Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72115-2023

03/02/2023    S25

Polen-Wejherowo: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-072115

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Nationale Identifikationsnummer: REGON 222106502
Postanschrift: ul Jana III Sobieskiego 277
Ort: Wejherowo
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 84-200
Land: Polen
E-Mail: 18wog.przetargi@ron.mil.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.18wog.wp.mil.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Obrona
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

USŁUGA ODBIORU, ZAŁADUNKU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Referenznummer der Bekanntmachung: 18WOG-SZP.2712.66.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, załadunku i transportu odpadów komunalnych w tym: niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz selektywnego odbioru odpadów komunalnych (szkło, tworzywo sztuczne, papier i tektura) z kompleksów administrowanych przez 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy, w podziale na cztery zadania: • ZADANIE 1 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Siemirowice • ZADANIE 2 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Gdynia Babie Doły • ZADANIE 3 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Gdynia Grabówek • ZADANIE 4 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Wejherowo

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 273 334.91 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 1 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Siemirowice

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Sekcja Obsługi Infrastruktury – Siemirowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, załadunku i transportu odpadów komunalnych w tym: niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz selektywnego odbioru odpadów komunalnych (szkło, tworzywo sztuczne, papier i tektura) z kompleksów administrowanych przez 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy: ZADANIE 1 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Siemirowice

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PRAWA OPCJI w postaci zwiększenia ilości zamówienia podstawowego maksymalnie do 20%. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego skorzystania z prawa opcji do wyczerpania maksymalnego zakresu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 2 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Gdynia Babie Doły

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Sekcja Obsługi Infrastruktury – Gdynia Babie Doły

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, załadunku i transportu odpadów komunalnych w tym: niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz selektywnego odbioru odpadów komunalnych (szkło, tworzywo sztuczne, papier i tektura) z kompleksów administrowanych przez 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy: ZADANIE 2 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Gdynia Babie Doły

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PRAWA OPCJI w postaci zwiększenia ilości zamówienia podstawowego maksymalnie do 20%. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego skorzystania z prawa opcji do wyczerpania maksymalnego zakresu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 3 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Gdynia Grabówek

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Sekcja Obsługi Infrastruktury – Gdynia Grabówek

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, załadunku i transportu odpadów komunalnych w tym: niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz selektywnego odbioru odpadów komunalnych (szkło, tworzywo sztuczne, papier i tektura) z kompleksów administrowanych przez 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy: ZADANIE 3 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Gdynia Grabówek

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PRAWA OPCJI w postaci zwiększenia ilości zamówienia podstawowego maksymalnie do 20%. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego skorzystania z prawa opcji do wyczerpania maksymalnego zakresu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 4 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Wejherowo

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

ZADANIE 4 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Wejherowo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, załadunku i transportu odpadów komunalnych w tym: niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz selektywnego odbioru odpadów komunalnych (szkło, tworzywo sztuczne, papier i tektura) z kompleksów administrowanych przez 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy: ZADANIE 4 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Wejherowo

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PRAWA OPCJI w postaci zwiększenia ilości zamówienia podstawowego maksymalnie do 20%. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego skorzystania z prawa opcji do wyczerpania maksymalnego zakresu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1710 ze zm.) dalej Pzp w postępowaniu unijnym zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż podstawowy, nie krótszy jednak niż 15 dni, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie podkreślała, że „zamawiający musi udowodnić, iż pilna potrzeba udzielenia zamówienia nie wynika z przyczyn leżących po jego stronie. Chodzi tu nie tylko o winę umyślną zamawiającego, ale również o winę nieumyślną w postaci lekkomyślności i niedbalstwa. Obowiązkiem zamawiającego jest również wykazanie, iż przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wcześniej przewidzieć określonej sytuacji.” (wyrok KIO z dnia 19 listopada 2009 r. (KIO/UZP 1576/09)).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 236-681741
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1. ZADANIE 1 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Siemirowice
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 1 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Siemirowice

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ELWOZ ECO Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 589 105 07 74
Postanschrift: ul. Słupska 2
Ort: Sierakowice
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 83-340
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 416 707.49 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 366 852.46 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2. ZADANIE 2 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Gdynia Babie Doły
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 2 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Gdynia Babie Doły

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ELWOZ ECO Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 589 105 07 74
Postanschrift: ul. Słupska 2
Ort: Sierakowice
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 83-340
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 382 111.32 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 319 036.21 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3. ZADANIE 3 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Gdynia Grabówek
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 3 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Gdynia Grabówek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ELWOZ ECO Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 589 105 07 74
Postanschrift: ul. Słupska 2
Ort: Sierakowice
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 83-340
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 200 608.58 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 167 465.23 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4. ZADANIE 4 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Wejherowo
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 4 - Sekcja Obsługi Infrastruktury – Wejherowo

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ELWOZ ECO Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 589 105 07 74
Postanschrift: ul. Słupska 2
Ort: Sierakowice
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 83-340
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 273 907.52 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 215 074.44 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587757
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 514 ust. 3, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023