Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Bauleistung - 71681-2023

03/02/2023    S25

Dänemark-Odense: Bauarbeiten

2023/S 025-071681

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn, afdeling 3 - Damhusparken
Nationale Identifikationsnummer: 23932016
Postanschrift: Sivmosevænget 2K, 1.
Ort: Odense S
NUTS-Code: DK031 Fyn
Postleitzahl: 5260
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Sigfred Raunholt Kyhn
E-Mail: srky@bdk.dk
Telefon: +45 27510680
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bdk.dk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.byggeprojekt.dk/public/1890-530-003-L_LBF_-_Renovering_-_Damhusparken
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Bisgaard|Ejsing ApS
Nationale Identifikationsnummer: 37875538
Postanschrift: Libaugade 1
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Karin Pape Larsen
E-Mail: karin@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 61477734
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bisgaardejsing.dk
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1890-530-003-L_LBF_-_Renovering_-_Damhusparken
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Alment boligselskab
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Renovering af Boligforeningen Faaborg-Midtfyn, afdeling 3 – Damhusparken. Udbud af totalentreprise.

Referenznummer der Bekanntmachung: 530-003-L
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn, afdeling 3 – Damhusparken v/Boligkontoret Danmark udbyder renovering og ombygning af i alt 90 boliger beliggende på Østre Ringvej 14 – 24 og Damhusvej 5 og 7, 5750 Ringe på Midtfyn – også benævnt Damhusparken.

Samtlige 90 boliger berøres i mere eller mindre omfang og efter renovering og ombygning vil afdelingen være reduceret til 81 lejligheder, heraf 27 tilgængelige lejligheder og 54 renoverede lejligheder.

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede til at anmode om deltagelse i udbuddet.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 64 400 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44100000 Baustoffe und Zubehör
45100000 Baureifmachung
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45400000 Baufertigstellung
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK031 Fyn
Hauptort der Ausführung:

Østre Ringvej 14 – 24 og Damhusvej 5 og 7, 5750 Ringe

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Bygherrens targetpris til totalentrepriseudgifter er kr. 80.500.000,00 inkl. moms, som så vidt muligt ønskes overholdt i kombinationen med en hensigtsmæssig kvalitet, hvilket er udtrykt i de underkriterier, der ligger til grund for tilbudsbedømmelsen.

Såfremt tilbudsgiveren ikke kan overholde targetprisen, ønskes det derfor, at tilbudsgiveren indarbejder tilpasninger eller besparelser i materialelisten jf. Udbudsbetingelserne pkt. 5.1 Afleveringskrav i et omfang så targetprisen så vidt muligt overholdes, og som nævnt i kombinationen med en hensigtsmæssig kvalitet, dog undtaget de mindstekrav, der oplyses indledningsvis i udbudsbetingelserne pkt. 1.6 Mindstekrav.

Den angivne targetpris relaterer til den samlede totalentreprisesum, der skal indeholde alle de til totalentreprisen hørende udgifter, herunder til anlæg/byggeri, rådgivning, (projektering, projektopfølgning og fagtilsyn), ledelsesomkostninger/sagsadministration, byggepladsomkostninger, vinterforanstaltninger samt udgift til tilladelser og opfyldelse af myndighedskrav m.v.

Bygherren afholder udgiften til tilslutningsafgifter/bidrag.

Der henvises derudover til udbudsmaterialet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Teknisk kvalitet og materialer / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Organisation, bemanding og proces / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 25
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Bygherre vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. afsnit 2.5, og som opfylder egnethedskravene jf. afsnit 2.6, udvælges de 5 ansøgere, som ud fra hensynet til at skabe en optimal konkurrence, vurderes bedst egnede til at løse opgaven.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer, med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave. Bygherre forventer således at udvælge et felt af ansøgere, som demonstrerer erfaring med lignende opgaver/projekter. ”Lignende opgaver/projekter” forstår bygherre som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer indenfor renovering og ombygning af lignende alment boligbyggeri eller lignende boligbyggeri.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I ESPD del IV skal ansøgeren angive følgende økonomiske oplysninger:

• Årsomsætning i de seneste 3 år.

• Egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

• Soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

• Ansøgeren skal præstere en årsomsætning på minimum 75 mio. kr. ex. moms i det seneste afsluttede regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

• Ansøgeren skal præstere en egenkapital på minimum 12 mio. kr. ex. moms i det seneste afsluttede regnskabsår.

• Ansøgeren skal præstere en soliditetsgrad på minimum 10 % i det senest afsluttede regnskabsår

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere enheders økonomiske formåen, skal de ovenstående minimumskrav opfyldes af den eller de enheder, som ansøgeren baserer sin egnethed på. Ordregiveren vil i forbindelse med kontraktindgåelsen kræve solidarisk hæftelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen.

Hvis ansøgeren består af en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbuddet sammen, skal de ovenstående krav opfyldes af gruppen som helhed.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Referencer

Der må maks. oplyses 5 referencer som pt er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 5 år tilbage i tiden. Uafsluttede referencer kan også tillægges betydning, idet ansøger skal oplyse status for opgavens udførelse på ansøgningstidspunktet. Alene de aktiviteter, som er udført på ansøgningstidspunktet, bliver tillagt betydning ved vurdering af referencen.

Referencerne bør indeholde en beskrivelse af:

• Opgavens art og omfang

• Kontraktsum (inkl. alle håndværkerudgifter, byggepladsomkostninger, vinterforanstaltninger, rådgiverudgifter m.v.)

• Ansøgerens rolle (hvilket faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for. I den forbindelse forbeholder ordregiver sig retten til at kontakte den angivne kunde.

