Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71962-2023

03/02/2023    S25

Tschechien-Prag: Veranstaltung von Sprachkursen

2023/S 025-071962

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Úřad práce České republiky
Nationale Identifikationsnummer: 72496991
Postanschrift: Dobrovského 1278/25
Ort: Praha 7
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 17000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Šárka Šeredová
E-Mail: sarka.seredova@uradprace.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.uradprace.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

KURZ CIZÍCH JAZYKŮ - EURES ČR II

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80580000 Veranstaltung von Sprachkursen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a dodavatelem na zajištění jazykových kurzů (zajištění administrátora kurzu příslušných lektorů) pro zaměstnance Úřadu práce České republiky, kteří prohlubování jazykových znalostí potřebují k výkonu odborné práce. Kurzy budou realizovány v hlavních evropských jazycích (EN, DE, FR, RU, ES, IT a dále dle požadavku zadavatele). Zadavatel v souladu s § 132 odst. 2 ZZVZ uvádí, že rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem. Blíže viz zadávací dokumentace.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 396.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80580000 Veranstaltung von Sprachkursen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0 Česko
Hauptort der Ausführung:

Kurzy budou probíhat online formou. Místem předávání výstupní dokumentace po ukončení jazykového kurzu bude Generální ředitelství Úřadu práce České republiky Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a dodavatelem na zajištění jazykových kurzů (zajištění administrátora kurzu příslušných lektorů) pro zaměstnance Úřadu práce České republiky, kteří prohlubování jazykových znalostí potřebují k výkonu odborné práce. Kurzy budou realizovány v hlavních evropských jazycích (EN, DE, FR, RU, ES, IT a dále dle požadavku zadavatele). Zadavatel v souladu s § 132 odst. 2 ZZVZ uvádí, že rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Obsahem kurzů bude vždy v příslušném cizím jazyce:

- Gramatika

- Komunikace, rozšiřování slovní zásoby

- Pracovní jednání

- Elektronická komunikace

- Praktická cvičení a průběžné testování

Kurzy budou probíhat online formou, pokud se účastník kurzu s lektorem nedohodne jinak, avšak účastník kurzu nemá právo si vynucovat prezenční výuku. On-line prostředí (např. MS TEAMS či jiný program, u kterého není nutná instalace) zajistí dodavatel. Důraz bude kladen na aktivní formu výuky - diskuse, prezentace, logická formulace stanovisek, hraní rolí aj. Dále se budou lekce soustředit na trénink reálných situací, se kterými se EURES poradci a další zaměstnanci ÚP ČR mohou setkat v rámci své pracovní činnosti, tedy vyřizování korespondence, telefonní hovory, Skype konference, účast na školeních, jednáních apod. Konkrétní témata budou záviset na individuální dohodě s lektorem.

Výuka bude probíhat pouze individuální formou, tj. 1 lektor = 1 vyučovaná osoba (vyučovací hodina je 60 minut). Individuální jazyková výuka bude přizpůsobena potřebám jednotlivých zaměstnanců (dále také „účastníci kurzu“), znalost A1 až C2, v podrobnostech viz tabulka níže. Tabulka však slouží pouze k orientačnímu vymezení počtu hodin kurzů v rámci úrovní jazyků. Vymezení počtu zaměstnanců i počtu předpokládaných hodin se může měnit např. na základě změny počtu zaměstnanců zadavatele. Výuka bude probíhat každý týden nejdříve od 15. ledna 2022 (dle průběhu veřejné zakázky) do 31. prosince 2023. Maximální objem výuky je zpravidla 3 vyučovací hodiny na osobu týdně. Vyučovací hodiny budou ve většině případů probíhat v různých dnech, a tak nebudou tvořit jeden ucelený blok.

Konec kurzu je koncem realizace zakázky nebo ukončení účasti účastníka kurzu na jazykovém vzdělávání, podle toho, jaká událost nastane dříve.

Předpokládaný počet všech lekci za týden: 88

Předpokládaný termín plnění: od 15. 1. 2022 do 31. 12. 2023

Předpokládaný celkový počet hodin v rámci celého období plnění veřejné zakázky: 10 560

Blíže viz zadávací dokumentace.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II), registrační číslo CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 5 280 000 Kč bez DPH. Celková předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku činí 2 720 000 Kč bez DPH.

Bližší informace viz zadávací dokumentace.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 225-591224
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

KURZ CIZÍCH JAZYKŮ - EURES ČR II

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Agentura Parole s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 27285359
Postanschrift: Kaprova 42/14
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 11000
Land: Tschechien
E-Mail: kurzy@parole.cz
Telefon: +420 840111249
Internet-Adresse: https://www.parole.cz/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 396.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

V IV. čtvrtletí roku 2022 bylo uskutečněny 3 objednávky, celkem bylo čerpáno 360 087,69 Kč.

Za celou dobu plnění je čerpáno celkem 859 616,04 Kč.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/01/2023