Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72113-2023

03/02/2023    S25

Tschechien-Prag: Beratung in der Fernmeldetechnik

2023/S 025-072113

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Český telekomunikační úřad
Nationale Identifikationsnummer: 70106975
Postanschrift: Sokolovská 58/219
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 19000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Jan Kroj
E-Mail: krojj@ctu.cz
Telefon: +420 224004711
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ctu.cz
Adresse des Beschafferprofils: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c6503add-b4cd-409d-87ce-7b7b867ccf65
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: regulace trhu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Analytické služby (technicko-ekonomická a regulační podpora)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71316000 Beratung in der Fernmeldetechnik
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poradenských služeb technicko-ekonomické a regulační podpory, které budou poskytovány ve 2 různých oblastech (resp. 4 částech veřejné zakázky), a budou spočívat v:

a) komplexní poradenství technicko-ekonomické a regulační podpory,

b) účast při jednáních,

c) jiné služby bezprostředně související s činností objednatele.

Tyto služby technicko-ekonomické a regulační podpory budou poskytovány na základě dílčích závazků vznikajících po dobu určitou, a to 36 měsíců ode dne účinnosti rámcových dohod uzavřených pro každou oblast/část veřejné zakázky, na jejichž základě se bude předmět této veřejné zakázky realizovat.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 722 000.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část 1 oblast elektronických komunikací, primární služby

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71316000 Beratung in der Fernmeldetechnik
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01 Praha
Hauptort der Ausführung:

Sokolovská 58/219, Praha 9

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování primárních služeb technicko-ekonomické a regulační podpory zejména, nikoli však výlučně, pro oblast elektronických komunikací, a to například z hlediska problematiky výběrových řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů a přídělů udělených na základě takových výběrových řízeních, problematiky relevantních trhů či univerzální služby nebo problematiky snižování nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a další.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zkušenosti a kvalifikovanost dodavatele / Gewichtung: 30 %
Preis - Gewichtung: 70 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část 2 oblast elektronických komunikací, oponentní služby

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71316000 Beratung in der Fernmeldetechnik
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01 Praha
Hauptort der Ausführung:

Sokolovská 58/219, Praha 9

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování oponenetních služeb technicko-ekonomické a regulační podpory ve vztahu k primárním právním službám, jež jsou předmětem části 1 veřejné zakázky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zkušenosti a kvalifikovanost dodavatele / Gewichtung: 30 %
Preis - Gewichtung: 70 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část 3 oblast poštovních služeb, primární služby

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71316000 Beratung in der Fernmeldetechnik
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01 Praha
Hauptort der Ausführung:

Sokolovská 58/219, Praha 9

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování primárních služeb technicko-ekonomické a regulační podpory zejména, nikoli však výlučně, pro oblast poštovních služeb, a to například z hlediska problematiky poštovních licencí, problematiky váženého průměru nákladů kapitálu (WACC), přezkumu úrovně kvality a zajišťování základních služeb a další.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zkušenosti a kvalifikovanost dodavatele / Gewichtung: 30 %
Preis - Gewichtung: 70 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část 4 oblast poštovních služeb, oponentní služby

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71316000 Beratung in der Fernmeldetechnik
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01 Praha
Hauptort der Ausführung:

Sokolovská 58/219, Praha 9

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování oponenetních služeb technicko-ekonomické a regulační podpory služeb ve vztahu k primárním právním službám, jež jsou předmětem části 3 veřejné zakázky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zkušenosti a kvalifikovanost dodavatele / Gewichtung: 30 %
Preis - Gewichtung: 70 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 094-259932
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 001
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Analýza RT 3, aktualizace analýzy na základě předchozích veřejných konzultací, vyhodnocení, vypořádání a zapracování připomínek VK

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: IstroAnalytica Advisory s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 53457528
Postanschrift: Kýčerského 2964/5
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 81105
Land: Slowakei
E-Mail: ADVISORY@ISTROANALYTICA.COM
Telefon: +421 950040444
Internet-Adresse: www.istroanalytica.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 784 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 784 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 002
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zapracování připomínek ÚOHS do ART 3, příprava pro notifikaci EK, návrh vypořádání připomínek EK a BEREC, analytická a argumentační podpora při jednání s EK a BEREC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: IstroAnalytica Advisory s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 53457528
Postanschrift: Kýčerského 2964/5
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 81105
Land: Slowakei
E-Mail: ADVISORY@ISTROANALYTICA.COM
Telefon: +421 950040444
Internet-Adresse: www.istroanalytica.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 148 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 148 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 001
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Vytvoření metodiky pro valuační model pro službu přístupu k síti formou virtuální sítě postavené na vláknu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Grant Thornton Advisory s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 08358991
Postanschrift: Pujmanové 1753/10a
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 14000
Land: Tschechien
E-Mail: office@cz.gt.com
Telefon: +420 296152111
Internet-Adresse: https://grantthornton.cz/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 190 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 190 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 002
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Analýza referenčního počtu zákazníků LightMVNO a souvisejících podmínek metodiky a modelu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Grant Thornton Advisory s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 08358991
Postanschrift: Pujmanové 1753/10a
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 140000
Land: Tschechien
E-Mail: office@cz.gt.com
Telefon: +420 296152111
Internet-Adresse: https://grantthornton.cz/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 170 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 170 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 003
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Analýza nákladových vstupů a valuace sítí Pamico pro potřeby jednání s T-Mobile o VO cenách

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Grant Thornton Advisory s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 08358991
Postanschrift: Pujmanové 1753/10a
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 14000
Land: Tschechien
E-Mail: office@cz.gt.com
Telefon: +420 296152111
Internet-Adresse: https://grantthornton.cz/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 130 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 130 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 004
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Podpora v rámci komunikace se zahraničními regulátory ve věci MVNO

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Grant Thornton Advisory s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 08358991
Postanschrift: Pujmanové 1753/10a
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 14000
Land: Tschechien
E-Mail: office@cz.gt.com
Telefon: +420 296152111
Internet-Adresse: https://grantthornton.cz/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 140 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 140 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 005
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Podpora v rámci workshopů s operátory a zahraničními regulátory ve věci LightMVNO

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Grant Thornton Advisory s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 08358991
Postanschrift: Pujmanové 1753/10a
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 14000
Land: Tschechien
E-Mail: office@cz.gt.com
Telefon: +420 296152111
Internet-Adresse: https://grantthornton.cz/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 160 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 160 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Souhrnná nformace o všech smlouvách uzavřených na základě rámcové dohody v souladu s § 137 písm. b) ZZVZ za předcházející kalendářní čtvrtletí (IV. Q. 2022).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023