Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71768-2023

03/02/2023    S25

Polen-Katowice: Versicherungen

2023/S 025-071768

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 002-002752)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
Postanschrift: ul. Medyków 16
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-752
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewelina Tylec-Sojka
E-Mail: zp@gczd.katowice.pl
Telefon: +48 322071645
Fax: +48 322071546
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gczd.katowice.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://gczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

USŁUGA UBEZPIECZENIA GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Referenznummer der Bekanntmachung: SWZ NR 237/2022/Katowice
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000 Versicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

PAKIET I

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

działalność leczniczą

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia

działalności medycznej

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności i posiadanego mienia

PAKIET II

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

PAKIET III

1. Ubezpieczenia komunikacyjne

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 002-002752

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 03/05/2023
muss es heißen:
Tag: 10/05/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 12:15
muss es heißen:
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 12:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: