Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72045-2023

03/02/2023    S25

Dänemark-Aalborg: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-072045

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 013-035035)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aalborg Renovation
Nationale Identifikationsnummer: 29189420
Postanschrift: Over Bækken 2
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Anders Dahl
E-Mail: anders.dahl@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25204970
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aalborgforsyning.dk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Markedsdialog vedr. indsamling af madaffald

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Aalborg Renovation er i forberedelsesfasen vedrørende EU-udbud af indsamling af madaffald og restaffald i en del af Aalborg Kommune.

I den forbindelse ønsker Aalborg Renovation at afholde en markedsdialog om brug af renovationsbiler med alternative drivmidler. Da Aalborg Renovation selv forestår affaldsindsamling og derfor løbende indkøber renovationsbiler, vil markedsdialogen også indeholde forhold om indkøb af øvrige renovationsbiler, og derfor har ordregiver som supplerende CPV-koder tilføjet koderne for renovationsbiler mv.

Aalborg Renovation inviterer hermed til markedsdialog, hvor relevante leverandører og renovatører har mulighed for at vise, om og i hvilket omfang de kan levere og anvende renovationsbiler på forskellige typer drivmidler, fx, diesel (HVO), el, biogas, brint, hybrid.

Deltagelse i markedsdialogen er ikke en forudsætning for deltagelse i det kommende udbud og giver ikke en forbedret stilling i forhold til øvrige potentielle leverandører.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 013-035035

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.14)
Anstatt:

Frist for tilbagemelding med besvarelse på spørgsmålene i afsnit II.2.4 er mandag d. 30/01 2023. Besvarelser sendes til ovennævnte kontaktperson.

Eventuelle (online)møder forventes afholdt i uge 5 og uge 6.

(Online)mødets varighed forventes at være 1 time.

Virksomheder vil få besked om eventuel deltagelse i dialogen, senest to dage efter tilbagemeldingsfristen, så der er tid til forberedelse.

muss es heißen:

Fristen for tilbagemelding med besvarelse på spørgsmålene i afsnit II.2.4 ændres til fredag den 10. februar 2023. Besvarelser sendes til ovennævnte kontaktperson.

Eventuelle (online)møder forventes afholdt i uge 7 og uge 9.

(Online)mødets varighed forventes at være 1 time.

Virksomheder vil få besked om eventuel deltagelse i dialogen senest den 14. februar 2023.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Ordregiver forlænger hermed svarfristen for markedsdialogen, således at flere markedsaktører har mulighed for at deltage.