program prelungit oras Techirghiol

- asigurarea remedierii defectelor, constand in: inlocuirea produselor cu defect de ambalare/defect de functionare

- participarea la receptia produselor. Conditiile de realizare a receptiei sunt detaliate la Cap 5 Receptia produselor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare Sapun dezinfectant: 4.800 bucati / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 249 600.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Produsele sunt necesare pentru implementarea corespunzatoare a proiectului finanţat de catre AM POIM - Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Proiectul a fost aprobat spre finantare prin Contractul de finantare nerambursabila nr. 1698/13.09.2022 incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Techirghiol in calitate de Beneficiar si Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Oprațional Infrastructură Mare

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE de care ofertanti, asociati, subcontractanti si terti sustinatori. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

Aceste documente sunt:

1) Persoanele juridice romane

a) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

b) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii acestora;

c) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata;

d) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

e) alte documente edificatoare dupa caz.

2) Persoanele juridice straine

În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la art. 168, alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Nota. Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista. In vederea completarii DUAE se vor respecta instructiunile prevazute in ghidul de utilizare DUAE – Informatii pentru Operator Economic, disponibil pe platforma SEAP.

Cerinta nr. 2 Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese). Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE de care ofertanti, asociati, subcontractanti si terti sustinatori. De asemenea, Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa prezinte Formularul nr. 4 - "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul 4 va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă:

- Primar -Soceanu Iulian Constantin,

– Secretar oras -Parosanu Niculina;

- Consilieri locali: Florea Ciprian-Marian, Picoiu Adrian – Toader, Babanica Doina Marinela, Abdula Edvin, Bogoi Dan, Pucichi Danut Dumitru, Curtacai Tanher, Stan Viorel – Adrian, Fenin Semat, Picoiu Victor, Papu Laurentiu, Chiran Marcel, Berbeaca Niculae, Slincu Adriana, Zisu Florin

- Comisia de evaluare:

Cojocaru Ana Maria - Inspector Tehnic- Presedinte cu drept de vot

Cealera Carmen - Consilier Achiziţii Publice - Membru cu drept de vot

Irimia iulia Gabriela - Inspector Contabilitate si Buget - Membru cu drept de vot

Membrii rezerva :

Gherase Alexandru - Inspector Tehnic - Investitii - Membru de rezerva

Dragan Elena - Consilier Achizitii Publice - Membru de rezerva

- Consultanti:

Sirbu Simona-Irina – Expert Cooptat Achiziții.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa faca dovada unei forme de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta. Din documentul respectiv trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anularea constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de asociati, subcontractanti/tert sustinator;

La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca documente justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:

a) Persoanele juridice romane

1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte: a) obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

b) starea ofertantului;

c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronicaextinsa.

b) Persoanele juridice straine

Ofertantul va prezenta documente care sa cuprinda informatii edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, informatii reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau documente echivalente emise in tara de rezidenta si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.

Nota: In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 - Experiența similară Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare constand echipamente medicale si/sau aparatura medicala si/sau dezinfectanti, în valoare cumulată de minim: - 110.000 lei (fara TVA) in cazul LOT 1, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. - 384.000 lei (fara TVA), in cazul LOT 2, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. - 141.000 lei (fara TVA), in cazul LOT 3, la nivelul unui contract sau mai multor contracte - 249.000 lei (fara TVA), in cazul LOT 4, la nivelul unui contract sau mai multor contracte - 28.000 lei (fara TVA), in cazul LOT 5, la nivelul unui contract sau mai multor contracte - 135.000 lei (fara TVA), in cazul LOT 6, la nivelul unui contract sau mai multor contracte Perioada de referință - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul publicat la inițierea procedurii ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei. Cerinta nr. 2 Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului/grupului de operatori economici. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. DUAE completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de tertă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale tertului sustinător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinător(i) vor asigura îndeplinirea angajamentului. Odată cu angajamentul de sustinere, ofertantul va prezenta documente transmise acestuia de către tertul/tertii sustinător/sustinători, din care să rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinător/sustinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Se vor prezenta completate formular 6 și anexa nr 1 la formularul 6. Informatii privind asocierea. In cazul asocierii de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, odata cu DUAE-ul depus de fiecare asociat se va depune si acordul de asociere, iar cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, in timp ce restul cerintelor de calificare vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte, in conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa conform acordului de asociere prezentat.

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Proportia de subcontractare Cerinta nr. 3 - Informatii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze, datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente. Informatii privind asocierea. Se vor depune in SEAP: Se va completa DUAE de catre fiecare asociat. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/ acorduri vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Se va prezenta DUAE (pentru ofertantul unic, fiecare membru al Asocierii /subcontractant / tert sustinator, dupa caz), semnat cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic în funcție de calitatea acestuia – asociat/terț/subcontractant. Pentru completarea DUAE de catre operatorul economic (individual sau membru al asocierii; tert/i sustinator/i si/sau subcontractant/i), trebuie sa se detina un cont activ in SEAP de catre fiecare participant la procedura (inclusiv membrii asocierii, tertul/ii sustinator/i si/sau subcontractantul/ii). In vederea completarii DUAE se vor respecta instructiunile prevazute in ghidul de utilizare DUAE – Informatii pentru Operator Economic, disponibil pe platforma SEAP

In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.Subcontractantii vor completa propriul DUAE.Acordul de subcontractare va fi depus odata cu DUAE.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/ acorduri vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Contractele incheiate cu subcontractantul/ subcontractantii vor fi prezentate de ofertantul castigator la semnarea contractului.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP, la sectiunea aferenta acestora din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160 alin 1 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin Instructiunile pentru ofertanti.

Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

Oferta castigatoare se va stabili numai in urma aplicarii criteriului de atribuire.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.Contractul va fi atribuit ofertantului care obtine punctajul total cel mai mare ca urmare a noilor propuneri financiare.

In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare in comunicarea privind rezultatul procedurii se va preciza daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in cazul in care a fost admisa dar necastigatoare, se va indica numele ofertantului castigator, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant declarat necastigator. In cazul ofertantului castigator in comunicare se va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca este invitat in vederea incheierii contractului. Contractul intra in efectivitate dupa constituirea garantiei de buna executie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din legea 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: ORAȘ TECHIRGHIOL
Postanschrift: Str. Doctor Victor Climescu nr.24; Localitate: Techirghiol; Cod Postal: 906100;
Ort: Techirghiol
Land: Rumänien
Internet-Adresse: http://www.primariatechirghiol.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023