Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71803-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Iași: Molkereierzeugnisse

2023/S 025-071803

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JUDETUL IASI
Nationale Identifikationsnummer: 4540712
Postanschrift: Strada: Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700075
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Anca Muscheru
E-Mail: achizitii.publice@icc.ro
Telefon: +40 232235100
Fax: +40 0232214425/210/336
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.icc.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi

Referenznummer der Bekanntmachung: 0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15500000 Molkereierzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare și distribuție a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi

Lot 1 - Zona I - Produse de panificaţie

Lot 2 - Zona II - Produse de panificaţie

Lot 3 - Zona III - Produse de panificaţie

Lot 4 - Zona IV - Produse de panificaţie

Lot 5 - Zona V - Produse de panificaţie

Lot 6 - Zona I - Lapte și produse lactate

Lot 7 - Zona II - Lapte și produse lactate

Lot 8 - Zona III - Lapte și produse lactate

Lot 9 - Zona IV - Lapte și produse lactate

Lot 10 - Zona IV - Lapte și produse lactate

Lot 11 - Zona I – Fructe (mere)

Lot 12 - Zona II - Fructe (mere)

Lot 13 - Zona III - Fructe (mere)

Lot 14 - Zona IV - Fructe (mere)

Lot 15 - Zona IV - Fructe (mere)

Estimările cantitatilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioadă a acordului-cadru şi a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, pentru fiecare lot, se regăsesc la in Fisa de date - sectiunea - LISTA LOTURI, si in anexele la CS. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din scoli şi grădiniţe.

Durata acordului-cadru: de la data semnarii acordului-cadru de ambele parti până la finalul anului școlar 2022-2023, conform structurii anului școlar 2022-2023.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in instructiunile catre ofertanti/candidati - Sectiunea I.3) Comunicare, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Lista,clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit conform art. 27 alin (3) din HG 395/2016. Autoritatea contractantă va răspunde NUMAI la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit.

Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare, după cum urmează:

- în a 22-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitările de clarificări transmise de operatorii economici cu 30 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor;

- în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitările de clarificări transmise de operatorii economici cu 18 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 013 733.75 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 15 - Zona V - Fructe (mere)

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03222321 Äpfel
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi -Lot 15 - Zona V - Fructe (mere).

Nr. estimat de beneficiari Lot 15 - Zona V – 29.807 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime -Lot 15 - Zona V - Fructe (mere) –1.907.648 portii.

Cantitati maxime - Lot 15 - Zona V - Fructe (mere) –1.937.455 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 715.368 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 1.222.087 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lot 15 - Zona V - Fructe (mere): 782.135,68 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lot 15 - Zona V - Fructe (mere) = 1.239.971,20 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1:

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 3 - Zona III - Produse de panificaţie

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811000 Brotwaren
15811300 Croissants
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi - Lot 3 - Zona III - Produse de panificaţie.

Nr. estimat de beneficiari Lot 3 - zona III – 12.652 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime - Lotul 3 - Zona III - Produse de panificaţie –1.999.016 portii.

Cantitati maxime - Lotul 3 - Zona III - Produse de panificaţie – 2.024.320 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 771.772 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 1.252.548 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 3 - Zona III - Produse de panificaţie : 739.003,32 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lotul 3 - Zona III - Produse de panificaţie = 1.194.348,80 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1:

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 5 - Zona V - Produse de panificaţie

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811000 Brotwaren
15811300 Croissants
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi - Lot 5 - Zona V - Produse de panificaţie.

Nr. estimat de beneficiari Lot 5 - zona V – 29.807 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime - Lotul 5 - Zona V - Produse de panificaţie –4.709.506 portii.

Cantitati maxime - Lotul 5 - Zona V - Produse de panificaţie – 4.769.120 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 1.818.227 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 2.950.893 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 5 - Zona V - Produse de panificaţie : 1.741.026,87 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lotul 5 - Zona V - Produse de panificaţie = 2.813.780,80 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este vmai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1:

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 12 - Zona II - Fructe (mere)

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03222321 Äpfel
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi -Lot 12 - Zona II - Fructe (mere).

Nr. estimat de beneficiari Lot 12 - Zona II – 14.910 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime -Lot 12 - Zona II - Fructe (mere) –954.240 portii.

Cantitati maxime - Lot 12 - Zona II - Fructe (mere) –969.150 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 357.840 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 611.310 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lot 12 - Zona II - Fructe (mere): 391.238,40 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lot 12 - Zona II - Fructe (mere) = 620.256 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1:

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1 - Zona I - Produse de panificaţie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811000 Brotwaren
15811300 Croissants
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi - Lot 1 - Zona I - Produse de panificaţie.

Nr. estimat de beneficiari Lot 1 - Zona I – 15.964 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime - Lotul 1 - Zona I - Produse de panificaţie – 2.522.312 portii.

Cantitati maxime - Lotul 1 - Zona I - Produse de panificaţie – 2.554.240 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 973.804 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 1.580.436 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 1 - Zona I - Produse de panificaţie : 932.457,24 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lotul 1 - Zona I - Produse de panificaţie = 1.507.001,60 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1 :

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 - Zona II - Produse de panificaţie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811000 Brotwaren
15811300 Croissants
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi - Lot 2 - Zona II - Produse de panificaţie.

Nr. estimat de beneficiari Lot 2 - Zona II – 14.910 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime - Lotul 2 - Zona II - Produse de panificaţie – 2.355.780 portii.

Cantitati maxime - Lotul 2 - Zona II - Produse de panificaţie – 2.385.600 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 909.510 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 1.476.090 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 2 - Zona II - Produse de panificaţie : 870.893,10 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lotul 2 - Zona II - Produse de panificaţie = 1.407.504 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1:

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 13 - Zona III - Fructe (mere)

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03222321 Äpfel
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi -Lot 13 - Zona III - Fructe (mere).

Nr. estimat de beneficiari Lot 13 - Zona III – 12.652 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime -Lot 13 - Zona III - Fructe (mere) –809.728 portii.

Cantitati maxime - Lot 13 - Zona III - Fructe (mere) –822.380 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 303.648 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 518.732 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lot 13 - Zona III - Fructe (mere): 331.988,48 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lot 13 - Zona III - Fructe (mere) = 526.323,20 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1:

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 8 - Zona III - Lapte și produse lactate

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000 Molkereierzeugnisse
15511100 Pasteurisierte Milch
15511210 UHT-Milch
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi -Lot 8 - Zona III - Lapte și produse lactate.

Nr. estimat de beneficiari Lot 8 - Zona III – 12.652 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime -Lot 8 - Zona III - Lapte și produse lactate –1.189.288 portii.

Cantitati maxime - Lot 8 - Zona III - Lapte și produse lactate – 1.201.940 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 468.124 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 733.816 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lot 8 - Zona III - Lapte și produse lactate : 660.434,40 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lot 8 - Zona III - Lapte și produse lactate = 1.081.746 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1:

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 10 - Zona V - Lapte și produse lactate

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000 Molkereierzeugnisse
15511100 Pasteurisierte Milch
15511210 UHT-Milch
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi -Lot 10 - Zona V - Lapte și produse lactate.

Nr. estimat de beneficiari Lot 10 - Zona V – 29.807 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime -Lot 10 - Zona V - Lapte și produse lactate –2.801.858 portii.

Cantitati maxime - Lot 10 - Zona V - Lapte și produse lactate –2.831.665 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 1.102.859 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 1.728.806 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lot 10 - Zona V - Lapte și produse lactate : 1.555.925,40 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lot 10 - Zona V - Lapte și produse lactate = 2.548.498,50 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1:

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 14 - Zona IV - Fructe (mere)

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03222321 Äpfel
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi -Lot 14 - Zona IV - Fructe (mere).

Nr. estimat de beneficiari Lot 14 - Zona IV – 10.798 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime -Lot 14 - Zona IV - Fructe (mere) –691.072 portii.

