Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 71845-2023

03/02/2023    S25

Kroatien-Rovinj: Bau von Anlandevorrichtungen

2023/S 025-071845

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lučka uprava Rovinj
Nationale Identifikationsnummer: 32857429536
Postanschrift: Obala Aldo Rismondo 2
Ort: Rovinj
NUTS-Code: HR036 Istarska županija
Postleitzahl: 52210
Land: Kroatien
Kontaktstelle(n): Sara Carić
E-Mail: sara@port-rovinj.hr
Telefon: +385 52814166
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.port-rovinj.hr
Adresse des Beschafferprofils: www.port-rovinj.hr
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Upravljanje, izgradnja, održavanje i korištenje pom.dobra

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

RADOVI NA SANACIJI OBALNOG ZIDA LUKE VALDIBORA Grupa 1 – RADOVI NA SANACIJI OBALNOG ZIDA NA DIONICI V. Grupa 2 – RADOVI NA SANACIJI OBALNOG ZIDA NA DIONICAMA VI. I VII.

Referenznummer der Bekanntmachung: 11-22/JN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45241500 Bau von Anlandevorrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet ovog postupka nabave su radovi na sanaciji obalnog zida luke Valdibora, a sukladno Knjizi

2, Knjizi 3 (troškovniku) i Projektnoj dokumentaciji koja je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi,

po principu ključ u ruke.

Projektom „SANACIJA DIJELA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET VALDIBORA U ROVINJU“

predviđena je sanacija postojećeg obalnog zida te uskog pojasa partera neposredno uz obalni rub.

Radi lakšeg i jednostavnijeg snalaženja, obalni zid je podijeljen na 7 dionica, oznaka Dionica I do

Dionica VII. Sanacijom zida obalni rub se planira izmaknuti za do 40 cm prema moru.

Područje luke obuhvaćeno ovim zahvatom sastoji se od obalnog zida i uskog pojasa partera iza

obalnog ruba ukupne razvijene duljine od oko 481 m.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 324 975.78 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Grupa 1 – RADOVI NA SANACIJI OBALNOG ZIDA NA DIONICI V.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45241500 Bau von Anlandevorrichtungen
45244000 Bauarbeiten für Anlagen am und im Meer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR036 Istarska županija
Hauptort der Ausführung:

Luka otvorena za javni promet Valdibora u Rovinju

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Izvođenje radova sanacije postojećeg obalnogzida te uskog pojasa partera neposredno uzobalni rub na dionici V.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u razdoblju odgovornosti za nedostatke (Jamstveni rok) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Grupa 2 – RADOVI NA SANACIJI OBALNOG ZIDA NA DIONICAMA VI. I VII.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45241500 Bau von Anlandevorrichtungen
45244000 Bauarbeiten für Anlagen am und im Meer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR036 Istarska županija
Hauptort der Ausführung:

Luka otvorena za javni promet Valdibora u Rovinju

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Izvođenje radova sanacije postojećeg obalnogzida te uskog pojasa partera neposredno uzobalni rub na dionicama VI. I VII.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u razdoblju odgovornosti za nedostatke (Jamstveni rok) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 116-323383
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ALPHA SUB, vl. Slaven Medved
Nationale Identifikationsnummer: 98195179771
Postanschrift: FRANJE ČANDEKA 23A
Ort: RIJEKA
NUTS-Code: HR Hrvatska
Postleitzahl: 51000
Land: Kroatien
E-Mail: alphasub.ri@gmail.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 796 597.50 HRK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 324 975.78 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet-Adresse: www.dkom.hr
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

? objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

? objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

? objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

? otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno

dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na

postupak otvaranja ponuda

? primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira

ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno

gore navedenim opcijama, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet-Adresse: https://www.dkom.hr/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023