Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 71976-2023

03/02/2023    S25

Dänemark-Esbjerg: Bauarbeiten für Abwasserrohre

2023/S 025-071976

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DIN Forsyning A/S
Nationale Identifikationsnummer: 32661149
Postanschrift: Ulvsundvej 1
Ort: Esbjerg N
NUTS-Code: DK032 Sydjylland
Postleitzahl: 6715
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Karina Lønne
E-Mail: kal@dinforsyning.dk
Telefon: +45 74747544
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.dinforsyning.dk
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352300&B=DINFORSYNING
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352300&B=DINFORSYNING
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

På køb af strømpeforing ved kloakrenoveringer

Referenznummer der Bekanntmachung: S2022-00819
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232440 Bauarbeiten für Abwasserrohre
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

DIN Forsyning ønsker at indgå en rammeaftale vedr. gennemførelse af kloakrenoveringer ved strømpeforinger på ledningsdimensioner fra Ø150 til Ø800 inkl. stikrenovering. Arbejdet inkluderer forundersøgelser, TV-inspektion, spuling samt brøndrenovering. Rammeaftalen dækker geografisk Varde og Esbjerg kommuner.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232440 Bauarbeiten für Abwasserrohre
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

DIN Forsyning ønsker gennemført kloakrenoveringer ved strømpeforinger på ledningsdimensioner fra Ø150 til Ø800 inkl. stikrenovering. Arbejdet inkluderer forundersøgelser, TV-inspektion, spuling samt brøndrenovering. Rammeaftalen dækker geografisk Varde og Esbjerg kommuner.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Projektbeskrivelse / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 45
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

DIN Forsyning har option på at forlænge rammeaftalen yderligere 24 måneder, hvilket kan ske i intervaller efter DIN Forsynings valg.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

DIN Forsyning har option på at forlænge rammeaftalen yderligere 24 måneder, hvilket kan ske i intervaller efter DIN Forsynings valg.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Tilbudsgiver skal medsender dokumentation for kontrol og kvalitet af NO-DIG system, dvs. optagelsesbevis fra Kontrolordning eller dokumentation for tilsvarende kontrol og kvalitet

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

 Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 15 %

 Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver de seneste 3 afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

tilbudsgiver kan fremvise minimum 3 sammenlignelige referencer udført indenfor de seneste 3 år, med beskrivelse af ydelserne og angivelse af kontaktperson.

Bygherre definerer i det følgende, hvad der forstås ved ”sammenlignelige”

 Tilsvarende størrelsesmæssige opgaver/leverancer til offentlige bygherre så som forsyningsvirksomheder, kommuner eller lignende bygherre.

 Hvis der oplyses flere referencer, vurderer bygherre alene på de 3 nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer bygherre på referencerne med nyeste startdato

 Referencerne skal være udført indenfor de seneste 3 år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb

 Bygherre vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end 3 år før tilbudsfristen

 For referencer med startdato, der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste 3 år, vil bygherre alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som tilbudsgiver har løst indenfor de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er tilbudsgivers ansvar, at indholdet er udspecificeret, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det måtte dreje sig om

Referencerne skal indeholde følgende:

1. Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen konditionsmæssig i forhold til mindstekravene skitseret ovenfor. Der skal desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven er blevet udført (start og slutdatoer)

2. Dato: Dato for opstart (Startdato), samt dato for færdiggørelsen (slutdato) for den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer, som endnu ikke er afsluttet, efterlades feltet ”Slutdato” blank/tomt

3. Modtagere: Kundenavn inklusive kontaktperson og dennes kontaktoplysninger

4. Beløb

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Rammeaftalens maksimale værdi er fastsat til 60 mio. kr. Rammeaftalens maksimale værdi er fastsat på baggrund af, at der opleves store prisstigninger, samt usikkerhed vedr. tilstanden af ledningsnettet.

Den udbudte rammeaftale er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022. Den udbudte rammeaftale kan således ikke tildeles til en russisk virksomhed, en russisk kontrolleret virksomhed eller en virksomhed, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en russisk virksomhed eller en russisk kontrolleret virksomhed, jf. den nærmere afgrænsning i forordningens artikel 5k, stk. 1.

Det skal bemærkes, at også anvendelse af underleverandører og støtteenheder fra Rusland eller med forbindelse til Rusland, kan påvirke muligheden for tildeling af rammeaftalens, jf. forordningens artikel 5k, stk. 1

Bygherre forbeholder sig ret til på et ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at indhente dokumentation for, at deltagere i udbudsprocessen ikke er omfattet af tildelingsforbuddet i ovenfor anførte forordning.

Inden tildelingsbeslutningen træffes, vil den virksomhed, der står til at få tildelt rammeaftalen, blive anmodet om at erklære, at denne ikke falder inden for tildelingsforbuddet i ovenfor anførte forordning.

De til enhver tid eksisterende selskaber, som er registreret under DIN Forsyning A/S, har efter nærværende udbud muligheden for at benytte aftalen på de samme vilkår, som DIN Forsyning nævnt ovenfor.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023