Cantitati maxime - Lot 14 - Zona IV - Fructe (mere) –701.870 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 259.152 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 442.718 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lot 14 - Zona IV - Fructe (mere): 283.339,52 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lot 14 - Zona IV - Fructe (mere) = 449.196,80 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1:

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 9 - Zona IV - Lapte și produse lactate

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000 Molkereierzeugnisse
15511100 Pasteurisierte Milch
15511210 UHT-Milch
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi -Lot 9 - Zona IV - Lapte și produse lactate.

Nr. estimat de beneficiari Lot 9 - Zona IV – 10.798 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime -Lot 9 - Zona IV - Lapte și produse lactate –1.015.012 portii.

Cantitati maxime - Lot 9 - Zona IV - Lapte și produse lactate – 1.025.810 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 399.526 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 626.284 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lot 9 - Zona IV - Lapte și produse lactate : 563.655,60 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lot 9 - Zona IV - Lapte și produse lactate = 923.229 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1:

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 6 - Zona I - Lapte și produse lactate

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000 Molkereierzeugnisse
15511100 Pasteurisierte Milch
15511210 UHT-Milch
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi -Lot 6 - Zona I - Lapte și produse lactate.

Nr. estimat de beneficiari Lot 6 - zona I – 15.964 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime - Lot 6 - Zona I - Lapte și produse lactate –1.500.616 portii.

Cantitati maxime - Lot 6 - Zona I - Lapte și produse lactate – 1.516.580 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 590.668 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 925.912 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lot 6 - Zona I - Lapte și produse lactate : 833.320,80 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lot 6 - Zona I - Lapte și produse lactate = 1.364.922 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1:

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 11 - Zona I - Fructe (mere)

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03222321 Äpfel
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi -Lot 11 - Zona I - Fructe (mere).

Nr. estimat de beneficiari Lot 11 - Zona I – 15.964 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime -Lot 11 - Zona I - Fructe (mere) –1.021.696 portii.

Cantitati maxime - Lot 11 - Zona I - Fructe (mere) –1.037.660 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 383.136 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 654.524 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lot 11 - Zona I - Fructe (mere): 418.895,36 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lot 11 - Zona I - Fructe (mere) = 664.102,40 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1:

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 4 - Zona IV - Produse de panificaţie

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811000 Brotwaren
15811300 Croissants
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi - Lot 4 - Zona IV - Produse de panificaţie.

Nr. estimat de beneficiari Lot 4 - zona IV – 10.798 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime - Lotul 4 - Zona IV - Produse de panificaţie –1.706.084 portii.

Cantitati maxime - Lotul 4 - Zona IV - Produse de panificaţie – 1.727.680 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 658.678 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 1.069.002 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 4 - Zona IV - Produse de panificaţie : 630.711,18 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lotul 4 - Zona IV - Produse de panificaţie = 1.019.331,20 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1:

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 7 - Zona II - Lapte și produse lactate

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000 Molkereierzeugnisse
15511100 Pasteurisierte Milch
15511210 UHT-Milch
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

JUDETUL IASI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare şi distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi -Lot 7 - Zona II - Lapte și produse lactate.

Nr. estimat de beneficiari Lot 7 - Zona II – 14.910 beneficiari

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime - Lot 7 - Zona II - Lapte și produse lactate –1.401.540 portii.

Cantitati maxime - Lot 7 - Zona II - Lapte și produse lactate – 1.416.450 portii.

Estimari ale cantitatilor ce ar putea face obiectul contractelor subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:

Cantitati contract subsecvent nr. 1 – 551.670 portii.

Cantitati contract subsecvent nr. 2 – 864.780 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lot 7 - Zona II - Lapte și produse lactate : 778.302 lei fara TVA.

Valoare estimată totala Lot 7 - Zona II - Lapte și produse lactate = 1.274.805 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - calitate / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul pentru scoli al României, conform art. 3, alin. 1 din OG nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Algoritm de calcul pentru factorii evaluare - Componenta tehnică - calitate - Scheme de calitate ale produselor agroalimentare – (SCPA) - 30 puncte, respectiv Lanțul de aprovizionare – (LA) - 30 puncte

Denumire sub-factor: Produs ecologic*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate ecologic este Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate ecologic este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de produs ecologic emis de un organism de certificare

Denumire sub-factor: Produs înregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP)*

Punctaj maxim alocat:

30 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este de 100%

15 puncte atunci când proportia de produse inregistrat pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse certificate inregistrate pe schema de calitate UE (IGP, STG, DOP) este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Certificat de înregistrare emis de CE

Denumire sub-factor: Produs traditional*

Punctaj maxim alocat:

25 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este de 100%

15 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate traditional este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat de produs traditional emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

Denumire sub-factor: Produs atestat pe schema de calitate “rețete consacrate”*

Punctaj maxim alocat:

20 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este de 100%

10 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate”este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produse atestate pe schema de calitate “retete consacrate” este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Atestat al producătorului obținut conform unei retete consacrate eliberat de MADR

Denumire sub-factor: Produs montan*

Punctaj maxim alocat:

15 puncte atunci cand proportia de100%

10 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 60%

5 puncte atunci cand proportia de produse montane este mai mare sau egală cu 30%

Atunci cand proportia de produs eatestate montan este mai mica de 30% nu se acorda punctaj

Modalitate de verificare: Decizia Agenției Naționale a zonei montane, sau alt document echivalent emis de o entitate juridică din statul de origine, pentru produsul ofertat

*Toate celelalte produse convenționale care nu sunt atestate/înregistrate/certificate pe schemele de calitate enumerate mai sus, dar care îndeplinesc normele europene și naționale de comercializare, pot participa la licitație.

** Pentru același produs, atestat/înregistrat/certificat pe mai multe scheme de calitate, ofertanții vor indica o singură schemă de calitate și vor prezenta documentele corespunzătoare privind atestarea/înregistrarea/certificarea în cadrul schemei respective, urmând ca punctajul acordat să fie determinat conform grilei de punctare.

Notă 1:

Operatorul economic care asigură pentru ofertant, serviciile de transport ale produselor, accesorii furnizării, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem în prezența unei singure oferte și a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractantă achizitoare, transportatorul în cauză facturând către ofertant doar serviciile de transport.

Totodată, menționăm pentru buna înțelegere a modalității de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici faptul că nu se urmărește punctarea cantității de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existent sau nu a unui intermediar in lanțul de aprovizionare.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire - punctaj tehnic - factor de evaluare lantul de aprovizionare, pentru fiecare lot ofertat se va prezenta lantul de aprovizionare, conform Caiet de sarcini. Daca pentru un lot ofertat se prezinta mai multe lanturi de aprovizionare, se va puncta lantul de aprovizionare cel mai lung.

Nota 2: Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face conform celor descrise la Sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 189-532443
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 13
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 8
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 10
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 9
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1541
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de furnizare si distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 lotu... detalii pe www.e-licitatie.ro

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MARUL DE AUR
Nationale Identifikationsnummer: 22914009
Postanschrift: Strada Vasile Lupu, Nr. 110
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700352
Land: Rumänien
E-Mail: scmaruldeaursrl@gmail.com
Telefon: +40 745389024
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 664 102.40 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 622 596.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1716
Los-Nr.: 15
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de furnizare si distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 lotu... detalii pe www.e-licitatie.ro

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FAST SERVICE SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO1972481
Postanschrift: Strada Nr cad 64835, Nr. CF 64835
Ort: Dorobant
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Land: Rumänien
E-Mail: raduholicov@gmail.com
Telefon: +40 753542173
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 239 971.20 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 143 098.45 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1715
Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de furnizare si distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 lotu... detalii pe www.e-licitatie.ro

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FAST SERVICE SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO1972481
Postanschrift: Strada Nr cad 64835, Nr. CF 64835
Ort: Dorobant
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Land: Rumänien
E-Mail: raduholicov@gmail.com
Telefon: +40 753542173
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 620 256.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 620 256.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1515
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de furnizare si distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 lotu... detalii pe www.e-licitatie.ro