• Udførelsestidspunkt, herunder om opgaven er igangværende og i så fald, hvor langt opgaven er (status på projektet).

Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af den enkelte references relevans.

Grundet ESPD’ens tekniske opbygning og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af referencer, kan ansøger supplere beskrivelsen af referencerne angivet i ESPD’en i selvstændigt bilag (referenceblade). Det accepters henset hertil, at der alene indsættes en meget kort beskrivelse af referencerne i ESPD’en. Der gøres opmærksom på, at der skal være en tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD’en og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag.

Hvis ansøgeren består af en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbuddet sammen, skal de nedennævnte krav opfyldes af gruppen som helhed.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere enheders teknisk kapacitet, skal de nedennævnte krav opfyldes af ansøgeren og den / de enheder, som ansøgeren baserer sin egnethed på, i fællesskab.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens tekniske og faglige formåen:

• Ansøger/ansøgerteamet skal kunne påvise referencer (min. 1 stk.) vedrørende renovering og ombygning af lignende alment boligbyggeri eller lignende boligbyggeri udført i total- eller hovedentreprise.

• Ansøger/ansøgerteamet skal kunne påvise referencer (min. 1 stk.) vedrørende arkitektprojektering i forbindelse med renovering og ombygning af lignende alment boligbyggeri eller lignende boligbyggeri.

• Ansøger/ansøgerteamet skal kunne påvise referencer (min. 1 stk.) vedrørende ingeniørprojektering i forbindelse med renovering og ombygning af lignende alment boligbyggeri eller lignende boligbyggeri.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Vedr. sociale klausuler, herunder krav om beskæftigelse af personer under oplæring mm., henvises til udbudsmaterialets Byggesagsbeskrivelse pkt. 1.7 Social ansvarlighed/CSR.

ABT 18 med fravigelser og præciseringer jf. udbudsmaterialet.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 15/03/2023
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

FORMKRAV TIL ANSØGNINGEN

Ansøgere skal på Byggeprojekt.dk udfylde/uploade følgende materiale:

• ESPD jf. Udbudsbeting. pkt. 2.4

• ESPD for underrådgivere jf. Udbudsbeting. pkt. 2.4

• Ref. blade uploades (maks. 1 A4-side pr. reference) jf. Udbudsbeting. pkt. 2.6

• Virksomhedspræsentation (i alt maks. 2 A4-sider) jf. Udbudsbeting. pkt. 2.7

• Støtteerklæring jf. Udbudsbeting. pkt. 2.8

ESPD

I overensstemmelse med udbudslovens § 148 skal ansøgeren udfylde det fælleseuropæiske ESPD-dokument som et foreløbigt bevis for, at ansøgeren er egnet til at løse den udbudte opgave og ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, der gælder for udbuddet.

Bygherre vil jf. udbudstidsplanen kræve dokumentation for oplysninger udfyldt i ESPD’en jf. udbudslovens § 151.

ESPD-dokumentet udfyldes elektronisk via udbudsportalen på Byggeprojekt.dk.

Hvis ansøger består af et konsortium af virksomheder, skal hver af konsortiets deltagere udfylde en særskilt ESPD.

Hvis ansøgeren efter udbudslovens § 144 støtter sit tilbud på den økonomiske/finansielle eller tekniske/faglige formåen hos en eller flere tredjemænd (eksempelvis underrådgivere eller entreprenører), skal ansøgningen vedlægges følgende:

• Udfyldt ESPD for hver underrådgiver/-entreprenør m.v. med oplysningerne i Del II, afsnit A og B, Del III og Del IV.

UDELUKKELSE (ESPD DEL III A-C)

Ansøger vil som udgangspunkt være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i ESPD-dokumentets del III. Tilbudsgiver skal herunder bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134 a, § 135 og § 136.

Der stilles desuden krav om, at ansøger ikke er omfattet af én eller flere af de i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

En økonomisk aktør kan ikke udelukkes fra deltagelse, hvis den økonomiske aktør fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at den økonomiske aktør er pålidelig, selv om den økonomiske aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135-137, jf. udbudslovens § 138, stk. 1.

KRAV TIL ANSØGERES EGNETHED jf. pkt. III.1.2. og III.1.3.

VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION

Virksomhedspræsentation med angivelse af selskabsform, ejerforhold og evt. tilhørsforhold til andre virksomheder som for eksempel moderselskaber samt en supplerende kort redegørelse for tilknyttede underrådgivere. (i alt maks. 2 A4-sider).

EVT. STØTTEERKLÆRING

Ansøgere (herunder konsortier eller andre former for sammenslutninger), der baserer sig på andre enheders kapacitet skal desuden fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen. Bilag 12 Støtteerklæring skal anvendes.

AFGIVELSE AF ERKLÆRING OM FRAVÆR AF RUSSISK ETABLERING OG/ELLER EJERSKAB

Som en konsekvens af EU's godkendelse af en femte sanktionspakke over for Rusland, er den virksomhed, der står til at skulle vinde udbuddet, forpligtet til at underskrive en tro- og loveerklæring om fraværet af russisk etablering og/eller ejerskab. Bilag 13. Erklæring om fravær af russisk etablering og/eller ejerskab skal anvendes, underskrives og afleveres jf. udbudstidsplanen.

Udbudsmaterialet og al info i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://app.byggeprojekt.dk/public/1890-530-003-L_LBF_-_Renovering_-_Damhusparken.

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af ansøgning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 22.02.23 kl. 23.59.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internet-Adresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www-kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023