Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72111-2023

03/02/2023    S25

Finnland-Vantaa: Ausrüstung für Endoskopie und Endochirurgie

2023/S 025-072111

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationale Identifikationsnummer: 1567535-0
Postanschrift: PL 441 (Uutistie 3C, 01770 Vantaa)
Ort: Vantaa
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: 01770
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Laura Sartanen
E-Mail: kilpailutus.aneteho@hus.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.hus.fi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Nationale Identifikationsnummer: 0725937–3
Ort: Lappeenranta
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Land: Finnland
E-Mail: kirjaamo@eksote.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://eksote.fi/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kymeenlaakson hyvinvointialue
Nationale Identifikationsnummer: 0725901-5
Ort: Kotka
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Land: Finnland
E-Mail: kirjaamo@kymsote.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.kymsote.fi
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Terveydenhuolto
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Jäykän endoskopian 3D ja 4K laitteistot ja optiikat sekä niihin liittyvät tarvikkeet laparoskopiaan

Referenznummer der Bekanntmachung: HUS 716-2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33168000 Ausrüstung für Endoskopie und Endochirurgie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena ovat jäykän endoskopian 3D ja 4K laitteistot ja optiikat sekä niihin liittyvät tarvikkeet laparoskopiaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS), Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 950 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena ovat jäykän endoskopian 3D ja 4K laitteistot ja optiikat sekä niihin liittyvät tarvikkeet laparoskopiaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS), Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote).

Laitteiston tulee soveltua niin laparoskooppisiin kuin endoskooppisiin toimenpiteisiin. Kokoonpanon tulee sisältää videojärjestelmä, keskusyksikkö, insuflaattori ja valolähde sekä tarpeelliset johdot ja adapterit. Tornilaitteisto on modulaarinen siten, että siihen on mahdollisuus hankkia suoraan lisäosia ilman liitännäisosia.

Laitteiston tulee olla yhteensopiva käytössä olevien potilastietojärjestelmien kanssa.

Hankinnan arvioitu vuosiarvo on n. 300 000 euroa. Hankinnat tullaan tekemään tarvekohtaisesti, eikä hankintayksikkö sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Hankintayksikkö valitsee sopimuskumppaniksi tarjousvertailussa kaksi (2) eniten pisteitä saanutta tarjoajaa etusijajärjestyksen mukaisiksi tarjoajiksi. Lisätietoja etusijajärjestyksestä ja sen muodostamisesta on kohdassa "Päätöksenteon perusteet".

Varsinainen sopimuskausi on yksi (1) vuotta, jonka jälkeen HUSilla on optio jatkaa sopimuksen voimassaoloa yhteensä kahdella (2) yhden vuoden pituisella (1+1) optiokaudella.

Hankintaan sisältyy myös mahdolliset laitteistoon liittyvät laitekohtaiset tarvikkeet sekä käyttötarkoitukseen soveltuvat optiikat ja instrumentit. Laitekohtaisista tarvikkeista ja instrumenteista tehdään oma erillinen toistaiseksi voimassa oleva hankintasopimuksensa.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiseen kilpailutukseen sovelletaan HUS 037-2020 dynaamisen hankintajärjestelmän osallistumispyynnössä mainittuja ehtoja. Sisäiseen kilpailutukseen voivat osallistua HUS 037-2020 dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt toimittajat. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Laatu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Hankintaan sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden pituista optiokautta. Hankintayksikkö tekee päätöksen optiokauden käyttöönotosta viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Hankintaan sisältyy myös laitesidonnaiset kulutustarvikkeet sekä käyttötarkoitukseen soveltuvat optiikat ja instrumentit, joiden sopimus on voimassa kiinteillä hinnoilla 48 kuukautta. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 045-110292
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1 (Ensisijainen toimittaja)
Bezeichnung des Auftrags:

Jäykän endoskopian 3D ja 4K laitteistot ja optiikat sekä niihin liittyvät tarvikkeet laparoskopiaan

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Olympus Finland Oy
Nationale Identifikationsnummer: 0886241-4
Ort: ESPOO
NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 950 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 950 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2 (toissijainen toimittaja)
Bezeichnung des Auftrags:

Jäykän endoskopian 3D ja 4K laitteistot ja optiikat sekä niihin liittyvät tarvikkeet laparoskopiaan

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Karl Storz Endoscopy Suomi Oy
Nationale Identifikationsnummer: 2305943-5
Ort: Vantaa
NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 950 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 950 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023