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TAC-TAC S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 4414862
Postanschrift: Strada 22Decembrie 1989, Nr. 27
Ort: Targu Frumos
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 705300
Land: Rumänien
E-Mail: tactac1989@yahoo.com
Telefon: +40 232711170
Fax: +40 230711170
Internet-Adresse: www.tactac.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 019 331.20 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 019 331.20 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1580
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de furnizare si distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 loturi Lot 14 – Zona IV – mere

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AMARIEI G. PETRU
Nationale Identifikationsnummer: RO23455761
Postanschrift: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Ort: Horodniceni
NUTS-Code: RO215 Suceava
Land: Rumänien
E-Mail: amariei_r@ymail.com
Telefon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 449 196.80 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 414 103.30 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1514
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de furnizare si distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 5 zone, 15 lotu... detalii pe www.e-licitatie.ro

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TAC-TAC S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 4414862
Postanschrift: Strada 22Decembrie 1989, Nr. 27
Ort: Targu Frumos
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 705300
Land: Rumänien
E-Mail: tactac1989@yahoo.com
Telefon: +40 232711170
Fax: +40 230711170
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 194 348.80 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 194 348.80 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4255
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 1 la acordul cadru de furnizare si distribuţie a fructelor (mere), laptelui și produselor lactate și a produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2022-2023, în cadrul Programului pentru sco... detalii pe www.e-licitatie.ro

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TAC-TAC S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 4414862
Postanschrift: Strada 22Decembrie 1989, Nr. 27
Ort: Targu Frumos
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 705300
Land: Rumänien
E-Mail: tactac1989@yahoo.com
Telefon: +40 232711170
Fax: +40 230711170
Internet-Adresse: www.tactac.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 019 331.20 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 598 857.08 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

2..Reguli de comunicare si transmitere a datelor: A se vedea Notificarea ANAP nr. 247, disponibila la adresa http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea- de transmitereasolicitarilor- de-clarificari-prin-intermediul-seap/ Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitari de clarificari în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP; operatorii economici vor transmite raspunsurile la solicitarile de clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa; comunicarea rezultatului procedurii va fi transmisa pe SEAP sau prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati decomunicare: fax sau mail, cu specificatia confirmarii de îndata a faxului sau emailului primit si remiterea acestuia purtând numarul si data de înregistrare apartinând ofertantului.

3. Operatorii economici au obligatia depunerii DUAE in SEAP o data cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conf. art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.

4. Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face astfel:1.În cazul în care comisia constată că au fost depuse/introduse în SEAP mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de ofertanții clasați pe locul I,autoritatea contractantă va solicita depunerea unor

noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în SEAP, caz în care acordulcadru va fi atribuit primilor 3 ofertanți care au punctajul cel mai mare. 2.În cazul în care comisia constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanții clasați pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în SEAP de noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertantul clasat pe locul I să nu fie afectat, respectiv noua propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I. În cazul în care noua propunere financiară îmbunătățită ca urmare a solicitării autorității contractante va influența clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta inițială depusă în SEAP la procedură. 3.În cazul în care comisia constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanții clasați pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în SEAP a unei noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertanții clasați pe locul I și II să nu fie afectați, respectiv noua propunere financiară îmbunătățită prezentată ca urmare a solicitării autorității contractante va influența clasamentul locurilor I și II, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta inițială depusă în SEAP la procedură. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către autoritatea contractantă.

5. Autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru cu maxim 3 operatori economici ale căror oferte sunt admisibile şi care se situează pe locul I, II și III. În cazul în care nu exista 3 operatori economici cu oferte admisibile acordul-cadru se va încheia cu 2 operatori economici. În cazul în care nu există nici 2 operatori economici cu oferte admisibile acordul-cadru se va încheia cu 1 operator economic.

6. Autoritatea contractanta a stabilit faptul că procedura de atribuire se finalizeaza prin incheierea unui acord cadru cu maxim 3 operatori economici fără reluarea competitiei.

Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe locul I pana cand acesta isi declara incapacitatea de a mai furniza produsele sau se reziliaza acordul cadru cu acesta. In aceasta situatie autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe locul II sau III daca cel clasat pe locul II refuza semnarea contractului subsecvent.

Celelalte clauze contractuale, inclusiv propunerea tehnică care a stat la baza atribuirii acordului cadru, vor rămâne neschimbate pe toată durata de derulare a acordului cadru.

7. Persoanele cu funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia în cadrul autorităţii contractante, pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesaţi de procedura de atribuire să analizeze o potenţială incidenţă a unei situaţii de natura celor precizate de art. 60 din Legea nr. 98/2016 sunt:

1. ALEXE COSTEL – PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI,

2. DANGĂ MARIUS SORIN - VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI, CONSILIER JUDETEAN

3.AFLOAREI SORIN ALEXANDRU – VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI, CONSILIER JUDETEAN

4. VERNICĂ - DĂSCĂLESCU LĂCRĂMIOARA – SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI

5. ȘTEFAN ANDREI CAZACU – ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDETULUI

6. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA

7. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

8. DOROBĂȚ MIHAELA - SEF SERVICIU, SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA ECONOMICA

9. MĂRGĂRINT ELENA – ADRIANA - SEF SERVICIU, SERVICIUL FONDURI SPECIALE, SINTEZA SI RECUPERARE CREANTE, DIRECTIA ECONOMICA

10.IOSUB ALINA DIANA– CONSILIER JURIDIC, DIRECȚIA JURIDICĂ

11. AGAPE LIDIA - ȘEF BIROU, BIROUL PROGRAME GUVERNAMENTALE, DIRECȚIA JURIDICĂ

12. ANASTASIU OANA – CONSILIER, BIROUL PROGRAME GUVERNAMENTALE, DIRECȚIA JURIDICĂ

13. MATEI CĂTĂLIN GABRIEL - CONSILIER, BIROUL PROGRAME GUVERNAMENTALE, DIRECȚIA JURIDICĂ

14. MERLUȘCĂ ȘTEFANIA FLORENTINA- CONSILIER, BIROUL PROGRAME GUVERNAMENTALE, DIRECȚIA JURIDICĂ

15. MUȘCHERU LUMINIȚA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

16.ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

17. CARMEN ANDREI - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE - SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

18. ȘERBĂNOIU CĂTĂLINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

19. TUDURI MARIANA CĂTĂLINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE - SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

20. TOFĂNESCU LĂCRĂMIOARA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE - SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

Consilieri Judeteni:

1. ACOSTOAIEI Adrian

2. ALEXA Petru Bogdan

3. APREOTESEI Andrei

4. BOGDAN Mihail

5. CABALĂU Maria

6. CĂTUR Cătălin Constantin

7. CIOBANU Marius-Mihai

8. CÎTEA Petronela

9. DÎSCĂ Daniel

10. DOLACHI-PELIN Constantin

11. FLUTUR Sorin-Georgel

12. IGNAT Etienne

13. LEBĂDĂ Dorel

14. LUPU Constantin Codrin

15 LUPU Magdalena

16. MANOLACHE Mircea

17. MINEA Marius-Dănuț

18. NEMȚANU Constantin

19. OLARU Georgeana-Lăcrămioara

20. OLTEANU Romeo

21. PRICOPE Petru Ovidiu

22. PRISTĂVITA Gabriel

23. PÎNTEA Costică

24. SLABU Adrian

25. SOCOLOV Răzvan-Vladimir

26. STANCIU Cristian

27. ȘERBAN Constantin

28. TIMOFCIUC Cătălin

29. TRANDAFIRESCU Sorin-Alexandru

30. URCACIU Ion Lorin

31. USCATU Constantin-Marian

32. URSANU Radu Ionel

33. URSU Lăcrămioara

34. VARTIC Raluca

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI- DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
Postanschrift: Strada Ştefan cel Mare şi Sfânt, Nr. 69
Ort: Iasi
Postleitzahl: 700075
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii.publice@icc.ro
Telefon: +40 232235100
Internet-Adresse: www.icc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023