Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71654-2023

03/02/2023    S25

Polen-Stettin: Haftpflichtversicherungen

2023/S 025-071654

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 010-024840)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 851 030 94 10
Postanschrift: Pl. Armii Krajowej 1
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-456
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych
E-Mail: bzp@um.szczecin.pl
Telefon: +48 914245102
Fax: +48 914245104
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szczecin.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP/52/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66516000 Haftpflichtversicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r. w zakresie:

1) dla części I zamówienia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin;

2) dla części II zamówienia: ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin – placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Okres ubezpieczenia: od 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r. z podziałem na trzy okresy rozliczeniowe:

1) pierwszy okres rozliczeniowy - od dnia 01 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024r.,

2) drugi okres rozliczeniowy - od dnia 01 lipca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025r.,

3) trzeci okres rozliczeniowy - od dnia 01 lipca 2025 r. do dnia 30 czerwca 2026r.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 010-024840

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 28/02/2023
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 10/05/2023
muss es heißen:
Tag: 28/05/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 28/02/2023
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: